• Dnes je
  Pondelok 23. 5. 2022
  • máj 2022
    • 23
    • Po
    • Carnuntum - Rímske mesto
     6.A
    • 23. 5.
     1-6
    • Exkurzia
    • 23
    • Po
    • There is/ There are + slovicka 55/7a,56/1a
     5.B, 5.A
    • 23. 5.
    • Písomka
    • 23
    • Po
    • Z literatúry: kedy? v pondelok 23.5.
     Čo? 1. čítanie s porozumením (práca s textom); 2. čo je rozhlas, televízia, film, rozhlasová a divadelná hra; 3. Prirovnanie, pranostika, príslovie, bájka, autorská rozprávka, komix, umelecký a vecný (odborný) text;
     Spôsob: 1. výber z odpovedí; 2. doplň odpoveď; 3. práca s textom
     Podobne to bude aj v gramatike + diktát
     4.B
    • 23. 5.
    • Veľká písomka
    • 23
    • Po
    • Carnuntum - Rímske mesto
     7.A
    • 23. 5.
     1-6
    • Exkurzia
    • 24
    • Ut
    • určovanie slovných druhov
     6.A
    • 24. 5.
    • Kratučký testík
    • 24
    • Ut
    • Banská Štiavnica - projekt ( formát výkresu A3, informácie - učebnica 127 - 128, text doplniť obrázkami - lepiť , kresliť )
     8.AB, 8.AC
    • 24. 5.
    • Projekt
    • 24
    • Ut
    • Čuch, chuť, hmat, zrak, sluch + starostlivosť.
     7.B
    • 24. 5.
    • Písomka
    • 24
    • Ut
    • Literatúra - Poézia ( súhrnné opakovanie)
     8.AC
    • 24. 5.
    • Kratučký testík
    • 24
    • Ut
    • Návšteva botanickej záhrady
     3.B
    • 24. 5.
     1-6
    • Exkurzia
    • 24
    • Ut
    • KD č. 10 - výstupný diktát
     4.A
    • 24. 5.
     3
    • Skúšanie žiakov
    • 24
    • Ut
    • Jednočlenné a dvojčlenné vety (presunuté z pondelka! )
     8.AB
    • 24. 5.
    • Kratučký testík
    • 24
    • Ut
    • Present Perfect vs Past Simple
     8.AC
    • 24. 5.
    • Kratučký testík
    • 24
    • Ut
    • Návšteva botanickej záhrady
     3.A
    • 24. 5.
     1-6
    • Exkurzia
    • 25
    • St
    • Z gramatiky: kedy? V stredu 25.5.
     Čo? 1. usporiadanie podľa abecedy; 2. delenie na slabiky a spočítať slabiky; 3. spodobovanie; 4. zdrobneniny a slová opačného významu; 5. slovné druhy - všetky a všetko o nich; 6. priama reč
     4.B
    • 25. 5.
    • Veľká písomka
    • 25
    • St
    • Previerka - MAT celoročné učivo
     4.A
    • 25. 5.
     2
    • Veľká písomka
    • 25
    • St
    • Lekcia 11 a 12 ( gramatika + slovíčka)
     3.B
    • 25. 5.
    • Písomka
    • 25
    • St
    • Písomka - slovesá
     3.B
    • 25. 5.
     1
    • Písomka
    • 26
    • Št
    • Previerka - MAT celoročné učivo
     4.B
    • 26. 5.
     1
    • Veľká písomka
    • 26
    • Št
    • Mäkkýše a obrúčkavce
     6.A
    • 26. 5.
    • Písomka
    • 26
    • Št
    • Písomka - exotermické a endotermické reakcie, pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote, priebeh chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť CHR (uč. str. 76-89 + poznámky v zošite + prac. listy)
     7.A
    • 26. 5.
    • Písomka
    • 27
    • Pi
    • Písomka - exotermické a endotermické reakcie, pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote, priebeh chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť CHR (uč. str. 76-89 + poznámky v zošite + prac. listy)
     7.B
    • 27. 5.
    • Písomka
    • 27
    • Pi
    • Previerka - GEO celoročné učivo
     4.A
    • 27. 5.
     3
    • Veľká písomka
    • 27
    • Pi
    • Previerka - GEO celoročné učivo
     4.B
    • 27. 5.
     2
    • Veľká písomka
    • 30
    • Po
    • Písomka - Vodné spoločenstvo - rastliny a živočíchy, potravový reťazec, chránené rastliny, živočíchy a územia - uč. str. 92-109
     4.A
    • 30. 5.
    • Písomka
    • 30
    • Po
    • Koncorocny test (temy budu v zosite)
     3.B
    • 30. 5.
    • Veľká písomka
    • 31
    • Ut
    • Koncoročná písomná práca - gramatika
     (témy na prípravu majú napísané v zošitoch)
     2.C
    • 31. 5.
     2
    • Veľká písomka
    • 31
    • Ut
    • Koncoročná písomná práca - gramatika
     (témy na prípravu majú napísané v zošitoch)
     3.B
    • 31. 5.
     1
    • Veľká písomka
  • jún 2022
    • 01
    • St
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
    • 02
    • Št
    • Koncoročná písomná práca - literatúra
     (témy na prípravu majú napísané v zošitoch)
     2.C
    • 2. 6.
     2
    • Veľká písomka
    • 02
    • Št
    • Koncorocny test -geometria ( temy v zosite)
     3.B
    • 2. 6.
    • Veľká písomka
    • 02
    • Št
    • Písomka - Vodné spoločenstvo - rastliny a živočíchy, potravový reťazec, chránené rastliny, živočíchy a územia - uč. str. 92-109
     4.B
    • 2. 6.
    • Písomka
    • 03
    • Pi
    • Koncoročná písomná práca - literatúra
     (témy na prípravu majú napísané v zošitoch)
     3.B
    • 3. 6.
     2
    • Veľká písomka