Plán práce

na školský rok 2023/2024

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421903889363
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkahttps://skolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa3.B 
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Mgr. Lenka Balážováučiteľka7.A 
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka3.C 
Yuliia BarzhakučiteľkaMŠ sovičky 
Mgr. Branislav Benčičučiteľ4.C 
Mgr. Mária Boledovičováučiteľka  
Ing. Roman Csabayučiteľ  
Ing. arch. Katarína Csabayováučiteľka  
PaedDr. Eva Dienerováučiteľka2.B 
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Dominika Holubováučiteľka  
Mgr. Eva Janščová KratochvílováučiteľkaMŠ motýliky 
Mgr. Marko Kačmarekučiteľ8.B 
Bc. Veronika Kachtíkováučiteľka  
Mgr. Lenka Kasajováučiteľka2.C 
Mgr. Denisa Kičková.učiteľka1.B 
Mgr. Miriam Kišeľáková.učiteľka6.A 
Mgr. Júlia Kopásková.učiteľka2.A 
Mgr. Jakub Krompaský.učiteľ4.B 
Mgr. Ľuba Lednárováučiteľka5.A 
Mgr. Petra Palkovičováučiteľka3.A 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ9.B 
Mgr. Jana RepkováučiteľkaMŠ včielky 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka9.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ6.B 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka4.A 
Mgr. Jozef Rafael Pedro Schwarzbacheručiteľ  
Mgr. Maryna Stanchakučiteľka1.A 
RNDr. Iveta Strížováučiteľka  
Mgr. Jana Šimováučiteľka8.A 
Tatiana Škripková Šubinováučiteľka  
PaedDr. Marek Tvrdýučiteľ  
Mgr. Peter Zahradníkučiteľ5.B 
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka7.B 
RNDr. Dagmar Brezulovávychovávateľka  
Eva Cigáňovápedagogická asistentka  
Mgr. Rosemarie Čmelková Gálikovávychovávateľka  
Mgr. Martin Fuňákpsychológ  
Mgr. Martina Gancarčíkovápedagogická asistentka  
Kristína Herákovávychovávateľka  
Mgr. Denisa Kičkovávychovávateľka  
PhDr. Paulína Kirpedagogická asistentka  
Mgr. Miriam Kišeľákovávychovávateľka  
Mgr. Júlia Kopáskovávychovávateľka  
Mgr. Jakub Krompaskývychovávateľ  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Bc. Michaela Saralpedagogická asistentka  
Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka  
Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičkyMŠ lienky 
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Drahoslava Weingreenpedagogická asistentka  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačektechnik  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Andrea Gottschallováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Zdenka Herákováupratovačka  
Ivanna Hrinvaldupratovačka  
Tetiana Chaikaupratovačka  
Tetiana Chaikapomocná sila v ŠJ  
Svitlana Chechilpomocná sila v ŠJ  
Natalia Kuriachaupratovačka  
Eva Maglóczkaupratovačka  
Jozef Mundokvrátnik  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Bernardína Potančokováupratovačka  
Jozefína Štefekováupratovačka  
Viera Týlešovápomocná sila v ŠJ  
Eva Zaťkovápomocná sila v ŠJ  
Ing. Martin Fleischeriný nepedagogický zamestnanec  
Ing. Petra Požgayováiný nepedagogický zamestnanec  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34532222225
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2023.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2023.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2024.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2024.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Florbalový krúžok pre 1. stupeňMgr. Jozef Repka
Futbalový krúžok pre 1. stupeňMgr. Marko Kačmarek
Jednoduché programovanie / počítačový krúžok / pre žiakov 1. stupňa.RNDr. Iveta Strížová
Krúžok - "Tvorítko " 1. stupeň.Petra Zemancová
Krúžok korčuľovania a plávania pre žiakov 2. - 4. ročníkaMgr. Miloš Smoleniak
Krúžok slovenského jazyka pre žiakov 9. ročníkaMgr. Zuzana Rišiaňová
Krúžok športových hier pre žiakov 2. stupňaMgr. Jozef Repka
Krúžok varenia pre žiakov 3. - 4. ročníkaPetra Zemancová
Literárny krúžok pre žiakov 2. ročníkaMgr. Júlia Kopásková.
Počítačový krúžok pre žiakov 1. stupňaMgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok pre žiakov 2. stupňaMgr. Jana Šimová
Ranný kruh 1.AMgr. Maryna Stanchak
Ranný kruh 1.BMgr. Denisa Kičková.
Ranný kruh 2.AMgr. Júlia Kopásková.
Ranný kruh 2.BPaedDr. Eva Dienerová
Ranný kruh 2.CMgr. Lenka Kasajová
Ranný kruh 3.AMgr. Petra Palkovičová
Ranný kruh 3.BMgr. Renáta Fenclová
Ranný kruh 3.CMgr. Jana Barboríková
Ranný kruh 4.AMgr. Martina Gancarčíková
Ranný kruh 4.BMgr. Jakub Krompaský.
Ranný kruh 4.CMgr. Branislav Benčič
ŠKD 1.APetra Zemancová
ŠKD 1.BMgr. Denisa Kičková
ŠKD 2.A , 2.CMgr. Denisa Kičková
ŠKD 2.B, 2.CMgr. Renáta Fenclová
ŠKD 3.A, 3.CMgr. Miriam Kišeľáková
ŠKD 3.B, 3.CRNDr. Dagmar Brezulová
ŠKD 4.A, 4.CMgr. Renáta Fenclová
ŠKD 4.B, 4.CMgr. Jakub Krompaský
Tanečno - aerobikový krúžok pre dievčatá 2. a 3. ročníkaMgr. Rosemarie Čmelková Gáliková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 28. novembra 2023

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie