• 🧐 S batohom v Karpatoch 🧭

     • Žiaci 5.A absolvovali geografickú vychádzku, počas ktorej si precvičili svoje teoretické vedomosti a znalosti. Čítanie z máp a orientácia v teréne im nie sú cudzie - svoje vedomosti dokázali naplno využiť a do cieľa doraziť bez zaváhania. Trasa začala na Kolibe, odkiaľ pokračovali k televíznej veži Kamzík až k rázcestníku Snežienka, kde sa im podarilo zazrieť jeleniu zver. V záverečnej etape pokračovali po Ceste mládeže popri rybníkoch až na Deviaty mlyn. Podobné geografické vychádzky v blízkej dobe absolvovujú aj ďalšie triedy. 

     • ⛄ Šťastné a veselé 🎄🎁

     • Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme strávili už v príjemnej predvianočnej atmosfére. Druhostupniari ho zakončili spoločným korčuľovaním, ktoré si všetci perfektne užívali.

      Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí prežite ich spoločne.Všetkým prajeme krásne, pokojné a radostné Vianoce. V novom roku nech sú všetky Vaše dni naplnené láskou, nádejou a smiechom. 😊

     • 🎁Čas vianočný👼

     • S blížiacimi vianočnými sviatkami sa každá trieda snažila navodiť sviatočnú atmosféru vlastnou výzdobou. Okrem toho, že ste si spríjemnili prostredie, ste sa touto aktivitou zapojili do našej celoročnej súťaže. Hodnotenie bolo naozaj ťažké a jeho výsledok nájdete v tabuľke. Všetkým vám želáme šťastné a veselé sviatky, veľa zdaru, odhodlania a odvahy do ďalších súťaží, ktoré nás čakajú v novom roku.✊

     • Educate Slovakia 👩‍🎓👨‍🎓😉

     • Naši siedmaci a ôsmaci zapojili do projektu Educate Slovakia. Zavítali medzi nás študenti, ktorých korene siahajú do Španielska a Jemenu. Žiakom prezentovali jazyk, kultúru, zvyky a  tradície týchto krajín. V duchu motta tohtoročného školského projektu Každý iný, všetci rovní sa deti utvrdili v tom, že rozmanitosť nás nemá rozdeľovať, ale spájať.

     • 🎄 Vianočné akcie na prvom stupni 🤸‍♂️

     • Adventný čas je čarovné obdobie, v ktorom sa všetci tešíme a zároveň pripravujeme na Vianoce. Aj deti na 1. stupni ho strávili aktívne a mali ho vyplnený rôznymi aktivitami. Vianočne a zimne si vyzdobili svoje triedy, aby v nich následne nacvičovali rôzne básničky, pesničky, scénky či tanečné vystúpenia. Tie nebojácne prezentovali na Vianočnej besiedke pred svojimi rodinnými príslušníkmi. Deti nezaháľali ani v ŠKD. Vytvorili si cesto, z ktorého vykrajovali, piekli a zdobili rôzne figúrky. Celou školou sa niesla príjemná vôňa chutných medovníkov. Výborná predvianočná nálada sa preniesla aj na zimný štadión, kde sa konalo tradičné vianočné korčuľovanie. Veríme, že deti si všetky tieto akcie naplno užili a sviatočnú atmosféru prenesú aj do svojich domovov.

     • 📧 Víanočná pošta 🎄📫

     • Žiaci 3.A, 3.C a 6.B sa aj tento rok zapojili do projektu Pohodovo, aby mohli ručne písanými pohľadnicami potešiť seniorov v zariadeniach Gabriela, n. o. v Haniske, Senior Care Galenia, n.o. v Galante a zariadení pre seniorov SED Kšinná.
      3.C a 6.B pripravili aj krabičky plné lásky pre seniorov v Bratislavskom kraji. Veríme, že darčeky a pozdravy starkých potešia a vyčaria im úsmev na tvári.

     • 👨‍🎓 Projektový deň 📜🤸‍♂️

     • Každý iný, všetci rovní – tak znelo motto nášho tohtoročného školského projektu. Zapojili sa doň všetky triedy 2. stupňa. Výsledkom ich usilovnej práce boli mnohé originálne a tvorivé prezentácie, v ktorých žiaci predviedli svoje výtvarné, herecké, básnické či rečnícke umenie.

      Hlavným zámerom celej akcie bolo to, aby si žiaci v dnešnej pohnutej dobe uvedomili nevyhnutnosť podpory a akceptácie rôznorodosti. Je dôležité viesť  žiakov k tolerancii a empatii voči všetkým ľuďom v našej spoločnosti. 

      Táto vydarená projektová aktivita  bola zároveň ďalšou možnosťou zabodovať v celoročnej súťaži Najtrieda 2022/2023. Získané body a priebežné poradie tried nájdete v tabuľke. 

      Najbližšie nás čaká hodnotenie výzdoby tried a vianočné korčuľovanie. Už teraz sa tešíme, a veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte. 

     • 🌍Geografická olympiáda 🧭

     • Dňa 23.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Do súťaže sa zapojili žiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka. Žiaci vypĺňali online test, v ktorom mali riešiť rôzne geografické úlohy. Na prvom mieste v kategórii G (5 ročník) sa umiestnila Ella Bartáková z 5.A, na druhom mieste Filip Žilinský z 5.B a na treťom mieste Patrik Piliar z 5.B. V kategórii E( 8.ročník) sa na prvom mieste umiestnil Oliver Bulík z 8.A a na druhom mieste Dominik Bottán z 8.A. Úspešným riešiteľom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole.✊

     • Úspešne v 📚,🎨 a 🎥 súťaži

     • Odkiaľ som? Spoznajme sa navzájom – je názov celoslovenskej literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej súťaže zameranej na históriu komunít a multikultúrneho prostredia. Organizuje ju občianske združenie EDUSOC. Do súťaže sa zapojili aj naši druhostupniari. Odborná porota ocenila ich spracovanie daných tém a ich mená figurujú medzi víťaznými prácami.

      Vo výtvarnej súťaži z takmer 2500 prihlásených prác získali 2. miesto: Jerguš Cenký (8.A), Alona Myrhorodska, Maksym Kalynych (8.B), Viktória Hulanská, Jieyu Zhang (9.AB) a Nikola Myhovych (6.B).

      Do literárnej časti prispelo takmer 400 detí a nás veľmi teší, Michaela Grajciarová a Cherryl -Uju Chinwuba (8.B) boli ocenené 2. miestom.

      Niektorí žiaci si cenu boli prevziať aj osobne na slávnostnom odovzdávaní v Pálffyho paláci. Všetkým našim žiakom k ich úspechu srdečne blahoželáme! Veríme, že aj takouto formou vedieme mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti.

     • 🎅 Mikulášska nádielka 🤸‍♂️

     • Dnes sa v našej škole neučilo a neskúšalo. Dôvodom bol príchod Mikuláša, ktorý spolu so svojimi pomocníkmi prišiel navštíviť naše deti. Tie sa vzácnej návštevy nevedeli dočkať. Vyzdobili si svoje triedy a pripravili si básničky či pesničky. Mikuláš mal pre všetkých pripravenú sladkú odmenu za to, že celý rok pekne poslúchali a vzorne si plnili školské povinnosti. Pri odchode deťom prisľúbil, že o rok ich príde navštíviť opäť. 😉

     • 🍂Jesenná brigáda🍁🧤

     • Skrášľovanie nášho areálu je už v plnom prúde. Svedčia o tom nielen fotky, ale aj čistejší školský dvor. Pán školník mal možno vďaka vám o niečo menej práce.😅 Pustili ste sa do hrabania lístia, poniektorí aj do zbierania odpadu.😍Určite ste si to užívali! Povzbudzujeme aj ďalšie triedy do tejto zmysluplnej činnosti, za ktorú vám pribúdajú body do tabuľky Najtrieda.👏

     • 🛸Vesmír je nám o niečo bližší 🚀

     • Dňa 23.11. naši siedmaci navštívili výstavu o vesmíre COSMOS Discovery v Inchebe, kde sa zoznámili s históriou vesmírnych letov od ich počiatkov až po súčasné plánované misie. Mohli obdivovať skafandre slávnych kozmonautov, reálne modely vesmírnych lodí, rakiet, staníc a iných strojov, ktoré sa pohybovali vo vesmíre. Zistili tiež, že do vesmíru nelietali len ľudia, ale aj psy a opice🙈 Zabavili sa hľadaním odpovedí na otázky testu z výstavy, čo všetci úspešne zvládli. 👨‍🚀💪

     • 🎨 Maľby a vynálezy 📐

     • Legendárne stroje Leonardo da Vinci je jedinečná interaktívna výstava najväčších technických vynálezov a strojov tejto osobnosti. Žiaci 3.B a 3.C sa na vlastné oči presvedčili, že Leonardo da Vinci nebol len maliar, ale všestranne nadaný umelec a vynálezca. Najväčšej pozornosti detí sa tešilo 66 plne funkčných exponátov vyrobených podľa originálnych pôvodných nákresov legendárneho majstra. Veríme, že táto výstava žiakov zaujala a inšpirovala, veď možno aj z nich vyrastú budúci šikovní konštruktéri či inžinieri.  😉

     • 📚 Bibliotéka 🧐

     • Trieda 8.A absolvovala návštevu veľtrhu Bibliotéka Pedagogika 2022. Žiaci si mali možnosť prezrieť rôzne typy starších publikácií, ale aj úplne horúce knižné novinky či zúčastniť sa besedy s obľúbenými spisovateľmi. Okrem kníh prebiehala v areáli výstaviska aj výstava učebných pomôcok,  minerálov a drahých kameňov.

     • 🍪🎂 Pečenie je radosť 😊

     • Žiaci 3.B sa v rámci ŠKD zúčastnili zážitkového kurzu pečenia, kde si vyrábali a piekli vlastné cookies. Deti si na svojich mimoriadne vydarených výtvoroch hneď pochutnali. Nezabudli však ani na svojich rodičov, s ktorými sa o obľúbené sušienky podelili. 

     • 🤸‍♂️ Najtrieda 2022/2023 🍂👻

     • Tešíme sa z toho, že každá jedna trieda našej školy už dýcha tou pravou jesennou atmosférou, ktorú ste v nej vytvorili. Na všetky prírodné symboly jesene dozerajú halloweenske strašidlá a príšerky. 

      Ako odmenu za Vašu snahu a originálne nápady Vám pribudli ďalšie body do našej celoročnej súťaže. Maximum bodov, ktoré ste mohli získať, je 10. Na 1.stupni sa to podarilo 3.C, na 2. stupni až dvom triedam - 6.B, 8.A. Celkové výsledky jesenno - halloweenskej výzdoby a priebežné poradie našej súťaže nájdete v tabuľke. 

      Nezabudnite, že sa celoročne môžete zapojiť do „skrášľovania“ nášho školského areálu. Enviroaktivity sú hodnotené - 4 body hrabanie a odvoz lístia a 2 body za očistenie areálu od odpadu.

      Už čoskoro na Vás čakajú ďalšie bodované súťaže a akcie. Najbližšie to bude matematicko-športová súťaž Pytagorov crossfit. V decembri sa tešíme na vianočnú výzdobu tried a na 2. stupni aj na projekt „Každý iný, všetci  rovní!“. 

     • 🎃 Hallowen v ŠKD 🍂👻

     • Pred jesennými prázdninami bolo v našej škole strašidelne. Atmosféru umocňovali aj vyrezávané tekvice umiestnené na školskom dvore. Deti z ŠKD sa najviac tešili na hallowenskú zábavu, keďže sa premenili na rôznych duchov, strašidlá a bosorky. Všetci strávili príjemné popoludnie s tancom, zábavou, občerstvením a hlavne výbornou náladou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu!

     • Malý futbal 🥈⚽

     • Naši ôsmaci a deviataci sa zúčastnili turnaja v malom futbale. Zo skupiny po troch víťazstvách postúpili do finále, v ktorom po dramatickom závere prehrali 2:3 a obsadili 2. miesto. Najužitočnejším hráčom turnaja sa stal Martin Rigo so 6 gólmi.

      Chlapcom ďakujeme za predvedené bojovné výkony!

      Reprezentovali nás:  M. Kusala, M. Rigo, M. Urban, O. Mortreux,  A. Hanudel, D. Artim, N. Bagin, L. Dornai, K. Štepanovský, M. Čačo, R. Ondera. 

       

    • LAST WISH 🎭
     • LAST WISH 🎭

     • Žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku LAST WISH. Príbeh bol inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov. Posledné želanie Pána Kinga pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok. Po jeho rozlúsknutí pochopili, aká môže byť sláva nudná, bohatstvo otupujúce a jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy.