Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 4437 2634
E-mailskolakalina@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa  
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Karin Áčováučiteľka  
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka  
Mgr. Branislav Benčičučiteľ9.AB 
Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka8.ABC 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka7.AB 
Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ7.AC 
Mgr. Eva Dienerováučiteľ1.C 
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Mgr. Martina Harbaľováučiteľ1.B 
Ing. Dušan Hruškaučiteľ  
Slavomíra Husarikováučiteľka  
Mgr. Michal Ilčíkučiteľ9.AC 
Mgr. Branislav Kmeťučiteľ2.B 
Mgr. Júlia Kopáskováučiteľ1.A 
Bc. Dagmar LuknáručiteľkaMŠ včielky 
Petra Majerováučiteľka  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka2.A 
Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka4.A 
Lenka PerháčováučiteľkaMŠ motýliky 
Mgr. Peter Rakučiteľ5.A 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ6.B 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka6.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ  
Mgr. Eva Rusnáčikováučiteľka  
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka3.A 
Mgr. Jana Šimováučiteľka3.B 
Mgr. Denisa ValovičováučiteľkaMŠ lienky 
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka4.B 
Mgr. Ján Bicianvychovávateľ  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Mgr. Vanda Struhárikovápomocná učiteľka  
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačekúdržbár výpočtovej techniky  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Alžbeta Puzsérovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Eva Durasováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Daniela Holíkováupratovačka  
Jaroslava Kováčupratovačka  
Anna Málekováupratovačka  
Darina Naserovápomocná sila v ŠJ  
Simona Okoliupratovačka  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Zuzana Petržilkováupratovačka  
Berdaedína Potančokováupratovačka  
Jozefína Štefekováupratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33341221221
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 12. augusta 2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: