• Informácie o ŠKD

    • Školský klub detí (ŠKD)
     Telefón: + 421 948 162 754

     Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania pre deti zapísané do oddelení a zaradených podľa záujmu do krúžkov.

     Personálne obsadenie:

     Petra Zemancová – vedúca ŠKD ( tel.: 0948 162 754, mail: p.zemancova@skolakalina.sk )

     1.oddelenie 1.A - vychovávateľka Zemancová Petra

     2.oddelenie 1.B - vychovávateľka Heraková Kristína

     3.oddelenie 1.C - vychovávateľka Čmeľková Mery

     4.oddelenie 2.A + 2.B (1/2) - učiteľka Mgr.Valentýna Denysová

     5. oddelenie 2.C+2.B (1/2) - učiteľka Mgr.Dagmar Brezulová

     6.oddelenie 3.A+5.A+5.B - učiteľ Mgr. Jozef Repka

     7.oddelenie 3.B+ 2.skupina 4.B - učiteľ Mgr.Martina Harbaľová

     8.oddelenie 3.C - učiteľ Mgr. Denisa Kičková 

     9.oddelenie 4.A+ 4.B 2.skupina - Mgr.Lubica Lednárová

           V rámci ŠKD na škole pracujú krúžky. Viac o krúžkoch:
      

     V prípade záujmu rodičov, ŠKD zabezpečuje prázdninovú činnosť žiakov. Podmienka: minimálny počet prihlásených detí - 20.