• Mgr. Jana Barboríková
   • Mgr. Jana Barboríkováučiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    j.barborikova@skolakalina.sk
   • Mgr. Branislav Benčič
   • Mgr. Branislav Benčičučiteľ
    Triedny učiteľ: 8.AB
    b.bencic@skolakalina.sk
   • Mgr. Ján Bicián
   • Mgr. Ján Biciánvychovávateľ
    j.bician@skolakalina.sk
   • Mgr. Veronika Bugáňová
   • Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 7.ABC
    v.kvasnova@skolakalina.sk
   • Mgr. Eva Bukovenová
   • Mgr. Eva Bukovenováučiteľka
    e.bukovenova@skolakalina.sk
   • Katarína Čajkovská
   • Katarína Čajkovskáučiteľka
    k.cajkovska@skolakalina.sk
   • Mgr. Vladimír Čechovič
   • Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ
    Triedny učiteľ: 6.ABC
    v.cechovic@skolakalina.sk
   • Mgr. Renáta Fenclová
   • Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa
    r.fenclova@skolakalina.sk
   • Mgr. Jana Gondová
   • Mgr. Jana Gondováučiteľka
    j.gondova@skolakalina.sk
   • Mgr. Helena Grófová
   • Mgr. Helena Grófováučiteľka
    h.grofova@skolakalina.sk
   • Ing. Dušan Hruška
   • Ing. Dušan Hruškaučiteľ
    d.hruska@skolakalina.sk
   • Slavomíra Husariková
   • Slavomíra Husarikováučiteľka
   • Mgr. Michal Ilčík
   • Mgr. Michal Ilčíkučiteľ
    Triedny učiteľ: 8.AC
    m.ilcik@skolakalina.sk
   • Mgr. Branislav Kmeť
   • Mgr. Branislav Kmeťučiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    b.kmet@skolakalina.sk
   • Mgr. Jana Kollárová
   • Mgr. Jana Kollárováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ sovičky
    j.kollarova@skolakalina.sk
   • Mgr. Ľuba Lednárová
   • Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka
    l.lednarova@skolakalina.sk
   • Monika Lobíková
   • Monika Lobíkováučiteľka
    m.lobikova@skolakalina.sk
   • Bc. Dagmar Luknár
   • Bc. Dagmar Luknáručiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ včielky
   • Dušan Noga
   • Dušan Nogariaditeľ
    riaditel@skolakalina.sk
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    b.oracova@skolakalina.sk
   • Mgr. Lenka Pažitná
   • Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka
    Triedna učiteľka: 9.AB
    l.pazitna@skolakalina.sk
   • Lenka Perháčová
   • Lenka Perháčováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ motýliky
    l.perhacova@skolakalina.sk
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkaučiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    j.repka@skolakalina.sk
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkavychovávateľ
    j.repka@skolakalina.sk
   • Mgr. Zuzana Rišiaňová
   • Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    z.risianova@skolakalina.sk
   • Mgr. Mário Rovenský
   • Mgr. Mário Rovenskýučiteľ
    m.rovensky@skolakalina.sk
   • Mgr. Eva Rusnáčiková
   • Mgr. Eva Rusnáčikováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
    e.rusnacikova@skolakalina.sk
   • Mgr. Jana Rychtárechová
   • Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    jrychtarechova@gmail.com
   • Silvia Řeháková
   • Silvia Řehákováučiteľka
    s.rehakova@skolakalina.sk
   • Zuzana Sadovská
   • Zuzana Sadovskázástupkyňa
    z.sadovska@skolakalina.sk
   • Mgr. Barbora Skalská
   • Mgr. Barbora Skalskášpeciálna pedagogičky
    b.skalska@skolakalina.sk
   • Mgr. Miloš Smoleniak
   • Mgr. Miloš Smoleniakzástupca
    m.smoleniak@skolakalina.sk
   • Mgr. Vanda Struháriková
   • Mgr. Vanda Struhárikovápomocná učiteľka
    v.struharikova@skolakalina.sk
   • Mgr. Jana Šimová
   • Mgr. Jana Šimováučiteľka
    j.simova@skolakalina.sk
   • Mgr. Denisa Valovičová
   • Mgr. Denisa Valovičováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ lienky
    d.valovicova@skolakalina.sk
   • Petra Zemancová
   • Petra Zemancovávychovávateľka
    p.zemancova@skolakalina.sk
   • Mgr. Jana Zemániková
   • Mgr. Jana Zemánikováučiteľka
    Triedna učiteľka: 9.AC
    j.zemanikova@skolakalina.sk