•  

     

    Mobil: +421 904 67 68 95
    Vedúca jedálne: Jana Havránková
    e-mail: j.havrankova@skolakalina.sk 
    č. účtu: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005

    • Kapacita školskej jedálne je 500 stravníkov (144 miest pri stoloch).
    • Školská jedáleň zabezpečuje i stravu pre mládežnícke turnaje organizované klubmi alebo športovými zväzmi na objednávku podľa vopred dojednaného jedálnička.
    • V zmysle hore uvedeného zákona je možnosť diétneho stravovania v ŠJ v súlade s predpismi HACCP. Rodič si môže priniesť stravu do ŠJ kde bude ohriata a podaná žiakovi. Rodič musí priniesť potvrdenie od lekára (potreba diétneho stravovania - cukrovka, bezlepková, nízkobielkovinová, šetriaca diéta).
    • Odhlášky zo stravy sú akceptované i prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez program "Odhlásenie stravy" po prihlásení sa svojim menom a heslom (ako na žiacku knižku).
    • Odhlasovanie stravy je možné, len do 14: 00 hod na nasledujúci deň - na základe VZN 5/2019
    • Všeobecne záväzné nariadenie MČ Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 23.9.2020 s účinnosťou od 1.1.2021.   VZN-6-2020.pdf

     

    • Aktuálny cenník od 01.01.2021
     žiak 1.st.: 1,21€ /obed - potraviny + 7€ /mesiac - réžia
     žiak 2.st.: 1,30€ /obed - potraviny + 7€ /mesiac - réžia
    • MŠ deti:   1,54€ /celý deň - potraviny + 7€/ mesiac - réžia

     

    • - Potraviny sa uhrádzajú mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci a réžia sa uhrádza dvakrát do roka /september - december: 20€, január - jún: 30€/.

     

    - Účet na potraviny: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005


    - Účet na réžiu:         IBAN: SK81 5600 0000 0084 2377 7002  - Variabilný symbol pre réžiu: 47

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie