• Výchovný poradca

    • Mgr. Miloš Smoleniak

     Kabinet: 1. poschodie, miestnosť č. 2.08

     Konzultačné hodiny: streda 10.00 - 12.00 / alebo po vzájomnej dohode /

     Kontakt: m.smoleniak@skolakalina.sk / alebo školská aplikácia Edupage /

      

     Základné úlohy výchovného poradcu:

     • starať sa o komplexný poradenský servis pedagógov, rodičov a žiakov,
     • konzultovať ich požiadavky na sprostredkovanie odborných a poradenských služieb,
     • úzko spolupracovať s vedením školy a so všetkými zainteresovanými účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • na pravidelných pracovných stretnutiach prednášať poznatky v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach výchovných poradcov,
     • viesť dokumentáciu a zápisnice zo stretnutí so zákonnými zástupcami.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie