• Školský pohár SFZ
     • Školský pohár SFZ

     • Družstvo našich chlapcov sa stalo víťazom okresného kola futbalového turnaja mladších žiakov Školský pohár SFZ. Chlapcom ďakujeme za vzorné vystupovanie a gratulujeme im k postupu do druhého kola.

      Reprezentovali:

      Aksamit Patrik, Baláž Denis, Dornai Samuel, Galovič Alex, Tóth Henrich, Herceg Viliam, Jakabovič Matej, Marčík Miroslav, Orságh Matúš, Trnka Kristián a Dobrovič Oliver.

      Výsledky:

      ZŠ Česká - ZŠ s MŠ Kalinčiakova 0: 17, Bilingválne gymnázium Česká - ZŠ s MŠ Kalinčiakova 1:3, ZŠ Sibírska - ZŠ s MŠ Kalinčiakova 0:3, ZŠ s MŠ Za Kasárňou - ZŠ s MŠ Kalinčiakova 5:6

    • Bienále ilustrácií Bratislava
     • Bienále ilustrácií Bratislava

     • Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) - slovenská výstava ilustrácií detskej

      literatúry, je jednou z najväčších svojho druhu na svete. Prvý ročník

      sa uskutočnil v roku 1967 a odvtedy sa koná v Bratislave raz za dva roky,

      vždy na jeseň . Predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh

      z celého sveta. Ani tento rok naši žiaci z  9.AC  nechýbali na prezentácií

      diel a načerpali literárno-výtvarné inšpirácie.

    • Testovanie prváčikov :)
     • Testovanie prváčikov :)

     • Ministerstvo školstva chce hľadať športové talenty, a tak v tomto školskom roku začína s testovaním prváčikov. V každom kraji vybralo tri školy, medzi mini aj ZŠ s MŠ Kalinčiakovu. Od budúceho školského roka budú musieť absolvovať testy už všetci prváci. Cieľom testovania je overiť športové predpoklady detí. Našich prváčikov sme teda testovali až v deviatich disciplínach a niektoré z nich boli naozaj náročné. Všetci sa však veľmi snažili a zvládli ich perfektne.

    • Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2017
     • Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2017

     • Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2017 – ČLOVEK V OHROZENÍ už otvoril prvé kinosály a ako už býva zvykom, 9.AC nechýbala  na premietaní zaujímavých dokumentárnych filmov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do života svojich rovesníkov žijúcich v iných krajinách  a vidieť najrôznejšie okolnosti oberajúce ľudí o dôstojnosť a slobodu.

      Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2017 - Obrázok 1

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • "Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom."

      26. septembra sa od r. 2001 v celej Európe oslavuje EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, do ktorého sa tento rok zapojili aj žiaci našej školy. Už na 1. stupni deti spoznávali krajiny, ich jazyky a vlajky. Na 2. stupni na hodinách angličtiny tvorili projekty, jazykové kvízy a vo vyšších ročníkoch sledovali videosekvencie s jazykovou tematikou. Žiakom sa páčili najmä tie zábavné. :-) Veľmi zaujímavé bolo rozprávanie o jazykoch a kultúre krajín, z ktorých pochádzajú niektorí naši žiaci.        Spoznávanie iných národov - ich jazyka a kultúry nám umožňuje vzájomne si porozumieť a zároveň pochopiť naše rozdiely.

                                    

                                    

     • Európsky týždeň športu

     • Ďalšie kolo súťaže NAJTRIEDA 2017/18 sa stretlo s veľkým záujmom a do Európskeho týždňa športu sa zapojili všetky triedy. Družstvá sa s prekážkovou dráhou popasovali naozaj so značným úsilím a nebojácne preukázali športového ducha. Mierne obavy z existencie duchov sme zaznamenali len u našich futbalových deviatakov. :) Napokon všetko dobre dopadlo a vďaka vašej vynaloženej snahe rozdiely medzi triedami boli iba minimálne. To, ako toto kolo skončilo, si môžete pozrieť v tabuľkách.

      V našej súťaži si prestávku nedávame a plynulo pokračuje ďalej. Vašou ďalšou úlohou bude skrášliť si triedu a navodiť v nej tú pravú jesennú atmosféru. Tešíme sa na všetky originálne dekorácie, ktoré súvisia s práve prebiehajúcim ročným obdobím. Čas na to máte do piatku 27. októbra, kedy vaše výtvory vyhodnotíme.

      Pozor!!! Je tu možnosť získať do našej súťaže 2 bonusové body. Keďže sa blíži november, ktorý je mesiacom fotografie a vy sa radi fotíte, tak to bude pre vás určite hračka. Čo musíte urobiť?  Vyberte za triedu dve fotografie a do 27.10. ich mailom pošlite na adresu m.smoleniak@skolakalina.sk. Téma: Všetko čo nás baví.

      Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v súťaži!

      Európsky týždeň športu - Obrázok 1 Európsky týždeň športu - Obrázok 2

    • Po stopách Ľudovíta Štúra
     • Po stopách Ľudovíta Štúra

     • Posledná septembrová streda patrila literárno-dejepisnej exkurzii venovanej Ľudovítovi Štúrovi. Triedy 8.ABC a 9.AC 
      sa o velikánovi slovenských dejín učili už viackrát. No keďže  lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, vybrali sa priamo
      do Modry. Tam si prezreli miesto Štúrovho nešťastného postrelenia i posledného odpočinku. Následne navštívili múzeum
      a pamätnú izbu, ktoré pripomínajú jeho život, ako aj okamihy tragickej smrti.
      
    • Účelové cvičenie 2. stupeň
     • Účelové cvičenie 2. stupeň

     • Máme za sebou prvé tohtoročné účelové cvičenie. Niektorí ste sa dozvedeli úplne nové informácie, iní ste si zopakovali svoje poznatky z minulého školského roka. Všetky triedy ste  svoje vedomosti preukázali v štyroch vedomostných testoch. A keďže radi súťažite, veľmi aktívne ste sa zapojili aj do športových aktivít, ktoré pre vás pripravili vaši vyučujúci. Za predvedené teoretické a praktické výkony si všetci zaslúžite veľkú pochvalu!

      A ako sme vám sľúbili,  priebeh súťaží sme poctivo sledovali a zapisovali. Získali ste tak prvé body to tohtoročnej tabuľky Najtrieda 2017/18. Tu je výsledná tabuľka. Nezabúdajte, že súťaž sa ešte len rozbieha a konečné poradie môže nabudúce vyzerať úplne inak. :-)

    • Milí žiaci!
     • Milí žiaci!

     • Školský rok sa pomaly rozbieha a s ním opätovne prichádza aj naša súťaž Najtrieda 2017/18. Počas celých desiatich mesiacov budú jednotlivé triedy 1. a 2. stupňa súťažiť a zbierať body do tabuľky. Súťaže budú znovu rôznorodé, aby sa každá trieda mohla prezentovať v činnosti, v ktorej je naj. :-) Prvé body môžete získať už tento piatok v športovom areáli Kuchajda. Tam v rámci účelového cvičenia preukážete poznatky, ktoré získate predchádzajúci deň v teoretickej príprave.

      Pozor!!! Okrem súťaží tried vyhlasujeme aj individuálnu súťaž – Najžiak 2017/18. Na konci školského roka bude ocenený jeden z vás – z 1. a 2. stupňa, ktorý si podľa návrhu vašich vyučujúcich toto ocenie zaslúži najviac. Predpokladom najžiaka je mať dobré známky, slušne sa správať, udržiavať dobré vzťahy so spolužiakmi, pomáháť vyučujúcim, aktívne sa zapájať do diania v škole, vynikať v športe či v umení. Víťazi budú odmenení aj vecnou cenou.

      Už teraz sa tešíme na vašu účasť v súťaži a veríme, že všetky aktivity budú prebiehať s nadšením a v duchu fair-play, podobne ako minulý rok.

      vedenie školy

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných prázdninách sa znovu ocitáme v školskej realite. Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali nové sily pre úspešné zvládnutie nového školského roku. Dovoľte mi krátko sa prihovoriť jednotlivým skupinám, ktorých vzájomná spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie dobrej školy.

      Milí rodičia, ste najdôležitejším článkom v reťazci výchovy a podpory získavania vzdelania Vašich detí. Vytvorte im podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota a porozumenie. Efektívnou komunikáciou a spoluprácou podporte prácu a snahu našich učiteľov.

      Milí žiaci, pre mnohých z Vás je nový školský rok ďalším v poradí. Verím, že už viete, že svojou usilovnosťou, slušným správaním či ústretovým prístupom k plneniu si povinností prispievate k vytvoreniu prostredia, v ktorom sa budete dobre cítiť. Nepochybne výnimočný je dnešný deň pre našich najmenších, prváčikov. Určite sa už tešíte na nových kamarátov, odhaľovanie tajomstiev šlabikára, spoznávanie písmeniek a čísiel. Dúfam, že si do školských lavíc budete sadať rady, so zvedavosťou a túžbou sa niečo nové naučiť. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želám Vám, aby ste obstáli vo všetkých  skúškach, ktoré Vás v priebehu roka čakajú. Slušnosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností Vám cestu k úspechu uľahčia. Dobrá komunikácia s rodičmi a učiteľmi Vám určite pomôže aj pri výbere správnej strednej školy.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do ďalšieho školského roku Vám želám najmä pevné zdravie, veľa tvorivých síl a trpezlivosti do Vašej náročnej a zodpovednej, no zároveň krásnej a potrebnej práce. 

      Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2017/2018.

       

      Dušan Noga, riaditeľ školy

    • Začiatok školského roka 2017/2018
     • Začiatok školského roka 2017/2018

     • Vyučovanie

      Školský rok sa začína v pondelok 4. septembra 2017.

      Naši nováčikovia - prváci -  sa stretnú o 9.00 v školskej jedálni. Potom sa deti presunú do svojej triedy, kde sa zdržia do 10.00. Počas celého prvého dňa ich môžu sprevádzať rodičia.

      Ostatní žiaci sa stretávajú o 9.00 v triedach a ich program sa končí o 12.00.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je potrebné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Tento si zakúpia v škole v hodnote 5€. Informácie získajú u triednych učiteľov.

      Školská jedáleň

      Školská jedáleň bude 4.9.2017 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je potrebné uhradiť stravné a priniesť doklad o zaplatení do 4.9. 2017, najneskôr do 8.00. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adrese jana.hav@centrum.sk.

      ŠKD

      Školský klub detí bude pracovať v normálnom režime od 6.30 do 17.30.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Školský rok 2016/2017 je úspešne za nami. Všetkým Vám ďakujem za vzájomnú celoročnú spoluprácu, zodpovedný prístup k plneniu si povinností, aktívnu účasť a participáciu na dianí v škole. Pri tejto príležitosti Vám v prílohe posielame 2. číslo školského časopisu, v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy.

      Súčasne Vám oznamujem, že stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Prajem Vám krásne prežitie letných prázdnin, veľa slnka, oddychu a nových zážitkov!

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      c._2_-_2016_2017.pdf

    • Exkurzia do NR SR
     • Exkurzia do NR SR

     • Dňa 5. júna 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Sprevádzal nás pracovník NR SR, ktorý nám vysvetlil, že v tejto budove prebiehajú všetky politické rokovania. Hneď pri vstupe do budovy sa nachádzajú štátne symboly – štátna vlajka, štátny znak, štátna hymna a štátna pečať. Potom sme prešli do jednej zo zasadacích miestností, kde sme sa dozvedeli,  ako prebiehajú zasadania politikov. Tu má prístup aj bežný občan, ktorý však svoju návštevu musí nahlásiť vopred. Následne sme sa presunuli do hlavnej rokovacej miestnosti, kde nás informovali o tom,  ako prebieha štandardné rokovanie.

      Exkurzia sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalšiu návštevu parlamentu.  Tomáš Čížek, 9.AB

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Žiaci 5.ABC navštívili knižnicu na Nobelovej ulici. Okrem čítania knižiek si názorne upevnili vedomosti o rozprávkach a povestiach, ktoré preberajú na hodinách literatúry.  

    • Výlet na Devín
     • Výlet na Devín

     • Triedy 7.ABC a 8.AC absolvovali svoj koncoročný výlet, okružnú plavbu po Dunaji s návštevou majestátneho hradu Devín. Bol to deň spoznávania dávnej histórie, zoznamovania sa s pamätníkmi nedávnej doby a deň zábavnej cesty loďou. Žiaci sa presvedčili, že za zaujímavými zážitkami nie je vždy potrebné cestovať ďaleko. :)

    • Súťaž ,,Hľadá sa energia,,.
     • Súťaž ,,Hľadá sa energia,,.

     • Blahoželáme družstvu SLOVENGERS z 8.AC  k peknému 17.miestu v súťaži

      ,,Hľadá sa energia,,. Medzi 238. súťažnými tímami si hravo poradili aj

      s návrhom úspory energie, zostrojením cievky, vymyslením hry. Rozšírili

      si vedomosti o Teslovi a Edisonovi. Odmenou im bola návšteva náučného

      centra, vybudovaného v bývalej elektrárni v Piešťanoch. Exkurzia bola veľmi 

      zaujímavá a podnetná. Vyskúšali si zostrojiť model solárneho automobilu,

      s ktorým sa neskôr súťažilo. Prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora...

     • Školské kolo: 1. miesto. Autor:  Daniel Kmiť 6.AB                            Bratislavské kolo: 3. miesto.  Maxim Bilka 3.A

      Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora... - Obrázok 1                               Nakresli MASKOTA 2017 a poď s nami do tábora... - Obrázok 2

    • NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky
     • NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky

     • Akcia športového dopoludnia v rámci MDD bola zároveň poslednou v celoročnej súťaži NAJTRIEDA 1617. Konečné poradie všetkých tried nájdete v tabuľke. Víťazným triedam srdečne blahoželáme! Zaslúženej odmeny sa dočkajú na záver školského roka. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí sa do súťaží aktívne zapájali, bojovali s nadšením a v duchu fair-play!

      NAJTRIEDA 1617 - konečné výsledky - Obrázok 1

       

    • MDD - športové dopoludnie
     • MDD - športové dopoludnie

     • MDD sme u nás v škole oslávili dopoludním plným športu. Súťažiaci predviedli svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Preukázali šikovnosť, rýchlosť, presnosť či silu. Nechýbali emócie, rivalita, burcovanie, víťazné pokriky, eufória z víťazstva či slzy sklamania. Súťaže nenechali chladným nikoho – žiakov, a dokonca ani učiteľov. :-)
      Špeciálne sa chceme poďakovať triede 8.AC, ktorá už od skorých ranných hodín pomáhala zabezpečiť podujatie po technickej stránke. Naše ďakujem patrí aj všetkým vyučujúcim na jednotlivých súťažných stanovištiach a tiež triednym učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do súťaží. V tabuľke sa dozviete, ako to všetko nakoniec dopadlo.
      MDD - športové dopoludnie - Obrázok 1

    • Krajské kolo v atletike
     • Krajské kolo v atletike

     • Družstvo chlapcov nás úspešne reprezentovalo v krajskom kole v atletike, keď v konkurencii prevazne atletických škôl obsadilo 6. miesto. V celkovom súčte ho od medaily delilo iba 27 bodov. Chlapci sa nestratili ani v individuálnych disciplínach a štafetu 4x60m s  prehľadom vyhrali. Veľkú pochvalu si zaslúžia aj naše dve dievčatá, ktoré postúpili do súťaže ako víťazky okresného kola. Sofia Ifailová obsadila vo vrhu guľou vynikajúce 5. miesto.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Chlapci: Peter Polakovič, Filip Rácz, Marko Mifkovič, Tomáš Hrebeň, Lukáš Miklovič, Michal Jasenec, Filip Hässler, Ádám Beke a Karol Dunka.

      Dievčatá: Sofia Ifailová, Aniela Romanová.