• AKTUALIZOVANÉ: dňa 27.02.2021 o 11:00h.

  Upozornenie! V súvislosti s ochorením COVID-19 sú všetci žiaci povinní priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Dokument musí byť riadne vyplnený a podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa.

   

  Upravená prevádzka materskej školy a základnej školy

  počas "Jarných prázdnin od 27.02.2021 - 07.03.2021" - List riaditeľa

  Od 08.02.2021 sa vstup do budovy školy riadi vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR

   

  Usmernenie - Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 08. 02. 2021

 • » ONLINE VYUČOVANIE « počas prerušenia vyučovania na škole prebieha cez Microsoft Teams

   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
 • Novinky

    • Hviezdoslavov Kubín 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     Aj naši žiaci na 1. stupni za zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili medzi sebou najlepší recitátori z 2. A, 2.B a 4. A. Vo výbornej a žičlivej atmosfére predviedli žiaci svoje recitačné umenie. Pochvalu si zaslúžia za vhodný výber textov, ako aj za samotný prednes.

     Umiestnenie:

    • Hviezdoslavov Kubín

     Marec už tradične patrí knihám, čítaniu a recitačným súťažiam. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese. Tento rok sme ju presunuli do online priestoru a recitátori sa nám prihovárali z virtuálneho pódia. Účasť však bola mimoriadne bohatá a naši žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, ale aj nadanie či emócie. Patrí im za to naše uznanie a vďaka.

    • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov MŠ a 1. - 4. ročníka ZŠ

     AKTUALIZOVANÉ 16.03.2021

     Vážení rodičia!

     Od zajtra 17.03.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude naďalej vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami.

     Na základe doterajších skúseností by som Vám chcel pripomenúť niekoľko dôležitých informácií:

    • 📜Dištančné vyučovanie

     AKTUALIZOVANÉ 09.03.2021

     Vážení rodičia!

     Z dôvodu meškania prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia pokračujeme v dištančnom vzdelávaní všetkých žiakov ZŠ a MŠ. O ďalšom postupe Vás budem informovať v piatok 12.3.2021.

     Ďakujem za pochopenie.

     Dušan Noga, riaditeľ školy

    • 📜Vyučovanie po Jarných prázdninách

     AKTUALIZOVANÉ 26.02.2021

     Vážení rodičia!

     Od pondelka 1.3.2021 do 7.3.2021 budú pre všetky deti v MŠ a  žiakov školy Jarné prázdniny. Preto by som Vás rád informovali o nasledovných skutočnostiach:

     1. Počas jarných prázdnin bude pre deti rodičov pracujúcich v  prvej línii a tých, ktorým nebolo umožnené vykonávať prácu z domu, k dispozícii ŠKD na ZŠ s MŠ Za kasárňou. Kontakt na zodpovednú osobu: Petra Kicková, kickova.petra@zakasarnou.sk . Do kópie mailu uveďte moju adresu - riaditel@skolakalina.sk.

    • 📜Pokračovanie prezenčného vzdelávania 1. - 4. ročník

     AKTUALIZOVANÉ 19.02.2021

     Vážení rodičia!

     V týždni od 22.02. - 26.02.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami. Prváci budú mať šatňu preloženú na prvé poschodie.

     Na základe našich doterajších skúseností by som Vás chcel požiadať o spoluprácu v nasledovných bodoch:

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • okbratislava.wbl.sk
  • olympic.sk
  • viemcozjem.sk
  • hemisfera.sk