Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 44637274
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa1.B 
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka1.D 
Mgr. Branislav Benčičučiteľ9.AC 
Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka9.AB 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka8.AB 
Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ  
PaedDr. Eva Dienerováučiteľka1.C 
Mgr. Veronika Gaľováučiteľka  
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Mgr. Martina Harbaľováučiteľka2.B 
Slavomíra HusarikováučiteľkaMŠ sovičky 
Bc. Mária Hušlová Orságováučiteľka  
Mgr. Michal Ilčíkučiteľ8.AC 
Mgr. Lenka Kasajováučiteľka1.A 
Mgr. Branislav Kmeťučiteľ3.B 
Mgr. Júlia Kopáskováučiteľka2.A 
Petra MajerováučiteľkaMŠ lienky 
Mgr. Igor Martíniučiteľ  
Daniela MasnáučiteľkaMŠ motýliky 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka3.A 
Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka5.A 
Lenka PerháčováučiteľkaMŠ včielky 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ7.B 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka7.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ4.B 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka4.A 
Mgr. Jana Šimováučiteľka6.A 
Bc. Veronika Vargováučiteľka  
Mgr. Katarína Vrabcováučiteľka  
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka5.B 
Mgr. Nikola Babukovápedagogická asistentka  
Mgr. Ján Bicianvychovávateľ  
Rosemarie Čmelková Gálikovávychovávateľka  
Mgr. Denisa Kičkovávychovávateľka2.C 
Mgr. Tímea Kováčovávychovávateľka  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka  
Mgr. Eva Malgotovápsychologička  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Mgr. Kristína Siladyovápedagogická asistentka  
Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka  
Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičky  
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačekúdržbár výpočtovej techniky  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Alžbeta Puzsérovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Martina Cestickápomocná sila v ŠJ  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Kristína Herákováupratovačka  
Danuša Lazarováupratovačka  
Darina Naserovápomocná sila v ŠJ  
Darina Naserováupratovačka  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Bernardína Potančokováupratovačka  
Hashem Sadeghiantarghipomocná sila vŠJ  
Hashem Sadeghiantarghiupratovač  
Jozefína Štefekováupratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried54422122224
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 26. júla 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: