• Rekonštrukčné práce

     • 🔨🧱 Rekonštrukčné práce na škole spojené s výmenou rozvodov kúrenia začali 25.01.2021. Držíme si palce, aby išlo všetko podľa harmonogramu. 

     • Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa nateraz budú vzdelávať dištančne do 15.1.2021. Podľa vyjadrenia MŠVV SR budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.  Viac informácií

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre.  Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúre

      O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • NAJTRIEDA 2020/2021 🎄❄️☃️ 

     • Decembrové aktivity našej súťaže NAJTRIEDA nemôžu súvisieť s ničím iným, ako s nadchádzajúcimi sviatkami. Deti na 1. stupni pripravenými pesničkami a básničkami potešili Mikuláša a zároveň za ne získali aj bonusové body do súťaže. Pri skrášľovaní svojich tried vianočnou a zimnou výzdobou opäť preukázali svoju šikovnosť či dobré nápady. Za snahu, tvorivosť a šikovnosť im patrí naša pochvala, ale aj body do tabuľky súťaže NAJTRIEDA.

      Naša súťaž bude pokračovať po zimných prázdninách, ktoré nám začnú už 21.12.2020. 🙃

     • NA VIANOCE OTVÁRAME NAŠE SRDCIA

     • V tento predvianočný čas sme ku sebe milší, a preto sa tretiaci a štvrtáci rozhodli potešiť a obdarovať starkých v domovoch dôchodcov. Zapojili sa do projektov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch. Vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice, kresbičky, anjeli  a drobné darčeky určite urobia radosť deduškom a babičkám. Sú dôkazom toho, že nie sú osamelí a niekto na nich myslí.

     • 🎅 Mikuláš 🎄🎁

     • Pod rúškom tajomstva a s rúškom na ústach k nám dnes zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Absolvovali dlhú cestu len preto, aby potešili našich žiakov na 1. stupni. Deti sa veľmi tešili a návštevu privítali krásnymi pesničkami a básničkami, ktoré si svedomito pripravili. Mikuláš všetkých za ich úsilie a snahu obdaroval sladkými balíčkami.

     • Podmienky vstupu do budovy školy od 2.11.2020

     • Vážení rodičia!

      Po návrate z jesenných prázdnin ste na základe pokynov Ministerstva školstva opäť povinní vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Pri žiakoch ZŠ sa táto povinnosť týka detí 1. stupňa ZŠ, pretože ostatné ročníky pokračujú v online vyučovaní. Ponúkame Vám možnosť tlačivo vyplniť elektronicky. Urobiť tak môžete po prihlásení do Vášho rodičovského konta v Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je tiež možné tak ako doteraz vypísať a vytlačiť doma, príp. ráno priamo na vrátnici školy.

      Rodičia detí MŠ vypíšu čestné prehlásenie ráno pri vstupe dieťaťa do budovy. V nadväznosti na Vyhlášku UVZ zo dňa 30.10.2020 budú riaditeľom školy poverené osoby vyžadovať od samotných rodičov, príp. osôb, ktoré deti do škôlky sprevádzajú, negatívny výsledok testu na COVID 19.

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Prehlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak.pdf

      Vyhlasenie-navstevnik_skoly.pdf

      Od 2.1. 2020 sa vstup do budovy školy riadi vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR

      Usmernenie_MS(1).pdf

      Vyhlaska_UVZ.pdf


     • 🎃 Jesenná výzdoba 🍁NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️🏃‍♂️

     • Veľmi sa tešíme, že ste sa zapojili do prvej tohtoročnej výzdoby svojich tried.  Hýria pestrými farbami, zdobia ich symboly jesene a ich súčasťou sa stali aj milé hallowenske strašidlá. V našej aktuálnej tabuľke nájdete priebežné poradie súťaže NAJTRIEDA 2021. 

      Mrzí nás, že druhostuniarske triedy ostali nateraz bez žiakov. Pevne veríme, že čoskoro sa vrátime z online prostredia späť do reality. Nepriaznivá situácia nás však nezastaví a my budeme v našej súťaži ďalej pokračovať. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie aktivity, ktoré pre Vás pripravujeme a onedlho Vás o nich budeme informovať.

     • Oznam k online vzdelávaniu

     • Vážení rodičia, milí žiaci,vzhľadom k nariadeniam MŠVV SR od pondelka 26.10.2020 žiaci 2. stupňa prechádzajú na online vyučovanie. Vyučovanie sa neprerušuje, len mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Rozvrh hodín ostáva v platnosti, vrátane nultých hodín.  Žiaci sa na hodiny pripájajú cez svoje hodiny v programe Edupage. Krátky návod nájdete v linku návod „ Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?".

      Po kliknutí na ponuku „ Pripojiť „ systém vyzve žiaka, aby zadal prihlasovacie údaje do programu MS Teams. Tento krok je potrebné vykonať iba pri prvom prihlásení. Po zadaní prihlasovacích údajov sa žiak pripojí na svoju hodinu. Podmienkou je prístup na internet a stiahnutá aplikácie MS Teams do mobilného zariadenia alebo PC. Druhou možnosťou je prihlásenie prostredníctvom webovej lokality v PC. Žiaci, ktorí nemajú alebo im nefungujú prihlasovacie údaje do MS Teams, musia kontaktovať svojho triedneho učiteľa.

      Vyučovanie bude hodnotené známkami, v kompetencii každého učiteľa je ústne skúšanie či skúšanie formou zadávania úloh, testov, projektov. Po skončení dištančného vzdelávania a návrate do školy pristúpime k ďalšiemu overovaniu vedomostí, resp. kontrole zadaných úloh. Začiatok vyučovacích hodín kopíruje naše školské zvonenie. Prosím všetkých žiakov, aby boli dochviľní a na hodiny sa pripájali včas. Očakávam zodpovedný prístup k plneniu povinností.

      Účasť žiakov na online hodinách je povinná a bude sa evidovať prostredníctvom programu Edupage. V prípade neprítomnosti na vyučovacej hodine ( choroba, lekárske vyšetrenie, .... ) je povinnosťou rodiča, prostredníctvom Edupage, informovať vopred vyučujúceho a triedneho učiteľa. Prosím, buďte v kontakte s Vašimi triednymi učiteľmi, aby sme prípadné nedostatky a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, vedeli riešiť čím skôr. V prípade otázok alebo problémov s pripojením na online vyučovanie, kontaktujte svojich triednych učiteľov.

      Keďže online vyučovanie považujeme za náročnejšie z hľadiska koncentrácie a udržania pozornosti, každá vyučovacia hodina bude skrátená na 35 minút. Následne sa tak predĺžia prestávky medzi jednotlivými hodinami, ktoré tak dajú žiakom možnosť dlhšieho oddychu.

      Vopred Vám ďakujem za pochopenie a prajem Vám všetkým pevné zdravie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      V tomto duchu sa niesli predchádzajúce dni v našej škole. Zapojili sme sa do projektu EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Na hodinách anglického jazyka deti pri jazykových kvízoch a videosekvenciách získali nielen vedomosti o jazykoch Európy, ale rozvíjali aj svoje zručnosti pri tvorbe projektov. Uvedomili si, že učenie sa cudzích jazykov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • 🏃‍♂️ ETŠ - NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️

     • Ahojte, športovci!
      Máme za sebou prvú športovú aktivitu, ktorá je súčasťou našej celoročnej súťaže. Hoci nám neprialo počasie, napokon sa do súťaženia zapojili všetky triedy 1. aj 2. stupňa. Ďakujeme všetkým za veľké nasadenie a chválime Vás za predvedené úsilie i výkony. To, ako ste si počínali, sa dozviete v priloženej tabuľke. 👍

      🎃 A keďže jeseň sa nám už ukazuje vo svojej plnej kráse,  ďalšou úlohou bude výzdoba Vašej triedy. Tešíme sa na Vaše jesenné, príp. halooweenske výtvory, ktorými sa naša škola zaplní. Upozorňujeme Vás však, aby ste dekorácie nelepili na steny a dvere! Samozrejme, že za Vašu snahu Vám pribudnú ďalšie body do tabuľky NAJTRIEDA. Termín ukončenia tohto kola súťaže a následné hodnotenie tried sa uskutoční v pondelok 26.10.2020.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      od 16. 9. 2020 platí nový manuál pre základné školy. Na základe neho upravujeme náš pandemický plán.

      Momentálne je naša škola v zelenej fáze.

      Zelená fáza nastáva v prípade, že v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec. Zelená fáza zostáva aj vtedy, ak je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov  podozrivých z ochorenia Covid-19, ale nie sú pozitívni.

      Upresnenie: Žiaka alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár. V takom prípade zákonný zástupca žiaka alebo zamestnanec oznámia skutočnosť riaditeľovi školy.

      Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, musí priniesť každý žiak, ak vynechá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, počíta sa aj sobota a nedeľa aj sviatky. Bez tohto potvrdenia žiak nemôže vstúpiť do priestorov školy.

      Ak žiak vymešká viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, musí predložiť potvrdenie vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Naši učitelia každé ráno pri vstupe do budovy naďalej vykonávajú tzv. ranný filter –  meranie teploty a dezinfekciu.

      Žiaci musia mať v skrinke odložené aspoň jedno rezervné (hygienicky zabalené) rúško.

      Stravovanie žiakov zatiaľ prebieha po ukončení ich vyučovania. Snažíme sa dodržiavať hygienické opatrenia ( dezinfekcia, odstupy žiakov ), a preto je potrebné rátať s časovým zdržaním v porovnaní s normálnym stravovacím režimom. V prípade potreby pristúpime k časovej úprave rozvrhu hodín. Upravíme dĺžku prestávok po 4., a 5. vyučovacej hodine a triedy budú chodiť na obed podľa rozpisu. V takom prípade je však potrebné rátať s neskorším koncom vyučovania. Ak by k takej situácii došlo, budeme Vás včas informovať.

      Po vyučovaní musia žiaci opustiť školské priestory, v prípade odvozu musia čakať na rodičov vonku.

      Všetkým rodičom, zákonným zástupcom a cudzím osobám  je vstup do priestorov školy zakázaný. Vstup takýmto osobám je povolený len v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu riaditeľa školy a vyplneného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti danej osoby. Tlačivo je dostupné na našej stránke -  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfečnosti.

      Na komunikáciu  rodičia – pedagogickí zamestnanci školy sa odporúča využívať dištančný spôsob (maily, Edupage telefón...).  V prípade, že z nejakého dôvodu neviete vybaviť svoje požiadavky elektronicky a je nutná Vaša osobná  prítomnosť v škole, prosíme Vás, aby ste o tom dopredu informovali dotyčného učiteľa. Dohodnite si s ním termín návštevy a následne ho čakajte pred budovou školy.

      Prípadné otázky adresujte, prosím, na mail riaditel@skolakalina.sk.

      Ďakujem za spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Exkurzia

     • Triedy 2.A a 2.B absolvovali exkurziu v lese na Železnej studničke. Spoznávali sme stromy a ich plody. Odborná pracovníčka z Mestských lesov nás previedla po náučnom dendrologickom chodníku. Dozvedeli sme sa veľa nových, poučných a zaujímavých informácií. Exkurziu sme si užili a tešíme sa na ďalšiu.

     • Účelové cvičenie

     • Milí žiaci!

      Prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku sme úspešne zvládli. Veľmi dôležité informácie ste získali najmä pri ukážkach prvej pomoci, ktorú Vám predviedli profesionálni záchranári.  A keďže radi súťažíte, všetci ste sa s chuťou zapojili aj do športových aktivít.
      Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2020/21. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2020. Nezabúdajte, že naša súťaž sa síce iba rozbieha, no každý bod môže byť v konečnom poradí rozhodujúci. :-)

     • OZNAM

     • Dňa 9.9.2020 sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do rady školy na ďalšie funkčné obdobie 4 rokov.

      Hlasovanie prebehne v triedach počas konania rodičovského združenia. Kandidovať môže každý rodič, ktorý má dieťa v ZŠ s MŠ Kalinčiakovej. Do rady školy je potrebné zvoliť 3 zástupcov rodičov za ZŠ a 1 zástupcu rodičov za MŠ.

      Pre zapísanie kandidáta na volebný zoznam je potrebné zaslať podpísaný Súhlas s kandidatúrou najneskôr do 8.9.2020 do 18.00. Tento dokument je súčasťou tohto oznamu a bude dostupný aj na sekretariáte školy. Súhlas s kandidatúrou je možné doručiť osobne alebo zaslať elektronicky na adresu riaditeľ@skolakalina.sk. V prípade, že chcete niekoho navrhnúť za kandidáta, kontaktujte riaditeľa školy mailom alebo telefonicky najneskôr do 8.9.2020 do 14.00.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Rodic_ZS_suhlas_s_kandidaturou__2020_2021.doc 

      Rodic_MS_suhlas_s_kandidaturou_2020_2021.doc

      Volebny_poriadok_do_rady_skoly__2020_2021.pdf

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných prázdninách sa opäť spolu stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka. Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a spoznali nové slovenské mestá a miesta.

      Na úvod by som sa rád prihovoril našim najmladším žiakom, pre ktorých je dnešný deň naozaj významný. Milí prváčikovia, srdečne Vás vítam v našej škole. Hoci na Vás už čakajú  každodenné povinnosti, pevne verím, že do nej budete chodiť s radosťou.  Škola je miestom, kde vás Vaše pani učiteľky prevedú svetom písmen a číslic, naučia vás veľa nových, užitočných a zaujímavých vecí. Určite budete na seba hrdí, ak si na konci školského roka dokážete sami prečítať rozprávku či poľahky vyrátať matematickú úlohu.  

      Aj pre našich najstarších žiakov je tento rok významný. Milí deviataci, vy budete už čoskoro rozhodovať o svojej budúcnosti a Vašom ďalšom smerovaní. Budeme Vám držať palce, aby ste boli úspešní a dostali ste sa na vami zvolené stredné školy. Je to Vaša prvá dôležitá životná skúška, pripravujte sa na ňu zodpovedne, vážne a svedomito počas celého školského roka.

      Milí žiaci, v posledných mesiacoch sa nás dennodenne dotýka situácia, ktorá nastala po celom svete. Zasiahla všetky oblasti našich životov a vzdelávanie nie je výnimkou. Musíme sa rýchlo prispôsobovať aktuálnym podmienkam aj v našom školskom prostredí. Preto vás všetkých povzbudzujem k tomu, aby ste efektívne využili čas strávený v škole na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Stanovte si vlastné ciele a systematicky pracujte na ich zdolávaní tak, aby ste na konci roka boli s dosiahnutými výsledkami spokojní. V tejto neobvyklej situácii môžete tiež ukázať svoju mieru ľudskosti, tolerancie, rešpektu a úcty k zdraviu svojich spolužiakov a učiteľov. Rešpektujte, prosím, všetky nariadenia a pokyny, aj keď nie vždy budú príjemné či pohodlné. Neohrozujte svojim  prípadným neuváženým správaním seba, Vašich spolužiakov či učiteľov. Zdravie si musíme vážiť a chrániť!

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú v nás vkladáte pri vzdelávaní Vašich detí.  Chcem Vás uistiť, že urobíme všetko pre to, aby naša škola ostala pre deti bezpečným prostredím.  Naši učitelia sú odhodlaní vo svojej práci pokračovať počas celého školského roka. Ak by to situácia vyžadovala, sme pripravení poskytnúť Vám aj na iné formy výuky tak, aby vyučovací proces mohol kontinuálne pokračovať. Zároveň  Vás  však chcem požiadať o dôslednú kontrolu svojich detí a vzájomnú konštruktívnu spoluprácu s našimi učiteľmi.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, počas minulého školského roka ste ukázali, že okrem Vašich odborných schopností ste aj dostatočne flexibilní a dokážete sa rýchlo prispôsobiť  novým výzvam. Vysoko si to vážim a pevne verím, že sa v tomto smere môžem na Vás  spoľahnúť. Do ďalšieho školského roka Vám želám hlavne pevné zdravie, trpezlivosť, mnoho tvorivých nápadov a pedagogického optimizmu.

      Milí kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, som presvedčený o tom, že vzájomnou spoluprácou, komunikáciou, toleranciou či rešpektom zvládneme aj týchto náročných 10 mesiacov, ktoré sú pred nami.  Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2020/2021.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • školský rok sa začína v stredu 2. septembra 2020. V súvislosti s ochorením COVID-19 sú  všetci žiaci povinní priniesť vyhlásenie o svojej zdravotnej anamnéze a zdravotný dotazník. Oba dokumenty musia byť riadne vyplnené a podpísané zákonným zástupcom dieťaťa. Nájdete ich v prílohe tohto oznamu. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, budú k dispozícii aj na vrátnici školy. Prosím Vás o dodržiavanie odstupov a trpezlivosť pri kontrole a preberaní uvedených tlačív. Zároveň je nevyhnutné, aby mal každý žiak pri príchode do školy rúško na tvári a jedno náhradné v taške. Povinnosť nosiť rúško v spoločných priestoroch (chodby, toalety, jedáleň) platí prvé dva týždne pre všetkých žiakov. Žiaci 2. stupňa musia mať rúško aj v triedach počas vyučovacieho procesu.

      Nástup našich nováčikov - prvákov - je 8.30 pri sklenenom prechode medzi budovami. Vo svojich triedach sa zdržia do 9.30. Ostatní žiaci prídu do školy na 9.00. Triedy 2. stupňa budú mať program do 11.00 a triedy 1. stupňa do 12.00. Žiaci budú odovzdávať učebnice z minulého školského roka, preto je nutné ich všetky priniesť – polepené, vygumované. Triedy, ktoré odovzdali učebnice, dostanú nové, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli školské tašky.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je nevyhnutné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Za jeho zapožičanie sa platí záloha v hodnote 5€. Informácie získajú žiaci u triednych učiteľov.

      Školský klub detí pracuje v zmenenom režime od 7.00 do 16.30 (do odvolania).

      Školská jedáleň bude 2.9.2019 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a splniť podmienky, ktoré sú v nej uvedené najneskôr do 28.8. 2020. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adreseadrese j.havrankova@skolakalina.sk .

      Vzhľadom k hygienickým obmedzeniam nebude rodičom umožnený vstup do budovy školy. Aktuálne a podrobnejšie informácie súvisiace s organizáciou vyučovania budeme priebežne zverejňovať prostredníctvom Edupage alebo mailov. S Vašimi otázkami sa obráťte rovnakým spôsobom priamo na svojich triednych učiteľov. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje na Vaše Edupage konto, píšte na m.smoleniak@skolakalina.sk.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Vyhlasenie___COVID-19.docx      Zdravotny_dotaznik_COVID-19.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
   • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
   • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
   • 50409964
   • 2120330410
  • Prihlásenie