• 🏆 Školský pohár v malom futbale ⚽

     • Na našom futbalovom ihrisku sa uskutočnilo finále okresného kola Školského pohára v malom futbale. Spojením výborných výkonov, kolektívneho ducha a radosti z hry družstvo našej školy obsadilo 1. miesto 🥇 a postúpilo tak do krajského kola. Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v nasledujúcich zápasoch!

      Reprezentovali nás: Levi Maček, Denis Artim, Andrii Opanasenko, Roman Kolenčik, Marco Kráľovič, Jakub Artim, Jakub Holdoš, Juraj Marosz, Dominik Valo, Stanislav Kondla.

     • Spoznávame Bratislavu

     • Triedy druhého ročníka sa vydali vláčikom na tematickú exkurziu “Spoznávame Bratislavu”. Počas jazdy obdivovali moderné budovy i historické pamiatky a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o našom hlavnom meste. Bratislavský hrad je jednou z jeho najznámejších pamiatok a deti sa mohli poprechádzať v jeho záhrade a užiť si nádherný výhľad na celé mesto. Tiež mohli obdivovať výnimočné úžitkové predmety v expozícii Klenotnice.

     • DEŇ NARCISOV 2022

     • Vo štvrtok 28.4.2022 sa žiaci a pedagógovia našej školy ako dobrovoľníci zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV. Vyzbierali sme 1932,26 eur, ktoré pomôžu ľuďom bojujúcim s touto zákernou chorobou. ĎAKUJEM“ patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli do pokladničiek a prejavili tým jednu z najdôležitejších vlastností – ľudskosť.

    • DEŇ NARCISOV - 28.4.2022
     • DEŇ NARCISOV - 28.4.2022

     • Vážení rodičia,

      28. apríla (štvrtok) sa koná Deň narcisov. Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Naša škola sa do tejto charitatívnej aktivity pravidelne zapája prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorých môžete stretnúť v čase od 8.00 - 14.00 pred Billou na Bajkalskej ul. a v okolí zastávok nákupného centra Vivo. Ak sa rozhodnete podporiť túto zbierku, účelom ktorej je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, ale tiež na edukácii verejnosti - predovšetkým mladej generácie smerom k prevencii, Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume.
      Do 6.5. je možné podporiť zbierku aj zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.
      Ďakujeme

       

     • Deň Zeme 🌏🍀

     • V dnešnej dobe je veľmi dôležité realizovať v školách osvetu týkajúcu sa ochrany životného prostredia. V piatok (22.4.) si triedy prvého aj druhého stupňa rôznymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme. Žiaci na hodinách diskutovali, získavali nové vedomosti v edukačných hrách či vyrábali tematické plagáty. Trieda 7.B prispela ku skrášleniu a vyčisteniu studničky v obľúbenom oddychovom mieste Bratislavčanov – Bratislavskom lesnom parku.  Triedy 7.A a 8.AB vyzbierali a vyseparovali odpad, ktorý sa nachádzal v areáli školy a na športových ihriskách. Pokračujeme tiež v tradícii dopĺňania zelene a do nášho areálu už čoskoro pribudne nový okrasný stromček – magnólia. 🌺

     • 🔬 Biologická olympiáda 🏆

     • Gratulujeme žiakom 7.B Michaele G. a Marcovi B. za reprezentáciu školy v Biologickej olympiáde. V okresnom kole sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii zoológia      🦉

     • Oznam 📜🔊

     • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 sa od štvrtka 21. apríla 2022 zmiernili opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška / v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ 🤸‍♀️📚

     • Dátum:  piatok 8.4.2022 od 14,00 do 18,00, sobota 9.4.2022 od 8,00 do 12,00.

      Potrebné doklady: rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov.

      Rodič pred zápisom môže vyplniť elektronickú prihlášku na www.skolakalina.sk, následne ju vytlačiť a priniesť. V prípade potreby bude možné vyplniť prihlášku v škole počas zápisu. Na prihláške je potrebný podpis oboch rodičov.

      Zápis prebehne prezenčnou formou za prítomnosti rodičov a ich dieťaťa. Budúci prváci si vyskúšajú kreslenie, recitovanie alebo spievanie, predvedú nám svoje motorické schopnosti pri jednoduchých hravých športových činnostiach.

      O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

      Kritériá prijatia:

      1. školský obvod ( „spádové“ ulice podľa trvalého bydliska),

      2. predprimárne vzdelávanie v našej MŠ,

      3. kapacitná naplnenosť.

     • Deň učiteľov 🌼🌺🌷

     • Milí kolegovia, dnes je ten deň, keď si pripomíname narodenie filozofa, humanistu a pedagóga Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti Dňa učiteľov by som Vám všetkým chcel úprimne poďakovať za Vaše úsilie pri každodennom vzdelávaní a formovaní mladej generácie. Do ďalších dní tohto zodpovedného a náročného poslania Vám prajem veľa síl, chuti, elánu a hlavne trpezlivosti.
      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Hviezdoslavov Kubín 🥇📜

     • Po víťazstve v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín si Ella Bartáková zo 4.A vyskúšala  svoje recitátorské schopnosti aj v okresnom kole. V silnej konkurencii sa rozhodne nestratila a umiestnila sa na výbornom 3. mieste. Elle srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 2.0📜

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu zlepšujúcej sa epidemickej situácie a skončenia núdzového stavu. Najdôležitejšie zmeny:

      1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ).
      2. Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci školy, však musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede.
      3. Do domácej izolácie (5 dní ) ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu. Po izolácii je potrené dodržiavať nosenie respirátora po dobu 5 dní.
      4. Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť osoby: a) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu, b) kompletne zaočkované alebo kompletne zaočkované a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
      5. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka ).
      6. Zápis do materskej a základnej školy je možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Odporúčame zápis organizovať za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení podľa situácie v danej škole v čase zápisu – nezhromažďovať väčší počet rodičov a detí. V prípade zlej epidemickej situácie je potrebné konzultovať potrebné kroky s miestne príslušným RÚVZ.
      7. Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe rozhodnutia ministra je stále potrebné predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ ( Edupage / Žiadosti-Vyhlásenia / Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka ). Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.
      8. Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, naďalej nosenie v spoločných priestoroch (povinnosť nosiť po izolácii respirátor).

      Skolsky_semafor_verzia_2.0_25_2_2022.pdf

      Rozhodnutie_MSVVaV__c._2022125091-A1810_od_28_02_2022.pdf

       

     • Hviezdoslavov Kubín✨

     • 14.2.2022 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnilo 15 odvážnych recitátorov. Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie:

      🥇 1.miesto - Ella Bartáková (4.A)

      🥈 2.miesto - Jakub Jurkovič (3.A) a Veronika Hlushkina (2.C)

      🥉 3.miesto - Dárius Bartoš (2.A) a Maxim Polcík (3.B)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za predvedené výkony. Víťazke gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. Zároveň sa tešíme aj na školské kolo druhostupniarov, ktoré nás čoskoro čaká. 😉

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.9

     • Manuál je aktualizovaný k 7. 2. 2022. Najdôležitejšie zmeny:

      1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ ( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

      2. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      3. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“( Edupage / Žiadosti - Vyhlásenia ).

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.8.

     • Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie. RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu chorenia COVID19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

       

      Skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

       

     • Vyučovanie a prevádzka školy - Školský semafor verzia 1.7.

     • „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ slúži ako náhrada za doposiaľ platný Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas vlny Omikron. „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022.

      Najdôležitejšie zmeny:

      1 . Možnosť nahradiť respirátor použitím rúška môžu:

      a) žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      2. Telesná a športová výchova v interiéri sa realizuje v prípade, že sa nepremiešavajú triedy.

      3. Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

      4. Naďalej odporúčame obmedziť aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu.

      • v materských školách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.:

      a) pobyty detí v škole v prírode, b) výlety, c) exkurzie, d) saunovanie, e) športový výcvik a ďalšie aktivity.

      • v základných školách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.: a) výlety, b) exkurzie, c) jazykové kurzy, d) športový výcvik, e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity.

      Úplné znenie Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf


     • Oznam - nástup do školy 📜

     • Dňa 10.1.2022 sa začína prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka v plnom rozsahu. Škola sa riadi školským semaforom vo verzii 1. 6.

      Na vstup do budovy je potrebné použiť hlavný vchod (nie presklenú chodbu medzi budovami).

      Žiaci a všetci zamestnanci školy musia mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty.

      Krúžková činnosť žiakov zatiaľ nie je povolená.

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage ( Žiadosti / vyhlásenia ). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy.

      Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby v záujme zabezpečenia bezpečného prostredia pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali AG samotestom. Testovanie sa odporúča vykonávať vždy ráno v pondelok a vo štvrtok pred odchodom do školy, príp. pri príznakoch ochorenia.

      Informáciu o vykonaní samotestu je potrebné zadať prostredníctvom aplikácie Edupage v časti Žiadosti / vyhlásenia. Závisia od toho ďalšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.

      Ak napriek negatívnemu výsledku Ag samotestu dieťa vykazuje príznaky respiračného ochorenia, žiadame Vás, aby sa z preventívnych dôvodov nezúčastnilo vyučovania. Rodič môže ospravedlniť dieťa z vyučovania na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Informácia MŠ VVaS SR

     • 🎄 ⛄ 🎁

     • Prajeme Vám krásne Vianoce. Nech vo Vašich rodinách prevláda láska, pokoj, pohoda, šťastné úsmevy a splnené želania. Do nového roku 2022 Vám želáme veľa pevného zdravia, spokojnosti a úsmevu na tvári.

     • Mikuláš 🎅 🎄

     • Naši prvostupniari privítali medzi sebou vzácnu návštevu. Dlhú cestu za nimi meral samotný Mikuláš aj so svojím sprievodom. Deti sa vzácnej návšteve mimoriadne potešili, tie najodvážnejšie mu aj zarecitovali či zaspievali. A keďže u nás v škole máme len šikovných a poslušných žiakov, Mikuláš každú triedu obdaroval sladkou odmenou.🎁

     • 📜 Online vyučovanie 😷📳💻

     • Vážení rodičia, tak ako sme Vás informovali, od 6.12.2021 v súlade s Vyhláškou 276 RÚVZ Bratislava, prechádzajú žiaci 2. stupňa na online vyučovanie. To bude prebiehať prostredníctvom MS Teams podľa platného rozvrhu, pričom hodiny budú mať trvanie 35 minút. V prípade chýbajúcich prihlasovacích údajov alebo problémov s pripojením, kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa.

      Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Vnútorného poriadku školy.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf