• PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 
     • PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

     • „Kým duch v národe, národ žije.“ Tento citát možno nájsť na modranskom súsoší zobrazujúcom významné osobnosti slovenského národného života, v centre ktorých sa vyníma postava najvýznamnejšieho z nich – ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Práve po stopách tohto horúceho kandidáta na titul „Najväčší Slovák“ sme sa vybrali do Modry s našimi ôsmakmi a deviatakmi. Navštívili sme Múzeum Ľudovíta Štúra, miesto jeho nešťastného postrelenia a posledného odpočinku. Žiakov sa snažíme viesť k tomu, aby boli hrdí na osobnosti, ktorých pôsobenie v dejinách Slovenska bolo jedinečné a významne ovplyvnilo aj našu prítomnosť.

     • Deň Zeme 🌎 🌺

     • 26.4.2019

      Dnes sme si v našej škole pripomenuli Deň Zeme. Na skrášlení nášho spoločného prostredia sa aktívne podieľali žiaci 1. a 2. stupňa, a to výsadbou kvetov a úpravou areálu školy. Cieľom tejto akcie je aj to, aby si mladá generácia uvedomovala dôležitosť chrániť a zveľaďovať náš jediný domov vo vesmíre. Ďakujeme.  👍 😉

     • NAJTRIEDA 1819 🐣🐥🎋

     • Milí žiaci, pred nadchádzajúcimi prázdninami nám ešte zostáva vyhodnotiť poslednú aktivitu našej celoročnej súťaže. Vaše triedy už niekoľko dní naznačujú, že medzi nás zavítala jar. Ocenili sme snahu, tvorivosť a šikovnosť, ktoré ste preukázali pri ich výzdobe. V tabuľke nájdete získané body a priebežné poradie celej súťaže NAJTRIEDA 1819, ktoré však stále nie je konečné. Už sa tešíme na zostávajúce aktivity, ktoré máme pre Vás pripravené. 👍
      Zároveň Vám prajeme pokojné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu Vašich rodín. Oddýchnite si, prežite veľa pekných chvíľ a nezabudnite dodržať naše slovenské tradície. 😉😉 

      Viac foto:

     • DEŇ NARCISOV

     • Žiaci a pedagógovia našej školy sa zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV. Pripnutím žltého narcisu vyjadrili podporu ľuďom, ktorí bojujú či bojovali s onkologickým ochorením. Našim dobrovoľníkom sa v chladnom počasí vďaka úsmevu a dobrej nálade podarilo vyzbierať sumu 2455,09 €. Teší nás, že narcis si pripli aj mnohí naši žiaci, ktorých učíme, že konať dobro v prospech ľudí, ktorí to potrebujú, je nesmierne dôležité. Všetkým, ktorí finančne či morálne podporili túto dobročinnú akciu ĎAKUJEME!

     • OK v malom futbale - 2. miesto ⚽️🥇

     • 9.4.2019

      Družstvo našich chlapcov obsadilo v okresnom kole v malom futbale mladších žiakov po dvoch výhrach a jednej prehre konečné 2.miesto. Najlepším strelcom turnaja sa stal Adam Canolli. Reprezentovali nás: Michal Klas, Matúš Nagy, Oliver Dobrovič, Šimon Rúsek, Adam Canolli, Tristan Hnat, Peter Holocsy, Miroslav Marčík, Samuel Dornai a Lukáš Ďurák.  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a do budúcnosti prajeme veľa športových úspechov.👍😊

    • DEŇ NARCISOV - 11.4.2019
     • DEŇ NARCISOV - 11.4.2019

     • NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?

      Tak znie motto tohtoročnej tradičnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV, ktorá sa na Slovensku uskutoční vo štvrtok 11.4.2019. Každý, kto si pripne žltý narcis na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Aj naši žiaci a pedagógovia sa opäť zapoja do tohto projektu ako dobrovoľníci. Deviataci absolvovali stretnutie so zástupkyňou Ligy proti rakovine p. Gabrielou Horváthovou a ich spolupracovníčkami – bývalými onkologickými pacientkami p. Spurnou a p. Keltošovou. Tie sú dôkazom toho, že nielen pozitívne myslenie, ale aj pomoc a spolupatričnosť ľudí je pre nich nesmierne dôležitá.

      Našich dobrovoľníkov môžete stretnúť na týchto stanovištiach:

      BILLA Bajkalská ul. – 8.00 – 11.00

      LIDL Škultétyho ul. – 8.00 – 11.00

      KAUFLAND Trnavská ul. – 8.00 – 14.00

      Všetkým dobrým ľuďom vopred ĎAKUJEME!

     • Materské školy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto počas letných prázdnin

     • Vážení rodičia, prevádzka materskej školy (ďalej len „MŠ“) sa cez letné prázdniny preruší z dôvodu potreby čistenia, dezinfekcie priestorov a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. MŠ nekopíruje letné prázdniny základných škôl.

      V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto máme zriadených trinásť MŠ, a preto počas prerušenia letnej prevádzky niektorej z nich sa deti sústreďujú do inej, ktorá je otvorená (vždy min. jedna). Takýmto spôsobom vychádzame v ústrety rodičom, ktorí potrebujú nevyhnutne umiestniť dieťa do inej MŠ, keďže tá jeho je mimo prevádzky.

      Spôsob, ako zabezpečiť umiestnenie dieťaťa počas zatvorenia MŠ do inej - otvorenej, konzultujte s vašou p. zástupkyňou pre MŠ, alebo učiteľkou Vášho dieťaťa v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko potrebné dokumenty musia byť vyplnené a vyžadované poplatky musia byť uhranené ešte pred začiatkom letných prázdnin.

      Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky vedenie školy oznamuje rodičom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka je zverejnená v priestoroch každej MŠ a na webovej stránke školy www.skolakalina.sk  , https://skolakalina.edupage.org/text11/ a zriaďovateľa: www.banm.sk/informacie/