• CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

     • V pondelok 10.10. sa triedy druhého stupňa zúčastnili edukatívneho divadelného predstavenia o našej histórii s názvom Cesta slovenskou históriou - od Viedne k Štúrovcom. Herci sa snažili vtipne aj odbore zaujať deti a v krátkosti ich previesť našou históriou od bitky pri Viedni s Osmanmi 1683, cez Rákocziho povstanie k Jánošíkovi. Oboznámili ich taktiež s reformami Márie Terézie, od ktorej premostili k vplyvu francúzskej revolúcie na Uhorsko. Predstavenie ukončili Ľudovítom Štúrom a jeho prívržencami. Príjemným oživením bolo zapájanie detí do programu.

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • 26. septembra sa každoročne slávi Európsky deň jazykov, preto sme sa predchádzajúce týždne na hodinách angličtiny venovali netradičným jazykovým aktivitám. Deti spoznali zvláštnosti jednotlivých európskych jazykov, súťažili v cestovateľskom kvíze, sledovali vtipné a poučné videosekvencie, navrhovali logo na tričko, tvorili a prezentovali zaujímavé projekty. Ovládanie cudzích jazykov deťom otvára nové príležitosti, ktoré raz určite ocenia.

     • Účelové cvičenie 🚒 🧭 🚑

     • Ahojte!

      Máme za sebou prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku. Jeden deň sme venovali hlavne teórii, ktorú doplnili profesionálni záchranári ukážkami prvej pomoci. A keďže teoretické poznatky sa najlepšie overujú v praxi, druhý deň sme sa nabití vedomosťami vybrali do terénu. Zapojili sme telo aj ducha a každá trieda spoločne súťažila v športových a vedomostných aktivitách, v ktorých ste mali možnosť získavať body. Tie sa síce nedajú uplatniť v žiadnom obchodnom reťazci, ale započítavajú sa do našej celoročnej súťaže NAJTRIEDA 2022/23, ktorú týmto považujeme za úspešne odštartovanú. V priloženej tabuľke nájdite dosiahnuté výsledky Vašej triedy. Nezabúdajte, že súťaž sa len rozbieha, ale každý bodík môže mať cenu zlata. 😉 

     • 🌏 Školský výlet 🧐 🌽

     • Vo štvrtok 22.9.2022 absolvovali naši tretiaci školský výlet a strávili zábavné dopoludnie v Kukuričnom bludisku vo Vlčkovciach. Okrem toho, že si potrápili hlavičky pri stanovištiach s rôznymi hádankami, overili si aj svoje orientačné schopnosti. Všetci svoje blúdenie úspešne zvládli. 👍 

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci! 📜

     • Dva mesiace oddychu od školských povinnosti ubehli ako voda a dnes sa opäť stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka. Verím, že ste dobre oddýchnutí a do školy ste prišli s chuťou, novým elánom a dobrou náladou.

      Na dnešný deň sa asi najviac tešili naši najmladší žiaci, ktorí školskú bránu  dnes prekročili po prvý raz.  Milí prváčikovia, srdečne Vás medzi nami vítam. Verím, že do našej školy budete denne chodiť s radosťou. S pomocou Vašej triednej pani učiteľky budete lúskať prvé písmenká zo šlabikáru a nazriete do tajomného sveta čísiel. Veľa zábavy určite zažijete po vyučovaní aj v našom školskom klube či pri krúžkovej činnosti. Všetkým Vám držíme palce, aby Váš prvý rok v škole bol čo najkrajší a najúspešnejší.

      Naopak, pre našich najstarších žiakov je tento školský rok u nás posledný. Milí deviataci, pre Vás nastáva obdobie menších či väčších skúšok a rozhodnutí. Začnite sa už od začiatku pomalými a systematickými krokmi pripravovať na všetko, čo Vás čaká. Zamerajte sa na seba a svoju budúcnosť. Rozhodujte sa uvážene, nechajte si poradiť, neplytvajte svojim potenciálom a rozvíjate svoje nadanie, ktoré má každý z Vás. Okrem Vašich rodičov sú tu aj naši učitelia -  ochotní Vám kedykoľvek pomôcť, poradiť či správne nasmerovať. Prosím Vás, nezabúdajte na to.

      Milí žiaci, škola je v prvom rade vzdelávacou inštitúciou, kde sa stretávate s množstvom informácii zo všetkých oblastí. Je jasné, že každého z Vás zaujíma niečo iné. Je však dôležité byť celkovo vzdelaný a rozhľadený. Snažte sa na sebe pracovať, neuspokojte sa s priemerom. Jediné limity, ktoré máte, sú tie, ktoré si sami vytvoríte. Preto ich postupne posúvajte a prekonávajte. Škola je zároveň ideálnym miestom na rozvíjanie sociálnych vzťahov, na tolerovanie odlišností, trénovanie empatie či učenie sa akceptovať iné názory v kolektíve. Preto Vás všetkých povzbudzujem k tomu, aby ste nebrali školu ako „nutné zlo“, ale ako prípravu na budúcnosť, ktorá Vás čaká a v ktorej sa budete chcieť čo najlepšie presadiť. My všetci sme pripravení Vám v tom pomôcť!

      Milí rodičia, bez Vašej spolupráce by škola nemohla dobre fungovať. Venujte, prosím, Vašim deťom svoj čas, poskytnite im dostatočnú podporu a realistické očakávania. Spolupracujte a komunikujte s našimi učiteľmi a dôverujte im. Tešíme sa na vzájomnú  celoročnú spoluprácu a pomoc.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  od Vás a Vašich schopností závisí, či naša škola bude skutočne modernou a úspešnou vzdelávacou inštitúciou. Preto Vám do ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, tvorivosti a empatie, ale aj zaslúženého celospoločenského uznania a ohodnotenia.

      Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2022/2023.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Informácia k začiatku školského roka 📜

     • Nástup do školy je v pondelok 5.9.2022 o 9:00. Prvý deň sú žiaci v triede so svojimi triednymi učiteľmi do 11:50. Podľa rozhodnutia ministerstva školstva pred nástupom do školy je rodič ( zákonný zástupca ) povinný podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásenie sa podáva elektronicky prostredníctvom Edupage ( Žiadosti / Vyhlásenia ). V prípade potreby je možné tlačivo vypísať, priniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi. Nájdete ho v prílohe tohto oznamu. Uveďte, prosím, dátum 4.9.2022. 

      Prváci sa spolu so svojimi rodičmi zhromaždia v školskej jedálni o 9:00. Následne sa presunú do svojich tried – cca na 1 hodinu.

      ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 7:00 do 17:30.

      V prípade záujmu o obed je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne do 31.8.2022.

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_platne_od_1.9.2022.pdf

      Pisomne_vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.pdf

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

     •  Milí žiaci! 📜

     •   Opäť je tu chvíľa, na ktorú sa teší väčšina z vás už od 1.septembra. Dnes si prevezmete z rúk triednych učiteľov ocenenie Vašej celoročnej  práce a od zajtra sa Vám začínajú vytúžené 2 mesiace prázdnin. Viem, že nie každý z Vás bude so svojím vysvedčením spokojný. Bez práce však nie sú koláče, a preto sa musíte seriózne zamyslieť, či ste spravili naozaj všetko to, čo bolo vo Vašich silách. Naše  veľké uznanie patrí všetkým, ktorí celých 10 mesiacov pracovali zodpovedne a poctivo. Tých určite pohľad na svoje vysvedčenie poteší. Ti, ktorí nie ste so známkami úplne spokojní,  nemusíte byť smutní.  Nasledujúci september Vám prinesie nové príležitosti a možnosti na zlepšenie či osobné  napredovanie.

       Podobne ako minulé roky, aj tento mal svoje špecifiká. Pandémia nás na čas opäť prinútila zameniť školské lavice  za online prostredie. Oveľa smutnejšie však  je, že vojnový konflikt u našich susedov vyhnal mnoho ľudí zo svojich domovov. Aj my sme medzi sebou privítali nových spolužiakov z Ukrajiny.  Tieto osobné skúsenosti nám všetkým pomohli lepšie si uvedomiť význam a hodnotu slov mier,  zdravie, šťastie, spokojnosť či bezpečnosť. Myslím si, že prítomnosť a rola učiteľa zohrávala v týchto momentoch nezastupiteľnú úlohu. Aj preto moje veľké poďakovanie patrí všetkým  mojim kolegom, Vašim učiteľom, ktorí Vás trpezlivo sprevádzali vyučovacími hodinami. Verte mi, že sa snažia nielen odovzdať Vám čo najviac vedomostí, ale taktiež podporujú Vašich rodičov vo vašej výchove, aby z Vás vyrástli úspešní mladí ľudia so správnymi životnými hodnotami.

      Práve dnes chcem špeciálne spomenúť našich prváčikov. Mimoriadne oceňujem Vašu snahu a pracovitosť, keďže prvý rok v škole nie je ľahký a neraz prináša aj množstvo starostí a prekážok. Verím však, že so všetkými písmenkami a číslicami ste sa už skamarátili a s ich pomocou budete s radosťou a ľahkosťou pokračovať na Vašej ceste objavovania a spoznávania tajomstiev sveta.    

      Tak ako každý rok sa na tomto mieste s dávkou nostalgie lúčim s našimi deviatakmi. Ani pre Vás to nebolo jednoduchých 10 mesiacov.  Bol to rok plný výziev, očakávaní a prvých veľkých životných rozhodnutí.  V mene všetkých pedagógov Vám  prajem veľa šťastia a úspechov vo Vašom ďalšom štúdiu na stredných školách. Želám Vám, aby každý z Vás našiel tú správnu cestu k splneniu svojich snov.

      Teraz prichádza čas na oddych a relax. Všetkým Vám prajem, aby ste si užili pekné leto plné nových zážitkov. Skúste odložiť mobily a tablety a viac vnímajte krásu a rozmanitosť okolo seba.  Oddýchnite si, zažite nové a nepoznané dobrodružstvá, navštívte nové miesta. Ale hlavne načerpajte energiu,  aby sme sa v septembri opäť stretli v zdraví a plní sily.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Exkurzia 🧐 🏰

     • 16.6.2022

      Žiaci siedmeho ročníka venovali včerajší deň dejinám. Najprv navštívili našu dominantu, Bratislavský hrad, kde si zopakovali vedomosti z histórie nášho mesta. Následne sa presunuli spoznávať súčasné dejiny do slovenského parlamentu. Spolu s pani sprievodkyňou sa prešli jeho chodbami, z balkóna pozorne sledovali, ako sa prijímajú zákony a absolvovali aj krátku besedu s dvomi poslankyňami NR SR.

     • 🏃‍♀️ Atletický štvorboj 🥇

     • Po úspechu v okresnom kole sa naši žiaci nestratili ani v kole krajskom. V konkurencii ostatných mladých atlétov sa najviac darilo Rasťovi Onderovi zo 7.A. Podarilo sa mu zvíťaziť v skoku do diaľky a v behu na 60 metrov pridal výborné 3. miesto. Gratulácia ale patrí všetkým zúčastneným za ich odhodlanie a bojovné výkony. Reprezentovali nás: Tatiana Kašáková, Rastislav Ondera, Denis Artim a Adam Bubeník.

     • Florbal - krajské kolo 🏒🥉

     • Naši chlapci na deň detí bojovali v krajskom kole florbalu. Po sérii víťazstiev v skupine tesne prehrali až v semifinále. V poslednom zápase však zabojovali a turnaj ukončili víťazne. Obsadili tak výborné 3. miesto. Blahoželáme im k celkovému umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • MDD 🤸‍♂️🎉

     • Medzinárodný deň detí sa slávi od r. 1925. Mnohé krajiny sa rozhodli vyčleniť si jeden deň v roku a dopriať deťom vlastný sviatok plný zábavy a smiechu. Aj naša škola dnešok prispôsobila všetkým oslávencom. Niektoré triedy absolvovali so svojimi triednymi učiteľmi vychádzku na Kuchajdu alebo do Medickej záhrady. Žiaci ôsmeho ročníka na prešli na Slavín, kde sa dozvedeli zaujímavosti z histórie a zo sveta výtvarného umenia. Šiestaci zase navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Pri exkurzii parlamentnými chodbami sa k nim pridala aj poslankyňa NR SR. Deti, ktoré ostali v škole, si na školskom ihrisku mohli zasúťažiť a vyskúšať netradičné a menej známe športy. Veríme, že všetci naši žiaci si svoj deň užili naplno, s radosťou a s úsmevom na tvári.

     • Vybíjaná - okresné kolo🏐🥇

     • Žiačky piateho až siedmeho ročníka úspešne absolvovali okresné kolo vo vybíjanej. Po celkovom víťazstve na turnaji postúpili do krajského kola. Dievčatám gratulujeme a držíme palce v ďalších zápasoch. 

     • Školský pohár v malom futbale ⚽ 🥈

     • Po dvoch predchádzajúcich úspešných kolách bojovali naši žiaci v krajskom finále Školského pohára v malom futbale. Po sérii víťazstiev sa im podarilo dostať sa až do finále. Po dramatickom priebehu v ňom tesne prehrali so ZŠ Gercenova. Individuálne ocenenie pre najlepšieho hráča celého turnaja získal Denis Artim zo 7.A. Všetkým chlapcom, ktorí nás reprezentovali, ďakujeme za predvedené výkony a srdečne gratulujeme k strieborným medailám. 👋

      Našu školu reprezentovali: L. Maček, A.Opanasenko, D. Artim, J.Artim, K. Štepanovský, J. Marosz, R. Kolenčik, D.Valo, S. Kondla, M. Kráľovič a J. Holdoš.

     • Exkurzia Carnuntum🧐✨

     • Šiestaci a siedmaci navštívili najväčšie archeologické nálezisko v Rakúsku – Carnuntum, ktoré sa nachádza len zopár kilometrov od Bratislavy. Žiaci mali možnosť prezrieť si pozostatky rímskeho mestečka a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o živote ľudí z tohto dávneho obdobia histórie. Cestou späť nemohla chýbať ani sladká zastávka v čokoládovni v Kittsee.

     • Exkurzia do Starého mesta 🧐🏰

     • Žiaci 8.AB triedy sa v piatok presunuli do exteriéru Bratislavy. Objavovali pôvodné opevnenie stredovekého mesta a pomocou starej mestskej mapy objavili štyri brány s výkladom zaujímavostí a záverečným kvízom.

     • Kalina Food Day 2022 🥑🥕

     • V piatok sa uskutočnil V. ročník KFD - Kalina Food Day 2022 - vytvor si zdravú desiatu priamo v škole. Triedy, ktoré sa prihlásili, si vytvorili a zjedli nielen zdravú, ale aj okulahodiacu desiatu.

     • Florbal - okresné kolo 🏒🥇

     • Naši žiaci sa stali víťazmi okresného kola vo florbale. Dňa 1.6.2022 ich čaká finále Bratislavského kraja. Chlapcom gratulujeme k postupu a držíme palce v ďalších zápasoch. 

     • 🏃‍♀️ Atletický štvorboj 🏆

     • Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili súťaže v atletickom štvorboji. Z dievčat sa darilo najmä Tatiane Kašákovej zo 6.A, ktorá získala dve tretie miesta. Adam Bubeník a Denis Artim zo 7.A obsadili zhodne druhé miesto. Najviac sa darilo Rastislavovi Onderovi zo 7.A, ktorý bodoval v každej disciplíne a stal sa celkovým víťazom! Našim oceneným žiakom budeme držať palce v bratislavskom finálovom kole, do ktorého sa svojimi výbornými výkonmi kvalifikovali.

     • Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň✨📜👍

     • Každým rokom nám na 2. stupni pribúda viac a viac recitátorov, ktorí prezentujú svoje umenie v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi sa z toho tešíme, hoci vybrať tých najlepších vôbec nebola jednoduchá úloha. K oceneniu im srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže. 👍