• » ONLINE VYUČOVANIE « počas prerušenia vyučovania na škole prebieha cez Microsoft Teams

 • Upozornenie! V súvislosti s ochorením COVID-19 sú všetci žiaci povinní priniesť vyhlásenie o svojej zdravotnej anamnéze a zdravotný dotazník. Oba dokumenty musia byť riadne vyplnené a podpísané zákonným zástupcom dieťaťa.

   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
 • Novinky

    • Oznam k online vzdelávaniu

     Vážení rodičia, milí žiaci,vzhľadom k nariadeniam MŠVV SR od pondelka 26.10.2020 žiaci 2. stupňa prechádzajú na online vyučovanie. Vyučovanie sa neprerušuje, len mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Rozvrh hodín ostáva v platnosti, vrátane nultých hodín. Žiaci sa na hodiny pripájajú cez svoje hodiny v programe Edupage. Krátky návod nájdete v linku návod „ Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?".

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

     V tomto duchu sa niesli predchádzajúce dni v našej škole. Zapojili sme sa do projektu EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Na hodinách anglického jazyka deti pri jazykových kvízoch a videosekvenciách získali nielen vedomosti o jazykoch Európy, ale rozvíjali aj svoje zručnosti pri tvorbe projektov. Uvedomili si, že učenie sa cudzích jazykov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

    • 🏃‍♂️ ETŠ - NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️

     Ahojte, športovci!
     Máme za sebou prvú športovú aktivitu, ktorá je súčasťou našej celoročnej súťaže. Hoci nám neprialo počasie, napokon sa do súťaženia zapojili všetky triedy 1. aj 2. stupňa. Ďakujeme všetkým za veľké nasadenie a chválime Vás za predvedené úsilie i výkony. To, ako ste si počínali, sa dozviete v priloženej tabuľke. 👍

    • Oznam

     Vážení rodičia,

     od 16. 9. 2020 platí nový manuál pre základné školy. Na základe neho upravujeme náš pandemický plán.

     Momentálne je naša škola v zelenej fáze.

     Zelená fáza nastáva v prípade, že v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec. Zelená fáza zostáva aj vtedy, ak je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia Covid-19, ale nie sú pozitívni.

    • Exkurzia

     Triedy 2.A a 2.B absolvovali exkurziu v lese na Železnej studničke. Spoznávali sme stromy a ich plody. Odborná pracovníčka z Mestských lesov nás previedla po náučnom dendrologickom chodníku. Dozvedeli sme sa veľa nových, poučných a zaujímavých informácií. Exkurziu sme si užili a tešíme sa na ďalšiu.

    • Účelové cvičenie

     Milí žiaci!

     Prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku sme úspešne zvládli. Veľmi dôležité informácie ste získali najmä pri ukážkach prvej pomoci, ktorú Vám predviedli profesionálni záchranári. A keďže radi súťažíte, všetci ste sa s chuťou zapojili aj do športových aktivít.
     Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2020/21. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2020. Nezabúdajte, že naša súťaž sa síce iba rozbieha, no každý bod môže byť v konečnom poradí rozhodujúci. :-)

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • okbratislava.wbl.sk
  • olympic.sk
  • viemcozjem.sk
  • hemisfera.sk