• Prírodovedné múzem v Bratislave 🐳🐘🌏

     • Žiaci 👫 4.A triedy absolvovali exkurziu do Prírodovedného múzea v Bratislave, kde si doplnili informácie získané na hodinách prírodovedy. Zaujali ich 👍 všetky expozície zamerané na poznávanie živej a neživej prírody. 🙂

     • NAJTRIEDA 2019/2020 🤸‍♀️⛹️‍♂️🏀

     • Máme za sebou športové podujatie pri príležitosti Európskeho týždňa športu. V ňom ste preukázali svoju rýchlosť, silu či správnu koordináciu. Súťaž prebehla vo vynikajúcej nálade plnej povzbudzovania. Výsledné poradie nájdete v tabuľkách. 👍😉

      A keďže jeseň je už v plnom prúde, Vašou ďalšou úlohou bude vyzdobiť si triedy. Tešíme sa na jesennú a hallowenskú atmosféru, ktorú si v nich svojimi výtvormi vytvoríte. Vyhodnotenie tejto aktivity bude 25.10.2019.

      Do pozornosti dávame možnosť získať 3 bonusové body. Ako? Ak sa so svojimi triednymi učiteľmi zapojíte do jesenného upratovania areálu školy - hrabanie lístia, čistenie vonkajších priestorov od spadnutých konárov či pohodených odpadkov. Podmienky? V jednom týždni môžu brigádovať maximálne dve triedy. Termín je potrebné vopred nahlásiť vedeniu školy. Po skončení akcie je dôležité zaslať dôkazový materiál – spoločnú fotografiu z aktivity.  👍😉 Termín: do 29.11.2019. Video tu:

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu 🏃‍♀️🏃‍♂️🥈

     • 3.10.2019

      Z okresného kola žiakov a žiačok v cezpoľnom behu sme si odniesli 2. miesta v oboch kategóriách. Chlapčenské družstvo v zložení Andrej Žilinský, Martin Homola, Henrich Tóht, Matej Jakabovič a dievčatá Oleksandra Ifailova a Simona Kadlečíková si v súťaži družstiev vybojovali strieborné medaily.  V súťaži jednotlivcov skončili zhodne na druhej priečke Andrej Žilinský a Oleksandra Ifailova. Gratulujme!!! 😉 👍

     • EXKURZIA V BANSKEJ BYSTRICI

     • „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.“  Milan Rastislav Štefánik

      1.10.2019 žiaci 7. – 9. ročníka absolvovali exkurziu v Banskej Bystrici. Návštevou Múzea Slovenského národného povstania si pripomenuli 75. výročie SNP. V exteriéri si deti prezreli vystavenú vojenskú techniku, ktorá upútala najmä chlapcov. Najväčší záujem prejavili o lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko Tri Duby. Odfotili sa pri pamätníku s tzv. večným ohňom horiacim na počesť obetí 2. svetovej vojny situovaným pod súsoším Obete varujú. V interiéri žiaci najprv navštívili miestnosť s interaktívnou expozíciou, kde si pozreli vzácne archívne videozábery, vypočuli si audionahrávky so spomienkami priamych účastníkov, ale pomocou 3D technológie mali možnosť ocitnúť sa priamo v zákopoch či v rodine obyčajných ľudí, ktorých sa vojna bytostne dotkla. Lektor múzea deti pútavo oboznámil s  priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Žiaci mali možnosť vidieť autentické uniformy vojakov, dobové fotografie, mapy, odznaky, propagačné letáky, zbrane, dobové civilné oblečenie, dokonca aj jednoduché hračky detí. Múzeum SNP sa kvôli interaktívnej forme prezentácie s využitím výpočtovej techniky radí medzi najmodernejšie expozície v Európe.

      Po návšteve múzea mali deti možnosť pozrieť si historické centrum Banskej Bystrice. Niektorí zvládli 101 schodov a vystúpili na Hodinovú vežu, odkiaľ sa im naskytol krásny výhľad nielen na Banskú Bystricu, ale aj široké okolie – hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Zaujímavosťou je, že táto veža je ďalšou „šikmou vežou na svete“, keďže je naklonená o 68 cm.

      Nesmieme viac dopustiť, aby sa vrátil fašizmus, nacizmus, nevraživosť či krutosť nezmyselného zabíjania. Spoznávaním smutnej časti našej histórie si uvedomíme, že musíme byť vďační za to, čo dnes máme, že sme tu...

     • 26.9.2019 - EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • 26.9.2019 sme sa zapojili do oslavy Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka sme s deťmi diskutovali o jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať. Mladšie deti hravou formou spoznávali krajiny, ich jazyky, vlajky  a  následne tvorili pekné projekty. Starší žiaci sledovali vtipné videosekvencie, ktoré zdôrazňovali dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Žiaci 7.-9. ročníka súťažili v cestovateľskom kvíze. Víťazstvo si podelili Ján Chovan a Tristan Hnat zo 7.AC a Nina Vargová a Denis Sivák z 8.AC. Deti si takto uvedomia, že učenie sa jazykov iných národov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • ,,Kto je ďalší"

     • Žiaci 7., 8., 9. ročníka sa zúčastnili premietania filmu ,,Kto je ďalší". Tento film je inšpirovaný skutočnými príbehmi ľudí, ktorých internet, sociálne siete a zbieranie followerov dostalo až na hranicu medzi  životom a smrťou.

     • Finále víťazov florbalovej súťaže ZŠ

     • Naši chlapci odohrali superfinále víťazov florbalovej súťaže základných škôl z Čiech a Slovenska. V Uherskom Brode sa stretli s víťazom florbalovej súťaže z Čiech, ktorý v žiackej súťaži škôl 64 krát za sebou zvíťazil. Napriek bojovnému výkonu a veľkej snahe sme podľahli ZŠ z Uherského Brodu 0:8. Chlapcom však ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme ešte veľa športových úspechov.

      Reprezentovali nás:  Shikhabutdin Gadzhiev, Maxim Mamonov, Aleksandr Zverev, Matej Krajči, Marek Neumann, Filip Šimko, Dominik Štefek, Martin Dubeň, Thomas Hurtaj, Nikolas Červenka, Ján Chovan a David Rábek.

     • Po stopách zvierat 🐇🐾🦔🍀

     • 1.A trieda absolvovala prírodovednú vychádzku na Železnej studničke. Spolu so sprievodcom Mestských lesov sa učili v teréne rozpoznávať stopy rôznej lesnej zveri. Program bol zaujímavý, deti sa zabavili a veľa nového dozvedeli. 😉🍀

      Viac foto

     • Interaktívny workshop 👱‍♀️👳‍♀️👲👩‍🦳👳‍♂️

     • Žiaci 8. ročníkov sa zúčastnili interaktívneho workshopu o utečencoch, ktorý organizuje Liga za ľudské práva. Súčasťou akcie bola aj "Živá kniha" - príbeh. Mladý muž, utečenec žijúci na Slovensku, našim žiakom pútavo opísal svoje osobné zážitky a skúsenosti z polročnej cesty z rodného Afganistanu do Európy. Naša škola chce aj takýmto spôsobom pomôcť deťom porozumieť iným kultúram a podporovať multikultúrne prostredie v školách.

     • Účelové cvičenie 🤸‍♀️😉👍

     • Milí žiaci!

      Prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku sme úspešne zvládli. Niektoré informácie boli nové, iné ste si len zopakovali. A keďže radi súťažíte, aktívne ste sa zapojili aj do športových súťaží. Za predvedené výkony a snahu si všetci zaslúžite veľkú pochvalu!
      Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2019/20. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2019. Nezabúdajte, že súťaž sa síce iba rozbieha, no každý bod môže byť v konečnom poradí rozhodujúci. :-)

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Tel./fax: 02/ 44372830
      Vedúca jedálne: Jana Havránková
      e-mail: jedalen@skolakalina.sk 
      č. účtu: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005

      • Kapacita školskej jedálne je 500 stravníkov.
      • Školská jedáleň zabezpečuje i stravu pre mládežnícke turnaje organizované klubmi alebo športovými zväzmi na objednávku podľa vopred dojednaného jedálnička.
      • V zmysle hore uvedeného zákona je možnosť diétneho stravovania v ŠJ v súlade s predpismi HACCP. Rodič si môže priniesť stravu do ŠJ kde bude ohriata a podaná žiakovi. Rodič musí priniesť potvrdenie od lekára (potreba diétneho stravovania - cukrovka, bezlepková, nízkobielkovinová, šetriaca diéta).
      • Odhlášky zo stravy sú akceptované i prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez program Edupage "Odhlásenie stravy" po prihlásení sa svojim menom a heslom (ako na žiacku knižku).
      • Odhlasovanie stravy je možné, len do 14: 00 hod na nasledujúci deň - na základe VZN 5/2019
      • Všeobecne záväzné nariadenie MČ Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.6.2019 s účinnosťou od 1.9.2019 - Úplné znenie VZN

       

      • Aktuálny cenník od 01.09.2019
       žiak 1.st.: 1,08€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
       žiak 2.st.: 1,16€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
      • MŠ deti:   1,37€ /celý deň - potraviny + 5€/ mesiac - réžia

       

      • - Potraviny sa uhrádzajú mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci a réžia sa uhrádza dvakrát do roka /september - december: 20€, január - jún: 30€/.

       

      - Účet na potraviny: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005


      - Účet na réžiu:         IBAN: SK81 5600 0000 0084 2377 7002  - Variabilný symbol pre réžiu: 47

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     •             Po letných dňoch plných oddychu a zážitkov sa opäť spolu stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka.  Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali ste veľa nových síl do nasledujúcich týždňov a mesiacov.

                  Na začiatok chcem povedať pár slov našim najmladším  žiakom. Milí prváčikovia,  srdečne Vás vítam v našej škole. Som presvedčený o tom, že do nej budete chodiť s radosťou a nadšením. S pomocou Vašich pani učiteliek sa naučíte veľa nových a  dôležitých vecí a medzi Vašimi spolužiakmi si nájdete aj nových kamarátov.  Určite zažijete mnoho radosti pri  športových aktivitách, ktoré na Vás počas celého roka čakajú. A kým si po Vás po skončení vyučovania prídu rodičia, máme pre Vás pripravených veľa akcií aj v ŠKD.
                  Milí žiaci, využite čas strávený v škole  na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Nech Vás neodradí prípadný neúspech, práve naopak, berte ho ako ďalšiu šancu na nový začiatok. Vaším cieľom by malo byť  posúvanie a prekonávanie vlastných limitov. Pracujte na sebe zodpovedne,  pravidelne a systematicky tak, aby ste boli na konci školského roka so sebou spokojní. Okrem poskytovania vedomostí v rôznych predmetoch Vás učíme aj vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci či empatii. Dôrazne Vás preto upozorňujem, že nebudeme tolerovať žiadne prejavy násilia, šikany, nenávistných prejavov či vandalizmu!

                  Nedá mi ešte špeciálne nespomenúť aj našich najstarších žiakov. Milí deviataci, tento školský rok bude pre Vás nesmierne dôležitý. Pristúpte k nemu hneď zo začiatku zodpovedne a vážne. Rozhodujete o svojej budúcnosti a ďalšom smerovaní vo Vašom živote.  Využite všetky svoje schopnosti, ktoré máte, aby ste úspešne zvládli skúšky, ktoré sú pred Vami. Naši učitelia Vám pomôžu svojimi odbornými radami a radi Vás nasmerujú na správnu cestu. Samotný výsledok je však už len vo Vašich rukách. Budeme Vám držať palce!
                  Milí rodičia, dali ste nám dôveru tým, že ste svoje deti dali do našej školy. Naším spoločným cieľom je poskytnúť im to najlepšie vzdelanie. To nepôjde bez Vašej pomoci, záujmu, času a ochote spolupodieľať sa na ich domácej príprave. Vítame taktiež vzájomnú konštruktívnu spoluprácu a komunikáciu medzi Vami a našimi učiteľmi.  Verím, že keď všetky strany budú pristupovať rovnako zodpovedne ku svojim povinnostiam,  naša škola bude úspešne fungovať a stále napredovať.

                  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vám do ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, pedagogického taktu a mnoho tvorivých nápadov vo Vašej neľahkej práci.

                  Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2019/2020.


      Dušan Noga, riaditeľ školy

    • Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Školský rok sa začína v pondelok 2. septembra 2019.

      Naši nováčikovia - prváci -  sa stretnú o 9.00 v školskej jedálni. Potom sa presunú do svojich tried, kde sa zdržia do 10.00. Počas celého prvého dňa ich môžu sprevádzať rodičia.

      Ostatní žiaci sa stretávajú o 9.00 vo svojich triedach. Triedy 2. stupňa budú mať program do 11.30 a triedy 1. stupňa do 12.00. Žiaci budú dostávať učebnice, preto je nutné, aby si priniesli školské tašky.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je nevyhnutné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Na jeho zapožičanie je potrebná záloha v hodnote 5€. Informácie získajú u triednych učiteľov.

      ŠKD

      Školský klub detí pracuje v bežnom režime od 6.30 do 17.30.

      Školská jedáleň

      Školská jedáleň bude 2.9.2019 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a splniť podmienky, ktoré sú v nej uvedené najneskôr do 2.9. 2019 do 8.00. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adrese jana.hav@centrum.sk.

      Prihlaska_na_stravovanie_ZS_s_MS_Kalinciakova_12_Bratislava.docx

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
      Bratislava-Nové Mesto Č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 


      o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
      školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové
      Mesto_. Bude účinné OD 1. SEPTEMBRA 2019.

      UPOZORŇUJEME NA:

      Ø       Veta „Za tretie a každé ďalšie dieťa zákonný
      zástupca mesačný príspevok neuhrádza.“ zostala v NEZMENENEJ
      podobe.

      Ø       Výška poplatku zákonného zástupcu dieťaťa za MŠ sa
      (okrem MŠ Teplická a MŠ Pionierska) mení z 35 € na 38 €. >
      informujte Vaše MŠ.

      Ø       Článok 4 – Školská jedáleň a výdajná školská
      jedáleň, kde došlo k najväčším zmenám.

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

     • Máme za sebou ďalší školský rok. Výsledky, ktoré ste v ňom dosiahli, ste si dnes prevzali v podobe vysvedčenia. Ak niekto nebol celkom spokojný, určite mu novú príležitosť na zlepšenie prinesie nasledujúci školský rok. Dnešný deň bol zároveň posledný pre našich deviatakov, s ktorými sme sa  rozlúčili pred odchodom na stredné školy.

      Preto mi na záver  dovoľte poďakovať všetkým za spoluprácu v školskom roku 2018/2019 a zaželať Vám  pekné leto, veľa oddychu a nových zážitkov.

      Pri tejto príležitosti Vám zároveň  posielam link na 2. číslo školského časopisu KALINA v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy. 

      http://skolakalina.sk/soubory/download/casopis/18_19_c2.pdf

      Súčasne Vám oznamujem, že stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Viac foto:

      Video:

     • 🏆 Finálový turnaj o Majstra SR - U15 ⚽️

     • Naši žiaci Martin Mišovič, Matej Riznič, Marko Trusina a Ivo Pištěk sa so svojim futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava stali víťazmi finálového turnaja žiakov o Majstra SR - U15. Chalanom srdečne gratulujeme a želáme im ešte veľa podobných úspechov. 👍😉

     • Športové dopoludnie ⚽️🤸‍♂️🤸‍♀️

     • Trieda 1.A a trieda Sovičiek sa stretli na školskom ihrisku, aby spoločne zdolali nástrahy prekážkovej dráhy, športových súťaží a rozvíjali vzájomnú spoluprácu a tímového ducha vo futbalom zápase. Všetky neľahké úlohy sa podarilo deťom, predškolákom i prvákom, spoločnými silami zvládnuť a zo stretnutia si odniesli nielen športové zážitky, ale najmä nové kamarátstva. 👍😉

     • Interaktívny workshop

     • Dňa 13.6.2019 sa uskutočnil zaujímavý interaktívny workshop pre 8. a 9.ročník z OZ HRL - Ligy za ľudské práva. Žiakom priblížili problematiku utečencov, migrantov a cudzincov. Stretnutie bolo poučné a emotívne.

     • Bratislava, moje mesto 📓📚🖋

     • Filip Nagy, žiak 6.ABC, zaznamenal vynikajúci úspech. V 9. ročníku súťaže Bratislava, moje mesto svojím príspevkom na tému Nová atrakcia v Bratislave zaujal odbornú porotu a v kategórii starší žiaci získal 2. miesto. Filipovi blahoželáme a prajeme mu ešte mnoho úspešných literárnych textov. Ocenenú poviedku si budete môcť prečítať v najbližšom čísle školského časopisu. 😉👍