• Prázdniny sú za dverami 🤸‍♂️🙂

     • Posledné júnové dni už tradične patria rôznym výletom, exkurziám či didaktickým hrám. Naši žiaci z rôznych tried absolvovali výlet plavbou po Dunaji, navštívili ZOO, a dokonca sa ocitli v divočine bezzásahového lesa. Všetky deti tiez úspešne zvládli aj účelové branné cvičenie a pohybové hry v prírode.

     • Najtrieda 2022/2023 🏃‍♀️🤸‍♂️

     • S blížiacim sa koncom školského roka prichádza aj konečné vyhodnotenie našej súťaže Najtrieda 22/23. Veríme, že ste si aktivity rôzneho druhu počas celého roka naplno užívali. Určite ste získali nové skúsenosti, zabavili ste sa a učili sa úzko spolupracovať v rámci svojho triedneho kolektívu. V našej výslednej tabuľke si môžete pozrieť konečné umiestnenie svojej triedy. Tým najlepším blahoželáme k medailovému poradiu a v posledný školský deň sa môžu tešiť na sladkú odmenu.

     • Zelená je tráva, futbal to je hra....⚽🥈

     • Dnes sa na ZŠ s MŠ Za kasárňou uskutočnil turnaj starších žiakov vo futbale. Po výborných výkonoch našim reprezentantom len tesne ušlo víťazstvo na turnaji a skončili na striebornej pozícii. Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Vzácna návšteva
     • Vzácna návšteva

     • Našu školu svojou návštevou poctila Čestná stráž prezidenta SR. Žiaci mali možnosť prezrieť si nástup a výmenu stráží či predstavovanie prezidentskej štandardy. Deti si následne na pripravených stanovištiach vyskúšali, čo všetko vojaci a vojačky musia vo svojej náročnej práci zvládnuť. Akcia zaznamenala veľký úspech vo všetkých vekových kategóriách. 

     • Zlatá Kremnica ⚒ 🤓

     • Siedmaci a ôsmaci absolvovali exkurziu s cieľom zoznámiť sa s historickým stredoslovenským mestom – Kremnicou. Jej spoznávanie začali návštevou štôlne Andrej, kde si pripomenuli banícku históriu celého mesta a regiónu. Nasledovala prechádzka malebným centrom s prehliadkou najkrajších pamiatok. Mesto sa nachádza v samotnom geografickom strede Európy, takže nevynechali ani príležitosť na jeho návštevu. Našim žiakom sa síce nepodarilo nájsť žiadne zlato, ale odchádzali s množstvom pekných zážitkov a nových poznatkov.

     • Plníme detské sny 🚒🧯👨‍🚒

     • Žiaci 3.A a 4.A triedy navštívili Hasičský a záchranný útvar na Hálkovej ulici v Bratislave. Oboznámili sa rôznymi druhmi záchranárskej techniky, ktorá je nevyhnutná pri ochrane zdravia ľudí a ich majetku. Odvážni hasiči deti poučili, ako sa majú správať v prípade nebezpečných situácií. Mali možnosť vyskúšať si hasičský výstroj a prezrieť si všetky typy záchranárskych áut.

      Deťom sa akcia veľmi páčila, mnohé z nich si tak splnili svoj sen – stať sa aspoň na jeden deň hasičom.

     • Pani policajtky medzi šiestakmi 👮‍♀️

     • Žiaci 6. A a 6.B sa zúčastnili preventívneho programu Policajného zboru SR. Stretnutia boli venované kyberšikane a trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Deti so zaujatím počúvali pani policajtky a aktívne sa zapájali do diskusie. Preventívne programy sú veľkým prínosom, keďže prevencia je základom pre správny rozvoj osobnosti a pomáha predchádzať rizikovému správaniu žiakov.

     • Kalina Food Day 🥝🥕

     • V piatok 2.6.2023 sa uskutočnil VI. ročník KFD - Kalina Food Day 2023 - vytvor si zdravú desiatu priamo v škole. Opäť ste ukázali, že sa nezľaknete žiadnej výzvy a vaša fantázia je naozaj bohatá. Triedy 1. aj 2. stupňa si vytvorili a zjedli nielen zdravú a výživnú, ale aj okulahodiacu desiatu.🥗Všetko sme zaznamenali do našej tabuľky Najtrieda 2022/2023, i keď hodnotenie bolo naozaj ťažké

     • 🤸‍♂️ MDD 2023 🍦😊

     • 1.jún je venovaný všetkým deťom. Preto sme dnes odložili učebnice či zošity a našim žiakom sme zabezpečili deň plný športu, zábavy, kultúry či zmrzliny. Priamo na našom školskom ihrisku sa odohrával Olympijský deň. Do podujatia sa zapojili naši najmenší - škôlkari a prváci. Hosťami boli športovci Špeciálnych olympiád Slovensko, ktorí spolu s našimi najstaršími žiakmi, ktorí pôsobili ako dobrovoľníci, tvorili super tím. Nielen v dnešný deň prajeme všetkým našim deťom veľa radosti, krásne a bezstarostné detstvo, milujúcich rodičov a trpezlivých pedagógov.

     • Korčuľovanie a plávanie 🤸‍♂️😉

     • V rámci športových príprav sme si dnešný deň posledný raz užili korčuľovanie na zimnom štadióne. Tento a budúci týždeň v stredu prebehnú aj posledné hodiny plávania. Veríme, že sa deťom hodiny strávené na ľade a v plaveckom bazéne páčili. Zažili počas nich veľa zábavy a mnohému sa naučili. Do konca školského roku budú športové prípravy pokračovať podľa rozvrhu už v priestoroch školy.

     • Tematické piatky 📅

     • Máme za sebou 5 tematických piatkov, v ktorých ste plnili zadanú úlohu. Užili ste si šiltovky, ale aj kravaty👔 či pásiky. Ukázali ste nám, že nemáte problém zladiť dve farby či do svojho oblečenia zahrnúť slovenský znak. Zapájali ste sa poctivo, najmä na 1. stupni👍 boli výsledky naozaj tesné. Účasť sme prerátali na percentá, spriemerovali a  výsledné body zapísali do tabuľky súťaže Najtrieda 2022/2023
      V našich aktivitách hneď pokračujeme ďalej. Najbližší piatok si žiaci 2. stupňa zmerajú sily v nohejbale a potom na nás všetkých čaká Kalina Food Day🥗, kde predvediete svoje kulinárske schopnosti a kreativitu.

     • Okresné kolo vo vybíjanej 🥉🏐

     • Dňa 17.4. 2023 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej dievčat. Turnaj sa niesol v bojovnej a súťaživej atmosfére. Zápasy boli vyrovnané, o celkovom poradí rozhodli až posledné súboje. Naše dievčatá sa prezentovali výborným výkonom a konečné 3. miesto je úplne zaslúžené. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Beseda so spisovateľkou 📚😉

     • Našu navštívila školu obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová, ktorá sa stretla so žiakmi 3.-5. ročníkov. Tí sa počas besedy dozvedeli veľa zaujímavých informácií zo zákulisia vzniku detských kníh, ale aj príbehy z autorkinho rodinného života. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére. Okrem odbornej a edukačnej roviny pani spisovateľka odpovedala aj na mnohé zvedavé detské otázky. Záver stretnutia bol venovaný aj autogramiáde. Veríme, že sme našich žiakov opätovne presvedčili, že čítanie kníh môže byť aj zábavné, a hlavne, je to zmysluplne strávený čas.

     • Stoj! Pozor! Voľno! 🛴🚦

     • V rámci výučby dopravnej výchovy žiaci 3.B absolvovali kurz s teoretickou a praktickou časťou na dopravnom ihrisku. Žiaci si hravou formou vyskúšali pravidlá cestnej premávky, získali ďalšie vedomosti a praktické zručnosti o správaní sa chodcov či cyklistov na cestných komunikáciách. Veríme, že aj takouto formou učíme našich žiakov správať sa bezpečne a zodpovedne.

     • Detská mapa sveta🌍

     • V rámci Školského klubu detí sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Detská mapa sveta, ktorú organizoval Geografický ústav SAV , v. v. i., v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou SR. Tohtoročnou témou súťaže bola Mapa môjho budúceho sveta. Spomedzi 588 súťažných prác porota ocenila aj prácu našej žiačky, Ninky Laurovej z 3.C. Z úspechu Ninky máme radosť a želáme jej ešte veľa tvorivých a originálnych nápadov.

     • McDonald´s Cup ⚽🥉

     • Dňa 9.5.2023 sa uskutočnilo krajské kolo McDonald´s Cup v malom futbale. Po pekných a zaujímavých zápasoch sa družstvo našej školy umiestnilo na výbornom 3.mieste. Naši žiaci sa blysli výbornými kolektívnymi, ale aj individuálnymi výkonmi. Okrem bronzovej medaily celého tímu získala Sofia Zimová aj ocenenie pre najlepšiu brankárku turnaja. Chlapcom a dievčatám gratulujeme k úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Citius, Altius, Fortius 🏃‍♀️🥈🏆

     • V okresnom kole atletiky nás reprezentovali žiaci a žiačky 6.- 9. ročníka. V silnej konkurencii sa nestratili a podali výborné výkony. Rastislav Ondera (8.A) a Laura Vladárová (6.A) triumfovali v skoku do diaľky a v behu na 60 m. Stupne víťazov  v technických disciplínach obsadili aj Saša Ifailová (9.AC) a Nina Polcíková (8.A). Družstvo dievčat tak v súťaži družstiev skončilo na celkovom 2. mieste. Všetkým zúčastneným patrí veľká pochvala za reprezentáciu školy a predvedené výkony.

     • Po stopách Ľudovíta Štúra 👣😉

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili malebné mestečko Modra. Ich cieľom  bolo priblížiť si život a dielo velikána slovenských dejín - Ľudovíta Štúra. Absolvovali návštevu múzea, kde si vypočuli informácie o jeho živote a prezreli vystavené exponáty. Nevynechali ani miesto jeho posledného odpočinku na modranskom cintoríne.    

      Aj takýmito  exkurziami sa snažíme našim žiakom v tejto modernej dobe  približovať našu minulosť, budovať v nich hrdosť k národu a pestovať  lásku k materinskému jazyku.

     • DEŇ NARCISOV 2023

     • Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 3237,23 eur. Je to najviac vyzbieraných peňazí za 21 rokov, počas ktorých sa do charitatívnej zbierky Deň narcisov zapájame. Ďakujeme tým, pre ktorých ľudskosť, dobročinnosť a pomoc nie sú cudzie. 

     • 🌞Deň Zeme a šiltovky🧢

     • Šiltovkový deň vás v piatok 21.4. zaujal a zapojili ste sa v hojnom počte. Nedali sa zahanbiť ani učitelia, čo nás veľmi teší. Zároveň sme si Dňom Zeme🌎 pripomenuli, aké dôležité je starať sa o našu planétu. Zbieraním odpadkov a upratovaním sme prispeli ku krajšiemu prostrediu, v ktorom trávime svoj čas. Tento piatok nás čaká "Elegantný deň"👨‍💼 Tešíme sa na vaše outfity a dúfame, že sa opäť všetci dobre zabavíme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie