• Informácie

    • Krúžok sa otvára pri minimálnom počte 10 žiakov. Pri krúžku ľadového hokeja je to 20 žiakov.

     Pri uplatnení vzdelávacieho poukazu sa za krúžok neplatí. Pri jeho uplatnení na krúžok ľadového hokeja je však potrebný doplatok 17 eur za mesiac. Dôvodom sú vysoké náklady na prenájom ľadovej plochy. Poplatky za krúžok bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu sú:

     a) nešportový krúžok 5 eur/ mesiac

     b) športový krúžok 7 eur/ mesiac

     c) hokejový krúžok 20 eur/ mesiac

                       

     Žiak sa prihlasuje na krúžok na obdobie celého školského roku. Počas uvedeného obdobia nie je možné meniť krúžok. Prihlasovanie na krúžky je možné počas celého školského roka.