Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 44637274
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa  
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka  
Mgr. Branislav Benčičučiteľ9.AB 
Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka8.ABC 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka7.AB 
Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ7.AC 
PaedDr. Eva Dienerováučiteľka1.C 
Mgr. Veronika Gaľováučiteľka  
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Bc. Michael Hanzalíkučiteľ  
Mgr. Martina Harbaľováučiteľka1.B 
Slavomíra HusarikováučiteľkaMŠ sovičky 
Bc. Mária Hušlová Orságováučiteľka  
Mgr. Michal Ilčíkučiteľ  
Mgr. Branislav Kmeťučiteľ2.B 
Mgr. Júlia Kopáskováučiteľka1.A 
Petra Majerováučiteľka  
Mgr. Igor Martíniučiteľ  
Daniela MasnáučiteľkaMŠ motýliky 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka2.A 
Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka4.A 
Lenka PerháčováučiteľkaMŠ včielky 
Mgr. Jozef Repkaučiteľ6.B 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka6.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ9.AC 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka3.A 
Mgr. Jana Šimováučiteľka5.A 
Bc. Veronika Vargováučiteľka  
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka4.B 
Mgr. Nikola Babukovápedagogická asistentka  
Mgr. Ján Bicianvychovávateľ  
Mgr. Tímea Kováčovávychovávateľka  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka  
Mgr. Eva Malgotovápsychologička  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Mgr. Kristína Siladyovápedagogická asistentka  
Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka  
Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičky  
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačekúdržbár výpočtovej techniky  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Alžbeta Puzsérovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Kristína Herákováupratovačka  
Marta Kollerováupratovačka  
Danuša Lazarováupratovačka  
Anna Málekováupratovačka  
Darina Naserovápomocná sila v ŠJ  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Simona Okoliupratovačka  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Bernardína Potančokováupratovačka  
Hashem Sadeghiantarghiupratovač  
Jozefína Štefekováupratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43421221221
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2021.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Florbalový krúžok 1. stupeň Mgr. Jozef Repka
Florbalový krúžok 2. stupeňMgr. Vladimír Čechovič
Futbalový krúžok 1. stupeňMgr. Ján Bician
Futbalový krúžok NMŠKMgr. Miloš Smoleniak
Krúžok ľadového hokeja 1. stupeňMgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazykaMgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka pre cudzincov ( 4. - 9. roč.)Mgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok 1. stupeňMgr. Lenka Pažitná
Počítačový krúžok 2. stupeňMgr. Branislav Benčič
Príprava na T5 SJL, MATMgr. Jana Zemániková
Príprava na T9 SJL, MATMgr. Vladimír Čechovič
ŠKD 3.A, 3.BMgr. Ján Bician
ŠKD 1.A, 1.CMgr. Tímea Kováčová
ŠKD 1.B, 1.CPetra Zemancová
ŠKD 2.A, 2.BMgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 4.A, 4.B, 5.AMgr. Jozef Repka
Tvorítko 1. stupeňPetra Zemancová
Volejbal dievčatáMgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia dievčatáMgr. Miloš Smoleniak
Volejbal Slávia chlapciMgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok 2. stupeňMgr. Eva Bukovenová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 9. apríla 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: