• Mgr. Nikola Babuková
   • Mgr. Nikola Babukovápedagogická asistentka
   • Mgr. Jana Barboríková
   • Mgr. Jana Barboríkováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.D
   • Mgr. Branislav Benčič
   • Mgr. Branislav Benčičučiteľ
    Triedny učiteľ: 9.AC
   • Mgr. Ján Bician
   • Mgr. Ján Bicianvychovávateľ
   • Mgr. Veronika Bugáňová
   • Mgr. Veronika Bugáňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 9.AB
   • Mgr. Eva Bukovenová
   • Mgr. Eva Bukovenováučiteľka
    Triedna učiteľka: 8.AB
   • Mgr. Vladimír Čechovič
   • Mgr. Vladimír Čechovičučiteľ
   • Rosemarie Čmelková Gáliková
   • Rosemarie Čmelková Gálikovávychovávateľka
   • PaedDr. Eva Dienerová
   • PaedDr. Eva Dienerováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
   • Mgr. Renáta Fenclová
   • Mgr. Renáta Fenclovázástupkyňa
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Mgr. Veronika Gaľová
   • Mgr. Veronika Gaľováučiteľka
   • Mgr. Jana Gondová
   • Mgr. Jana Gondováučiteľka
   • Mgr. Helena Grófová
   • Mgr. Helena Grófováučiteľka
   • Mgr. Martina Harbaľová
   • Mgr. Martina Harbaľováučiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Slavomíra Husariková
   • Slavomíra Husarikováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ sovičky
   • Bc. Mária Hušlová Orságová
   • Bc. Mária Hušlová Orságováučiteľka
   • Mgr. Michal Ilčík
   • Mgr. Michal Ilčíkučiteľ
    Triedny učiteľ: 8.AC
   • Mgr. Lenka Kasajová
   • Mgr. Lenka Kasajováučiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Denisa Kičková
   • Mgr. Denisa Kičkovávychovávateľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Mgr. Branislav Kmeť
   • Mgr. Branislav Kmeťučiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
   • Mgr. Júlia Kopásková
   • Mgr. Júlia Kopáskováučiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Tímea Kováčová
   • Mgr. Tímea Kováčovávychovávateľka
   • Mgr. Ľuba Lednárová
   • Mgr. Ľuba Lednárovávychovávateľka
   • Petra Majerová
   • Petra Majerováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ lienky
   • Mgr. Eva Malgotová
   • Mgr. Eva Malgotovápsychologička
   • Mgr. Igor Martíni
   • Mgr. Igor Martíniučiteľ
   • Daniela Masná
   • Daniela Masnáučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ motýliky
   • Dušan Noga
   • Dušan Nogariaditeľ
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
   • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.učiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Lenka Pažitná
   • Mgr. Lenka Pažitnáučiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Lenka Perháčová
   • Lenka Perháčováučiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ včielky
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkaučiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
   • Mgr. Jozef Repka
   • Mgr. Jozef Repkavychovávateľ
   • Mgr. Zuzana Rišiaňová
   • Mgr. Zuzana Rišiaňováučiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Mário Rovenský
   • Mgr. Mário Rovenskýučiteľ
    Triedny učiteľ: 4.B
   • Mgr. Jana Rychtárechová
   • Mgr. Jana Rychtárechováučiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Zuzana Sádovská
   • Zuzana Sádovskázástupkyňa
   • Mgr. Kristína Siladyová
   • Mgr. Kristína Siladyovápedagogická asistentka
   • Mgr. Miloš Smoleniak
   • Mgr. Miloš Smoleniakzástupca
   • Mgr. Vanda Struháriková
   • Mgr. Vanda Struhárikovápedagogická asistentka
   • Mgr. Jana Šimová
   • Mgr. Jana Šimováučiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Gabriela Šuplatová
   • Mgr. Gabriela Šuplatovášpeciálna pedagogičky
   • Mgr. Eva Tóthová
   • Mgr. Eva Tóthovášpeciálna pedagogičky
   • Bc. Veronika Vargová
   • Bc. Veronika Vargováučiteľka
   • Mgr. Katarína Vrabcová
   • Mgr. Katarína Vrabcováučiteľka
   • Petra Zemancová
   • Petra Zemancovávychovávateľka
   • Mgr. Jana Zemániková
   • Mgr. Jana Zemánikováučiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B