• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     

    POZOR ZMENA pre školský rok 2020/2021 !!!

    Vážení rodičia,
    dovoľujeme si vás kontaktovať na základe možnosti darovania vašich 2% z dane za rok 2020 pre Občianske združenie MŠ Kalinčiakova 12.
    Nakoľko prišlo k administratívnej chybe pri registrácii OZ Kalinčiakova 12, nie je možné darovať 2% z dane nášmu OZ, lebo by nám peniaze neprišli. Dohodli sme sa s iným OZ, že nám naše príspevky pošle. Poprosíme Vás o spätnú väzbu, aby sme si teito príspevky vedeli nárokovať. Preto treba do tlačiva uviesť nasledovné údaje:

    Názov: Veselé Nezábudky
    Sídlo: Pastuchov 262, 920 63 Pastuchov
    IČO: 52033481
    IBAN: SK 2609000000005154196870

    Vyvyplnené tlačivá nájdete tu: vyhlasenie_oznezabudky_2020_01.pdf     potvrdenie_oznezabudky_2020.pdf

    Finančné prostriedky z 2% príspevkov rodičov, učiteľov a priaznivcov našej školy a škôlky využilo OZ MŠ a ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava na :
    1/ Realizácia chodníka v areáli školy, škôlky v hodnote 2500 €
    2/ Nákup web kamier s mikrofónmi v počte 10 ks v hodnote 400€
    3/ Nákup technického zabezpečenia v hodnote 1402,66 €
    • Patriot Burst 240 GB SSD 20 ks
    • Batéria do notebooku Asus A32- X51 AS29 X51H X51RL A32- T12 X58Le 5ks
    • Batéria do notebooku HP 550 Compaq 610 6720 s 6730 s 6735 s 6830 s 10.8 V 2ks
    • Rámček pre HDD ORICO Mount 20ks
    • Operačná pamäť HYPE 8GB 11ks
    • Externý disk Seagate Basic 1ks
    • Akumulátorový skrutkovač Narex 1ks
    • Sada bitov Narex 1ks
    • Set klávesnica a myš Genius 1ks
    Zostatok k 31.01. 2021 je 1. 789€

    V prípade akýchkoľvek nejasností, pripomienok či návrhov na spoluprácu s OZ nás neváhajte kontaktovať. Ak máte možnosť vybaviť akýkoľvek grant, príspevok, výlet alebo aktivitu, ktorá by bola prospešná pre MŠ a naše deti ozvite sa nám a dohodneme spoluprácu. Za váš čas a príspevky vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.
    JUDr. Vladimír Grznár
    tel.: + 421 904 450 544
    e-mail: advokat@akvg.sk

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE MŠ KALINČIAKOVA 12
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50412035
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE MŠ KALINČIAKOVA 12
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50412035
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE MŠ KALINČIAKOVA 12
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50412035
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.