• Pytagarov CrossFit 🤸‍♂️🎲🏃‍♂️

     • Pytagarov CrossFit už majú úspešne za sebou triedy 2. stupňa. Súťaž nebola vôbec jednoduchá. Bolo potrebné zapojiť rýchlosť, vytrvalosť silu, ale aj rozum a logické myslenie. Zúčastnení žiaci bojovali naozaj zo všetkých síl, niektorí až na hranici svojich možností. :- ) To, ako sa ich vynaložené úsilie premietlo do bodov, si môžete pozrieť  v našej tabuľke.

      V piatok 23.3. sa už v rovnakej súťaži tešíme na našich prvostupniarov. A zároveň všetkým pripomíname, že ďalšie body sa budú udeľovať pri hodnotení jarnej a veľkonočnej výzdoby tried.

      Foto:

     • Prednáška 🧯 🏘 🚒

     • Naši druháci a tretiaci dnes medzi sebou privítali hasičov. Tí im objasnili, čo všetko toto náročné povolanie obnáša a kedy je vhodné sa na nich obrátiť. Žiaci si mohli v praxi vyskúšať, ako sa má správne požiadať o pomoc, či ako sa majú zachovať vo výnimočných situáciách. Vďaka tejto návšteve si deti odniesli najmä množstvo cenných rád a tiež spomienkových predmetov. 😊

     • ⚽️ Predkolo McDonald´s Cup 👍

     • 20.3.2019 .... V areáli našej školy sa uskutočnilo úvodné kolo v minifutbale McDonald´s Cup. Naši malí športovci  mali vo svojej skupine jasnú prevahu a jednoznačne postúpili do ďalšieho kola. Držíme palce. 😊

     • Karneval 🤡🎭🤹‍♂️

     • Dňa 6.3.2019 sme sa zúčastnili karnevalu. 🥳 Uvedené podujatie organizovala mestská časť Bratislava - Nové  Mesto v stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Deti prežili krásne poobedie plné tanca a zábavných  súťaží. 👍

     • Hviezdoslavov Kubín 👫 😉

     • Ani v tomto školskom roku sme nemohli vynechať naše tradičné podujatie, súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 1. a 2. stupňa nám predviedli svoje recitátorské schopnosti. Víťazi školského kola – Jakub Križan (3.A), Oliver Ružanský (5.ABC), Martin Rigo (5.ABC) a Kristína Chalupková (8.AC) – nás zastupovali a reprezentovali v okresnom kole. Všetkým zúčastneným nebojácnym recitátorom ďakujeme za účasť a veľkú snahu. 👍

     • THE ONLINES

     • On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline?

      22.2.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku THE ONLINES. Posolstvom hry bolo ukázať našej mládeži, že zmysel života nie je vo virtuálnej realite, ale šťastie nájdeme vo vzťahoch so skutočnými ľuďmi, ktorých máme okolo seba. 

       

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorého cieľom je zlepšenie interkultúrneho porozumenia mládeže. K benefitom projektu zároveň patrí aktívne používanie angličtiny. Navštívili nás dvaja vysokoškolskí študenti – Mustafa zo SýrieAl z Indonézie. Deťom 7. – 9. ročníka pútavou formou prezentovali svoje krajiny (ich prírodu, jedlo, kultúru, zvyky a tradície) a zároveň sa niečo dozvedeli o Slovensku. Žiakom sa hodiny veľmi páčili. Búranie predsudkov už v detstve určite prispeje k tolerancii rozmanitosti v budúcnosti.

     • 🎄🎅 ❄️☃️

     • Prajeme Vám radostné, pokojné a pohodové Vianoce. V nasledujúcom roku 2019 nech ste zdraví, spokojní, úspešní a nech máte pokoj v duši a radosť v srdci.

      Na príjemné zimné čítanie Vám ponúkame najnovšie vydanie nášho školského časopisu KALINA.

      Časopis KALINA číslo 1. 1819 tu:

      Nástup do školy je 8.1.2019 :) 

      🎄🎅 ❄️☃️

     • Vianočné korčuľovanie 🎄⛸👌😉

     • Kalendárny rok sme zakončili Vianočným korčuľovaním. Triedy 3.-9. ročníka si spoločne zakorčuľovali a zabavili sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Akcia sa započítavala aj do našej súťaže NAJTRIEDA žiakov druhého stupňa. Výsledky nájdete v našej tabuľke.  Viac foto:

     • Múzeum mesta Bratislavy 🎭🕍👍🙂

     • Trieda 9.AC dnes navštívila Múzeum mesta Bratislavy. Žiaci sa v ňom dozvedeli veľa historických zaujímavosti o meste, v ktorom žijú. Nevynechali ani pohľad z mestskej veže. Po prehliadke múzea nasledovala aj krátka prechádzka vianočnou Bratislavou.

     • NAJTRIEDA 1819 🎅❄️☃️

     • Decembrové aktivity našej súťaže NAJTRIEDA nemôžu súvisieť s ničím iným, ako s nadchádzajúcimi sviatkami. Deti na 1. stupni pripravenými pesničkami a básničkami potešili Mikuláša a zároveň za ne získali aj body do súťaže. Pri skrášľovaní svojich tried vianočnou a zimnou výzdobou ste opäť všetci preukázali svoju šikovnosť či dobré nápady. Porota mala pri hodnotení oboch aktivít mimoriadne náročnú úlohu. Výsledky si môžete pozrieť v našich tabuľkách. Viac foto:

      Poradie tried je však stále len priebežné, keďže súťaže budú pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Ten tohtoročný zakončia triedy 2. stupňa v piatok 21.12. Vianočným korčuľovaním. Do povinnej výbavy si okrem korčúľ pribaľte ešte rukavice a čiapku, prípadne prilbu. Kto nemá korčule, môže si ich požičať priamo na štadióne za 1€. Bodíky sa budú rozdeľovať podľa počtu korčuľujúcich žiakov z celkového počtu žiakov triedy. Tešíme sa na Vašu účasť v príjemnej vianočnej atmosfére. :-)

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • 3.A trieda sa zapojila do krásneho projektu Vianočná pošta pre seniorov. Deti pod vedením p. uč. Rychtárechovej na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vyrobili pozdravy s vianočnými prianiami. Tie určite potešia starkých na strednom Slovensku a urobia im Vianoce ešte krajšími.

      Viac foto:

     • Bavme deti športom

     • Ďalšie kolo Detskej atletiky pod názvom Bavme deti športom máme úspešne za sebou. Súťažiacich prišla podporiť aj bývalá úspešná československá olympionička v skoku do výšky pani Mária Mračnová. Našu školu vzorne reprezentovalo šesťčlenné družstvo zložené zo žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. decembra si pripomíname sviatok sv. Mikuláša, ktorý plní sladkosťami čižmičky deťom po celom svete.  Spolu so svojimi pomocníkmi preto dnes nemohol vynechať ani našu školu.  Deti na prvom stupni vzácnej návšteve zarecitovali, zaspievali, a dokonca aj zatancovali.  Mikuláš každé jedno z nich odmenil sladkým balíčkom.

     • Detská atletika

     • V rámci atletického podujatia žiakov základných škôl, reprezentovalo našu školu 6-členné družstvo. Žiaci zdolávali prekážkové dráhy, hádzali na cieľ, skákali a súťažili v štafetovom behu. Jednotlivé disciplíny boli vybrané z celosvetového programu „Kids athletics IAAF“, ktorý Slovenský atletický zväz v našich podmienkach organizuje ako Detskú atletiku.

     • Múzeum na kolesách

     • 21.11.2018

      Do múzea zvyčajne musíme cestovať, ale jedno špeciálne Múzeum na kolesách prišlo priamo k nám. V ňom sa deti zážitkovou formou naučili ako správne podať prvú pomoc. Čo robiť, keď tečie z nosa krv, ako fixovať zlomeninu, či podať nepriamu masáž srdca. Veľa sme sa naučili a ešte viac zabavili

       

     • Projektový deň

     • Žiaci 2. stupňa si pripomenuli 17. november ’89 Projektovým dňom. Odprezentovali svoj pohľad na túto významnú udalosť našich dejín. Nechýbali symboly revolúcie, transparenty, heslá, piesne či scénky. Súťažné projekty si môžete prezrieť na 1. poschodí, kde sú vystavené. Ďakujeme všetkým triedam za ich zodpovedný prístup a vynaložené úsilie. Vyhodnotenie Projektového dňa a priebežné poradie súťaže NAJTRIEDA nájdete v tabuľke. Video tu:

      Nasledujúca súťaž sa bude týkať tried 1. stupňa. 6.12. Vás navštívi Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Vašou úlohou bude pripraviť si pre nich básničky a pesničky, ktorými ich vo svojich triedach privítate.

      Upozorňujeme, že ďalšie body sa budú rozdávať 14.12.2018 -  pri hodnotení vianočnej výzdoby tried.

     • Bibliotéka 2018

     • Triedy 8.AC a 9.AC navštívili v poradí už 23. ročník obľúbeného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018. Okrem tradičného množstva vystavených kníh všetkých žánrov mali  žiaci možnosť zahrať sa spoločenské hry, prezrieť si predajnú výstavu minerálov či nazrieť na podujatie Veda netradične. Tohtoročnou knižnou zaujímavosťou bola nepochybne najväčšia a  najdrahšia kniha na svete, ktorej hodnota je neuveriteľných 11 000 €.