• Informácie o ŠKD

    • Školský klub detí (ŠKD)
     Telefón: + 421 948 162 754

     Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania pre deti zapísané do oddelení a zaradených podľa záujmu do krúžkov.

     Personálne obsadenie:

     Petra Zemancová – vedúca ŠKD ( tel.: 0948 162 754, mail: p.zemancova@skolakalina.sk )

     Mgr. Lubica Lednárová

     Mgr. Ján Bicián 

     Mgr. Jozef Repka     V rámci ŠKD na škole pracujú krúžky. Viac o krúžkoch:
      

     V prípade záujmu rodičov, ŠKD zabezpečuje prázdninovú činnosť žiakov. Podmienka: minimálny počet prihlásených detí - 15.