• Po stopách Ľudovíta Štúra
     • Po stopách Ľudovíta Štúra

     • Posledná septembrová streda patrila literárno-dejepisnej exkurzii venovanej Ľudovítovi Štúrovi. Triedy 8.ABC a 9.AC 
      sa o velikánovi slovenských dejín učili už viackrát. No keďže  lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, vybrali sa priamo
      do Modry. Tam si prezreli miesto Štúrovho nešťastného postrelenia i posledného odpočinku. Následne navštívili múzeum
      a pamätnú izbu, ktoré pripomínajú jeho život, ako aj okamihy tragickej smrti.
      
    • Účelové cvičenie 2. stupeň
     • Účelové cvičenie 2. stupeň

     • Máme za sebou prvé tohtoročné účelové cvičenie. Niektorí ste sa dozvedeli úplne nové informácie, iní ste si zopakovali svoje poznatky z minulého školského roka. Všetky triedy ste  svoje vedomosti preukázali v štyroch vedomostných testoch. A keďže radi súťažite, veľmi aktívne ste sa zapojili aj do športových aktivít, ktoré pre vás pripravili vaši vyučujúci. Za predvedené teoretické a praktické výkony si všetci zaslúžite veľkú pochvalu!

      A ako sme vám sľúbili,  priebeh súťaží sme poctivo sledovali a zapisovali. Získali ste tak prvé body to tohtoročnej tabuľky Najtrieda 2017/18. Tu je výsledná tabuľka. Nezabúdajte, že súťaž sa ešte len rozbieha a konečné poradie môže nabudúce vyzerať úplne inak. :-)

    • Milí žiaci!
     • Milí žiaci!

     • Školský rok sa pomaly rozbieha a s ním opätovne prichádza aj naša súťaž Najtrieda 2017/18. Počas celých desiatich mesiacov budú jednotlivé triedy 1. a 2. stupňa súťažiť a zbierať body do tabuľky. Súťaže budú znovu rôznorodé, aby sa každá trieda mohla prezentovať v činnosti, v ktorej je naj. :-) Prvé body môžete získať už tento piatok v športovom areáli Kuchajda. Tam v rámci účelového cvičenia preukážete poznatky, ktoré získate predchádzajúci deň v teoretickej príprave.

      Pozor!!! Okrem súťaží tried vyhlasujeme aj individuálnu súťaž – Najžiak 2017/18. Na konci školského roka bude ocenený jeden z vás – z 1. a 2. stupňa, ktorý si podľa návrhu vašich vyučujúcich toto ocenie zaslúži najviac. Predpokladom najžiaka je mať dobré známky, slušne sa správať, udržiavať dobré vzťahy so spolužiakmi, pomáháť vyučujúcim, aktívne sa zapájať do diania v škole, vynikať v športe či v umení. Víťazi budú odmenení aj vecnou cenou.

      Už teraz sa tešíme na vašu účasť v súťaži a veríme, že všetky aktivity budú prebiehať s nadšením a v duchu fair-play, podobne ako minulý rok.

      vedenie školy

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných prázdninách sa znovu ocitáme v školskej realite. Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali nové sily pre úspešné zvládnutie nového školského roku. Dovoľte mi krátko sa prihovoriť jednotlivým skupinám, ktorých vzájomná spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie dobrej školy.

      Milí rodičia, ste najdôležitejším článkom v reťazci výchovy a podpory získavania vzdelania Vašich detí. Vytvorte im podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota a porozumenie. Efektívnou komunikáciou a spoluprácou podporte prácu a snahu našich učiteľov.

      Milí žiaci, pre mnohých z Vás je nový školský rok ďalším v poradí. Verím, že už viete, že svojou usilovnosťou, slušným správaním či ústretovým prístupom k plneniu si povinností prispievate k vytvoreniu prostredia, v ktorom sa budete dobre cítiť. Nepochybne výnimočný je dnešný deň pre našich najmenších, prváčikov. Určite sa už tešíte na nových kamarátov, odhaľovanie tajomstiev šlabikára, spoznávanie písmeniek a čísiel. Dúfam, že si do školských lavíc budete sadať rady, so zvedavosťou a túžbou sa niečo nové naučiť. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želám Vám, aby ste obstáli vo všetkých  skúškach, ktoré Vás v priebehu roka čakajú. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností Vám cestu k úspechu uľahčia. Dobrá komunikácia s rodičmi a učiteľmi Vám určite pomôže aj pri výbere správnej strednej školy.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do ďalšieho školského roku Vám želám najmä pevné zdravie, veľa tvorivých síl a trpezlivosti do Vašej náročnej a zodpovednej, no zároveň krásnej a potrebnej práce. 

      Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2017/2018.

       

      Dušan Noga, riaditeľ školy

    • Začiatok školského roka 2017/2018
     • Začiatok školského roka 2017/2018

     • Vyučovanie

      Školský rok sa začína v pondelok 4. septembra 2017.

      Naši nováčikovia - prváci -  sa stretnú o 9.00 v školskej jedálni. Potom sa deti presunú do svojej triedy, kde sa zdržia do 10.00. Počas celého prvého dňa ich môžu sprevádzať rodičia.

      Ostatní žiaci sa stretávajú o 9.00 v triedach a ich program sa končí o 12.00.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je potrebné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Tento si zakúpia v škole v hodnote 5€. Informácie získajú u triednych učiteľov.

      Školská jedáleň

      Školská jedáleň bude 4.9.2017 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je potrebné uhradiť stravné a priniesť doklad o zaplatení do 4.9. 2017, najneskôr do 8.00. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adrese jana.hav@centrum.sk.

      ŠKD

      Školský klub detí bude pracovať v normálnom režime od 6.30 do 17.30.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Školský rok 2016/2017 je úspešne za nami. Všetkým Vám ďakujem za vzájomnú celoročnú spoluprácu, zodpovedný prístup k plneniu si povinností, aktívnu účasť a participáciu na dianí v škole. Pri tejto príležitosti Vám v prílohe posielame 2. číslo školského časopisu, v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy.

      Súčasne Vám oznamujem, že stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Prajem Vám krásne prežitie letných prázdnin, veľa slnka, oddychu a nových zážitkov!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      c._2_-_2016_2017.pdf

    • Exkurzia do NR SR
     • Exkurzia do NR SR

     • Dňa 5. júna 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Sprevádzal nás pracovník NR SR, ktorý nám vysvetlil, že v tejto budove prebiehajú všetky politické rokovania. Hneď pri vstupe do budovy sa nachádzajú štátne symboly – štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna a štátna pečať. Potom sme prešli do jednej zo zasadacích miestností, kde sme sa dozvedeli,  ako prebiehajú zasadania politikov. Tu má prístup aj bežný občan, ktorý však svoju návštevu musí nahlásiť vopred. Následne sme sa presunuli do hlavnej rokovacej miestnosti, kde nás informovali o tom,  ako prebieha štandardné rokovanie.

      Exkurzia sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalšiu návštevu parlamentu.  Tomáš Čížek, 9.AB

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Žiaci 5.ABC navštívili knižnicu na Nobelovej ulici. Okrem čítania knižiek si názorne upevnili vedomosti o rozprávkach a povestiach, ktoré preberajú na hodinách literatúry.  

    • Výlet na Devín
     • Výlet na Devín

     • Triedy 7.ABC a 8.AC absolvovali svoj koncoročný výlet, okružnú plavbu po Dunaji s návštevou majestátneho hradu Devín. Bol to deň spoznávania dávnej histórie, zoznamovania sa s pamätníkmi nedávnej doby a deň zábavnej cesty loďou. Žiaci sa presvedčili, že za zaujímavými zážitkami nie je vždy potrebné cestovať ďaleko. :)

    • Súťaž ,,Hľadá sa energia,,.
     • Súťaž ,,Hľadá sa energia,,.

     • Blahoželáme družstvu SLOVENGERS z 8.AC  k peknému 17.miestu v súťaži

      ,,Hľadá sa energia,,. Medzi 238. súťažnými tímami si hravo poradili aj

      s návrhom úspory energie, zostrojením cievky, vymyslením hry. Rozšírili

      si vedomosti o Teslovi a Edisonovi. Odmenou im bola návšteva náučného

      centra, vybudovaného v bývalej elektrárni v Piešťanoch. Exkurzia bola veľmi 

      zaujímavá a podnetná. Vyskúšali si zostrojiť model solárneho automobilu,

      s ktorým sa neskôr súťažilo. Prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora...

     • Školské kolo: 1. miesto. Autor:  Daniel Kmiť 6.AB                            Bratislavské kolo: 3. miesto.  Maxim Bilka 3.A

      Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora... - Obrázok 1                               Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora... - Obrázok 2

    • NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky
     • NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky

     • Akcia športového dopoludnia v rámci MDD bola zároveň poslednou v celoročnej súťaži NAJTRIEDA 1617. Konečné poradie všetkých tried nájdete v tabuľke. Víťazným triedam srdečne blahoželáme! Zaslúženej odmeny sa dočkajú na záver školského roka. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí sa do súťaží aktívne zapájali, bojovali s nadšením a v duchu fair-play!

      NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky - Obrázok 1

       

    • MDD - športové dopoludnie
     • MDD - športové dopoludnie

     • MDD sme u nás v škole oslávili dopoludním plným športu. Súťažiaci predviedli svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Preukázali šikovnosť, rýchlosť, presnosť či silu. Nechýbali emócie, rivalita, burcovanie, víťazné pokriky, eufória z víťazstva či slzy sklamania. Súťaže nenechali chladným nikoho – žiakov, a dokonca ani učiteľov. :-)
      Špeciálne sa chceme poďakovať triede 8.AC, ktorá už od skorých ranných hodín pomáhala zabezpečiť podujatie po technickej stránke. Naše ďakujem patrí aj všetkým vyučujúcim na jednotlivých súťažných stanovištiach a tiež triednym učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do súťaží. V tabuľke sa dozviete, ako to všetko nakoniec dopadlo.
      MDD - športové dopoludnie - Obrázok 1

    • Krajské kolo v atletike
     • Krajské kolo v atletike

     • Družstvo chlapcov nás úspešne reprezentovalo v krajskom kole v atletike, keď v konkurencii prevazne atletických škôl obsadilo 6. miesto. V celkovom súčte ho od medaily delilo iba 27 bodov. Chlapci sa nestratili ani v individuálnych disciplínach a štafetu 4x60m s  prehľadom vyhrali. Veľkú pochvalu si zaslúžia aj naše dve dievčatá, ktoré postúpili do súťaže ako víťazky okresného kola. Sofia Ifailová obsadila vo vrhu guľou vynikajúce 5. miesto.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Chlapci: Peter Polakovič, Filip Rácz, Marko Mifkovič, Tomáš Hrebeň, Lukáš Miklovič, Michal Jasenec, Filip Hässler, Ádám Beke a Karol Dunka.

      Dievčatá: Sofia Ifailová, Aniela Romanová.

    • Exkurzia Mochovce
     • Exkurzia Mochovce

     •  

      Žiaci našej školy sa zúčastnili exkurzie v jadrovej elektrárni Mochovce.

      Oboznámili sa s vesmírom od jeho vzniku až po našu súčasnosť,

      zistili viac o rádioaktívnom odpade a boli poučení o bezpečnosti jadrovej

      elektrárne. Filip Kmiť, 9.C

    • Kalina Food Day 2017
     • Kalina Food Day 2017

     • Dnes sa uskutočnil už 3. ročník školského projektu KALINA FOOD DAY. Jeho cieľom je pripraviť si spoločne zdravú desiatu v škole.  Sme radi, že sa zapojili takmer všetky triedy. Vytvorené produkty spĺňali predpoklady zdravého stravovania. Okrem toho, že boli chutné, potešili aj oko. Niektoré z nich vyzerali takmer ako umelecké diela. V každej kategórii sme dokázali vyhlásiť iba tesného víťaza. Určiť výsledné poradie bolo nemožné, preto zostávajúce triedy obsadili 2. miesto.

      Kalina Food Day 2017 - Obrázok 1

    • EKOTOPFILM a ENVIROFILM
     • EKOTOPFILM a ENVIROFILM

     • Junior festival EKOTOPFILM a ENVIROFILM sme navštívili s triedou  8. AC. Festival pripravil pre žiakov 6 náučných filmov a na záver interaktívnu diskusiu o energetike.  Žiaci sa každý rok dozvedajú  zaujímavosti o odpadoch, recyklácii, ako šetriť energiu a životné prostredie. Práve našej mladej generácií je potrebné vštepovať myšlienku o šetrnom správaní sa k našej jedinečnej planéte a preto je dôležité, aby túto myšlienku aj oni sami raz šírili a odovzdali ju ďalej.

    • Jaskyňa Driny a Smolenický zámok
     • Jaskyňa Driny a Smolenický zámok

     • Triedy 7.ABC sa 8.AC sa zúčastnili EKOVÝLETU v Malých Karpatoch.  Ich cieľovou destináciou sa stala jaskyňa Driny a Smolenický zámok. A keďže celý deň strávili v prírode, tá im ukázala svoju moc. Výdatný lejak triedam zabránil absolvovať pešiu túru od jaskyne na zámok cez doliny Hlboča a Molpír. Napriek tomu videli naozajstné krásy našej prírody. Podzemné - v jedinej jaskyni na západnom Slovensku a z vtáčej perspektívy - pri výhľade z 33 metrovej veže nášho najmladšieho zámku.

    • Okresné kolo v atletike
     • Okresné kolo v atletike

     • Naše družstvá nás opäť úspešne reprezentovali v okresnom kole v atletike. CHlapci sa stali celkovými víťazmi a budú našu školu reprezentovať v krajskom kole. Dievčatá obsadili pekné 4. miesto. Všetkým účastníkom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Chlapci: Peter Polakovič, Filip Rácz, Marko Mifkovič, Tomáš Hrebeň, Lukáš Miklovič, Michal Jasenec, Filip Hässler, Ádám Beke a Karol Dunka.

      Dievčatá: Sofia Ifailová, Aniela Romanová, Ema Goldbergerová, Kristína Dubeňová, Dominika Čajkovičová, Karin Kočanová, Amanda Prachařová a Kristína Ďurechová.

    • NAJTRIEDA 16/17
     • NAJTRIEDA 16/17

     • Milí žiaci!

      Je čas vyhodnotiť ďalšie kolo súťaže NAJTRIEDA 16/17. Príspevky do časopisu, ktoré ste poslali, sú rôznorodé, originálne a nápadité, ale aj vtipné či poučné. Škoda, že sa s písmenkami nepopasovali všetky triedy. No tie, ktoré sa úlohy nezľakli, si zaslúžia naše uznanie. Bodové ohodnotenie nájdete v tabuľke a všetky vaše výtvory v 2. čísle školského časopisu, ktorý vyjde už čoskoro.

      Naša celoročná súťaž tried sa dostáva do záverečnej fázy. V mesiaci máj sa v škole tradične uskutoční Kalina Food Day a v júni športový deň. Zapojte sa a zabojujte o ďalšie body do tabuľky.  :-)

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do našej celoročnej súťaže!

      NAJTRIEDA 16/17 - Obrázok 1