• Karin Áčová
   • Karin Áčováučiteľka
   • Mgr. Jana Barboríková
   • Mgr. Jana Barboríkováučiteľka
   • Mgr. Branislav Benčič
   • Mgr. Branislav Benčičučiteľ
    Triedny učiteľ: 9.AB
   • Mgr. Ján Bician
   • Mgr. Ján Bicianvychovávateľ
   • Mgr. Veronika Bugáňová
   • Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 8.ABC
   • Mgr. Eva Bukovenová
   • Mgr. Eva Bukovenováučiteľka
    Triedna učiteľka: 7.AB
   • Mgr. Vladimír Čechovič
   • Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ
    Triedny učiteľ: 7.AC
   • Mgr. Eva Dienerová
   • Mgr. Eva Dienerováučiteľ
    Triedny učiteľ: 1.C
   • Mgr. Renáta Fenclová
   • Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa
   • Mgr. Jana Gondová
   • Mgr. Jana Gondováučiteľka
   • Mgr. Helena Grófová
   • Mgr. Helena Grófováučiteľka
   • Mgr. Martina Harbaľová
   • Mgr. Martina Harbaľováučiteľ
    Triedny učiteľ: 1.B
   • Ing. Dušan Hruška
   • Ing. Dušan Hruškaučiteľ
   • Slavomíra Husariková
   • Slavomíra Husarikováučiteľka
   • Mgr. Michal Ilčík
   • Mgr. Michal Ilčíkučiteľ
    Triedny učiteľ: 9.AC
   • Mgr. Branislav Kmeť
   • Mgr. Branislav Kmeťučiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
   • Mgr. Júlia Kopásková
   • Mgr. Júlia Kopáskováučiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
   • Mgr. Ľuba Lednárová
   • Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka
   • Bc. Dagmar Luknár
   • Bc. Dagmar Luknáručiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ včielky
   • Petra Majerová
   • Petra Majerováučiteľka
   • Dušan Noga
   • Dušan Nogariaditeľ
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Lenka Pažitná
   • Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Lenka Perháčová
   • Lenka Perháčováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ motýliky
   • Mgr. Peter Rak
   • Mgr. Peter Rakučiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkaučiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkavychovávateľ
   • Mgr. Zuzana Rišiaňová
   • Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Mário Rovenský
   • Mgr. Mário Rovenskýučiteľ
   • Mgr. Eva Rusnáčiková
   • Mgr. Eva Rusnáčikováučiteľka
   • Mgr. Jana Rychtárechová
   • Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Zuzana Sádovská
   • Zuzana Sádovskázástupkyňa
   • Mgr. Miloš Smoleniak
   • Mgr. Miloš Smoleniakzástupca
   • Mgr. Vanda Struháriková
   • Mgr. Vanda Struhárikovápomocná učiteľka
   • Mgr. Jana Šimová
   • Mgr. Jana Šimováučiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Mgr. Eva Tóthová
   • Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky
   • Mgr. Denisa Valovičová
   • Mgr. Denisa Valovičováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ lienky
   • Petra Zemancová
   • Petra Zemancovávychovávateľka
   • Mgr. Jana Zemániková
   • Mgr. Jana Zemánikováučiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B