• Informácie o ŠKD

    • Školský klub detí (ŠKD)
     Telefón: + 421 948 162 754

     Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania pre deti zapísané do oddelení a zaradených podľa záujmu do krúžkov.

     Personálne obsadenie:

     Petra Zemancová – vedúca ŠKD ( tel.: 0948 162 754, mail: p.zemancova@skolakalina.sk )

     1.oddelenie 1.A - vychovávateľka Zemancová Petra

                         1.B - vychovávateľka Mery Čmeľková

     2.oddelenie 2.A + 2.C (1/2) - učiteľka Mgr. Denisa Kičková

                         2.B+ 2.C (1/2) - vychovávateľka Kristína Heráková

     3.oddelenie 3.A+ 3.C - učiteľ Mgr. Miriam Kišeľaková

                         3.B+ 3.C - učiteľ Mgr.Dagmar Brezulová

     4.oddelenie 4.A + 4.C - učiteľ Mgr.Jozef Repka

                         4.B + 4.C - učiteľ Mgr. Jakub Korompaský

           V rámci ŠKD na škole pracujú krúžky. Viac o krúžkoch:
      

     V prípade záujmu rodičov, ŠKD zabezpečuje prázdninovú činnosť žiakov. Podmienka: minimálny počet prihlásených detí - 20.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie