Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Adresa školyKalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Telefón+421 2 44637274
E-mailriaditel@skolakalina.sk
WWW stránkaskolakalina.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľDušan Noga   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Dušan Nogariaditeľ  
Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa1.B 
Zuzana Sádovskázástupkyňa  
Mgr. Miloš Smoleniakzástupca  
Mgr. Lenka Balážováučiteľka5.A 
Mgr. Jana Barboríkováučiteľka  
Mgr. Branislav Benčičučiteľ9.AC 
Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka9.AB 
Mgr. Eva Bukovenováučiteľka8.AB 
PaedDr. Eva Dienerováučiteľka1.C 
Mgr. Veronika GaľováučiteľkaMŠ lienky 
Mgr. Jana Gondováučiteľka  
Mgr. Helena Grófováučiteľka  
Mgr. Martina Harbaľováučiteľka2.B 
Mgr. Nikola Hrubáučiteľka  
Mgr. Mária Hušlová OrságováučiteľkaMŠ včielky 
Mgr. Michal Ilčíkučiteľ8.AC 
Stanislav Januschkeučiteľ  
Mgr. Lenka Kasajováučiteľka1.A 
Mgr. Denisa Kičkováučiteľka2.C 
Mgr. Branislav Kmeťučiteľ3.B 
Mgr. Júlia Kopáskováučiteľka2.A 
Petra Majerováučiteľka  
Mgr. Igor Martíniučiteľ  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka  
Lenka PerháčováučiteľkaMŠ motýliky 
Daniela Pjatakováučiteľka  
Mgr. Jozef Repkaučiteľ7.B 
Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka7.A 
Mgr. Mário Rovenskýučiteľ4.B 
Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka4.A 
Mgr. Jana Šimováučiteľka6.A 
Bc. Veronika VargováučiteľkaMŠ sovičky 
Mgr. Jana Zemánikováučiteľka5.B 
Mgr. Ján Bicianvychovávateľ  
Eva Cigáňovápedagogická asistentka  
Mgr. Rosemarie Čmelková Gálikovávychovávateľka  
Mgr. Martina Harbaľovávychovávateľka  
Kristína Herákovávychovávateľka  
Mgr. Nikola Hrubápedagogická asistentka  
Mgr. Denisa Kičkovávychovávateľka  
Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka3.A 
Mgr. Eva Malgotovápsychologička  
Mgr. Jozef Repkavychovávateľ  
Mgr. Kristína Siladyovápedagogická asistentka  
Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka  
Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičky  
Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky  
Petra Zemancovávychovávateľka  
Marta Boudnátajomníčka  
Jozef Dziačekúdržbár výpočtovej techniky  
Jana Havránkovávedúca školskej jedálne  
Elena Michalováekonómka - účtovníčka  
RNDr. Viera Vadovičováekonómka - účtovníčka  
Jana Havránkovákuchárka  
Martin Štefekzahradník - kurič  
Jozefína Štefekovázahradníčka - kurička  
Martina Cestickáupratovačka  
Martina Cestickápomocná sila v ŠJ  
Soňa Frankovitsováupratovačka  
Margita Hajnalováupratovačka  
Zdenka Herákováupratovačka  
Danuša Lazarováupratovačka  
Simona Okolipomocná sila v ŠJ  
Monika Olšovskápomocná sila v ŠJ  
Miroslava Plančíkovápomocná sila v ŠJ  
Bernardína Potančokováupratovačka  
Ing. Magdaléna Šišovápomocná sila v ŠJ  
Jozefína Štefekováupratovačka  
Viera Týlešovápomocná sila v ŠJ  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried44422122223
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Florbal pre 1. stupeňMgr. Jozef Repka
Florbal pre 2.stupeňMgr. Miloš Smoleniak
Futbal pre 1. stupeňMgr. Ján Bician
Krúžok ľadového hokeja pre 1.stupeňMgr. Miloš Smoleniak
Krúžok nemeckého jazyka pre 3. - 5. ročníkMgr. Jana Barboríková
Krúžok slovenského jazyka pre 2. ročníkMgr. Júlia Kopásková
Krúžok žurnalistiky pre 2.stupeňMgr. Zuzana Rišiaňová
Počítačový krúžok pre 1. stupeňMgr. Branislav Benčič
Počítačový krúžok pre 2. stupeňMgr. Branislav Benčič
ŠKD 1.AMgr. Rosemarie Čmelková Gáliková
ŠKD 1.BPetra Zemancová
ŠKD 1.CPetra Zemancová
ŠKD 2.B, 2.AMgr. Martina Harbaľová
ŠKD 2.C, 2.AMgr. Jana Barboríková
ŠKD 3.AMgr. Ľuba Lednárová
ŠKD 3.BMgr. Ján Bician
ŠKD 4.A, 4.B, 5. ročníkMgr. Jozef Repka
Tvorítko pre 1. stupeňPetra Zemancová
Volejbal dievčatáMgr. Miloš Smoleniak
Volejbal chlapciMgr. Miloš Smoleniak
Výtvarný krúžok pre 2. stupeňMgr. Eva Bukovenová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Dušan Noga

V Bratislave, 26. júla 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: