www.skolakalina.sk

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Divadelný krúžok
Florbalový krúžok
Futbalový krúžok
Futbalový krúžok NMSK
Krúžok ľadového hokeja
Krúžok nemeckého jazyka
Počítačový krúžok 1. stupeň
Počítačový krúžok 2. stupeň
Príprava na T9
Tvorítko
Volejbalový krúžok
Výtvarný krúžok 2. stupeň

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook