• Zápis do 1. ročníka

    • Dátum:  piatok 14.4.2023 od 14,00 do 18,00, sobota 15.4.2023 od 8,00 do 12,00.

     Potrebné doklady: rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov.

     Rodič pred zápisom môže vyplniť elektronickú prihlášku na www.skolakalina.sk, následne ju vytlačiť a priniesť. V prípade potreby bude možné vyplniť prihlášku aj v škole počas zápisu. Na prihláške je potrebný podpis oboch rodičov.

     Ak má dieťa jedného zákonneho zástupcu, alebo ak z objektívných príčin nemôžete dodať oba podpisy, je potrebné k zápisu priniesť podpísané čestné vyhlásenie.

     Zápis prebehne prezenčnou formou za prítomnosti rodičov a ich dieťaťa.  Budúci prváci si vyskúšajú kreslenie, recitovanie alebo spievanie, predvedú nám svoje motorické schopnosti pri jednoduchých hravých športových činnostiach.

     O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2023.

     Kritériá prijatia:

     1. školský obvod ( „spádové“ ulice podľa trvalého bydliska),

     2. predprimárne vzdelávanie v našej MŠ,

     3. kapacitná naplnenosť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie