• Stravovanie v školskej jedálni

     • Tel./fax: 02/ 44372830
      Vedúca jedálne: Jana Havránková
      e-mail: jedalen@skolakalina.sk 
      č. účtu: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005

      • Kapacita školskej jedálne je 500 stravníkov.
      • Školská jedáleň zabezpečuje i stravu pre mládežnícke turnaje organizované klubmi alebo športovými zväzmi na objednávku podľa vopred dojednaného jedálnička.
      • V zmysle hore uvedeného zákona je možnosť diétneho stravovania v ŠJ v súlade s predpismi HACCP. Rodič si môže priniesť stravu do ŠJ kde bude ohriata a podaná žiakovi. Rodič musí priniesť potvrdenie od lekára (potreba diétneho stravovania - cukrovka, bezlepková, nízkobielkovinová, šetriaca diéta).
      • Odhlášky zo stravy sú akceptované i prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez program Edupage "Odhlásenie stravy" po prihlásení sa svojim menom a heslom (ako na žiacku knižku).
      • Odhlasovanie stravy je možné, len do 14: 00 hod na nasledujúci deň - na základe VZN 5/2019
      • Všeobecne záväzné nariadenie MČ Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.6.2019 s účinnosťou od 1.9.2019 - Úplné znenie VZN

       

      • Aktuálny cenník od 01.09.2019
       žiak 1.st.: 1,08€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
       žiak 2.st.: 1,16€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
      • MŠ deti:   1,37€ /celý deň - potraviny + 5€/ mesiac - réžia

       

      • - Potraviny sa uhrádzajú mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci a réžia sa uhrádza dvakrát do roka /september - december: 20€, január - jún: 30€/.

       

      - Účet na potraviny: IBAN: SK63 5600 0000 0084 2377 8005


      - Účet na réžiu:         IBAN: SK81 5600 0000 0084 2377 7002  - Variabilný symbol pre réžiu: 47

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     •             Po letných dňoch plných oddychu a zážitkov sa opäť spolu stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka.  Verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali ste veľa nových síl do nasledujúcich týždňov a mesiacov.

                  Na začiatok chcem povedať pár slov našim najmladším  žiakom. Milí prváčikovia,  srdečne Vás vítam v našej škole. Som presvedčený o tom, že do nej budete chodiť s radosťou a nadšením. S pomocou Vašich pani učiteliek sa naučíte veľa nových a  dôležitých vecí a medzi Vašimi spolužiakmi si nájdete aj nových kamarátov.  Určite zažijete mnoho radosti pri  športových aktivitách, ktoré na Vás počas celého roka čakajú. A kým si po Vás po skončení vyučovania prídu rodičia, máme pre Vás pripravených veľa akcií aj v ŠKD.
                  Milí žiaci, využite čas strávený v škole  na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Nech Vás neodradí prípadný neúspech, práve naopak, berte ho ako ďalšiu šancu na nový začiatok. Vaším cieľom by malo byť  posúvanie a prekonávanie vlastných limitov. Pracujte na sebe zodpovedne,  pravidelne a systematicky tak, aby ste boli na konci školského roka so sebou spokojní. Okrem poskytovania vedomostí v rôznych predmetoch Vás učíme aj vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci či empatii. Dôrazne Vás preto upozorňujem, že nebudeme tolerovať žiadne prejavy násilia, šikany, nenávistných prejavov či vandalizmu!

                  Nedá mi ešte špeciálne nespomenúť aj našich najstarších žiakov. Milí deviataci, tento školský rok bude pre Vás nesmierne dôležitý. Pristúpte k nemu hneď zo začiatku zodpovedne a vážne. Rozhodujete o svojej budúcnosti a ďalšom smerovaní vo Vašom živote.  Využite všetky svoje schopnosti, ktoré máte, aby ste úspešne zvládli skúšky, ktoré sú pred Vami. Naši učitelia Vám pomôžu svojimi odbornými radami a radi Vás nasmerujú na správnu cestu. Samotný výsledok je však už len vo Vašich rukách. Budeme Vám držať palce!
                  Milí rodičia, dali ste nám dôveru tým, že ste svoje deti dali do našej školy. Naším spoločným cieľom je poskytnúť im to najlepšie vzdelanie. To nepôjde bez Vašej pomoci, záujmu, času a ochote spolupodieľať sa na ich domácej príprave. Vítame taktiež vzájomnú konštruktívnu spoluprácu a komunikáciu medzi Vami a našimi učiteľmi.  Verím, že keď všetky strany budú pristupovať rovnako zodpovedne ku svojim povinnostiam,  naša škola bude úspešne fungovať a stále napredovať.

                  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vám do ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, pedagogického taktu a mnoho tvorivých nápadov vo Vašej neľahkej práci.

                  Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2019/2020.


      Dušan Noga, riaditeľ školy

    • Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Školský rok sa začína v pondelok 2. septembra 2019.

      Naši nováčikovia - prváci -  sa stretnú o 9.00 v školskej jedálni. Potom sa presunú do svojich tried, kde sa zdržia do 10.00. Počas celého prvého dňa ich môžu sprevádzať rodičia.

      Ostatní žiaci sa stretávajú o 9.00 vo svojich triedach. Triedy 2. stupňa budú mať program do 11.30 a triedy 1. stupňa do 12.00. Žiaci budú dostávať učebnice, preto je nutné, aby si priniesli školské tašky.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je nevyhnutné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Na jeho zapožičanie je potrebná záloha v hodnote 5€. Informácie získajú u triednych učiteľov.

      ŠKD

      Školský klub detí pracuje v bežnom režime od 6.30 do 17.30.

      Školská jedáleň

      Školská jedáleň bude 2.9.2019 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a splniť podmienky, ktoré sú v nej uvedené najneskôr do 2.9. 2019 do 8.00. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adrese jana.hav@centrum.sk.

      Prihlaska_na_stravovanie_ZS_s_MS_Kalinciakova_12_Bratislava.docx

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
      Bratislava-Nové Mesto Č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 


      o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
      školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové
      Mesto_. Bude účinné OD 1. SEPTEMBRA 2019.

      UPOZORŇUJEME NA:

      Ø       Veta „Za tretie a každé ďalšie dieťa zákonný
      zástupca mesačný príspevok neuhrádza.“ zostala v NEZMENENEJ
      podobe.

      Ø       Výška poplatku zákonného zástupcu dieťaťa za MŠ sa
      (okrem MŠ Teplická a MŠ Pionierska) mení z 35 € na 38 €. >
      informujte Vaše MŠ.

      Ø       Článok 4 – Školská jedáleň a výdajná školská
      jedáleň, kde došlo k najväčším zmenám.

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

     • Máme za sebou ďalší školský rok. Výsledky, ktoré ste v ňom dosiahli, ste si dnes prevzali v podobe vysvedčenia. Ak niekto nebol celkom spokojný, určite mu novú príležitosť na zlepšenie prinesie nasledujúci školský rok. Dnešný deň bol zároveň posledný pre našich deviatakov, s ktorými sme sa  rozlúčili pred odchodom na stredné školy.

      Preto mi na záver  dovoľte poďakovať všetkým za spoluprácu v školskom roku 2018/2019 a zaželať Vám  pekné leto, veľa oddychu a nových zážitkov.

      Pri tejto príležitosti Vám zároveň  posielam link na 2. číslo školského časopisu KALINA v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy. 

      http://skolakalina.sk/soubory/download/casopis/18_19_c2.pdf

      Súčasne Vám oznamujem, že stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Viac foto:

      Video:

     • 🏆 Finálový turnaj o Majstra SR - U15 ⚽️

     • Naši žiaci Martin Mišovič, Matej Riznič, Marko Trusina a Ivo Pištěk sa so svojim futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava stali víťazmi finálového turnaja žiakov o Majstra SR - U15. Chalanom srdečne gratulujeme a želáme im ešte veľa podobných úspechov. 👍😉

     • Športové dopoludnie ⚽️🤸‍♂️🤸‍♀️

     • Trieda 1.A a trieda Sovičiek sa stretli na školskom ihrisku, aby spoločne zdolali nástrahy prekážkovej dráhy, športových súťaží a rozvíjali vzájomnú spoluprácu a tímového ducha vo futbalom zápase. Všetky neľahké úlohy sa podarilo deťom, predškolákom i prvákom, spoločnými silami zvládnuť a zo stretnutia si odniesli nielen športové zážitky, ale najmä nové kamarátstva. 👍😉

     • Interaktívny workshop

     • Dňa 13.6.2019 sa uskutočnil zaujímavý interaktívny workshop pre 8. a 9.ročník z OZ HRL - Ligy za ľudské práva. Žiakom priblížili problematiku utečencov, migrantov a cudzincov. Stretnutie bolo poučné a emotívne.

     • Bratislava, moje mesto 📓📚🖋

     • Filip Nagy, žiak 6.ABC, zaznamenal vynikajúci úspech. V 9. ročníku súťaže Bratislava, moje mesto svojím príspevkom na tému Nová atrakcia v Bratislave zaujal odbornú porotu a v kategórii starší žiaci získal 2. miesto. Filipovi blahoželáme a prajeme mu ešte mnoho úspešných literárnych textov. Ocenenú poviedku si budete môcť prečítať v najbližšom čísle školského časopisu. 😉👍

     • Matematický klokan ⌛️👩‍🎓👨‍🎓

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili do riešenia úloh v podujatí Matematický klokan - najväčšej žiackej medzinárodnej súťaži na svete. Titul "úspešný riešiteľ" a zároveň aj " školský šampión"  získala žiačka 3. A triedy TATIANA KAŠÁKOVÁ, ktorá sa umiestnila medzi 8% najlepšími riešiteľmi na Slovensku. 😏👍

     • Krajské kolo v atletike 🥉🤸‍♂️🤾‍♀️

     • V Malackách sa uskutočnilo krajské kolo žiakov v atletike, v ktorom sa nestratili ani naši žiaci. V skoku do výšky obsadila Dominika Čajkovičová 4. miesto a Barbora Bankošová skončila 5. vo vrhu guľou. Matej Riznič predviedol, že je nielen výborný futbalista, ale nestratil by sa ani v atletike. V behu na 1000m obsadil 3. miesto a získal tak bronzovú medailu. Všetkým gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 👍😉 

     • Triedim, triediš, triedime 🌏♻️🌈

     • V rámci vzdelávacieho projektu Triedim, triediš, triedime sa žiaci 1.-3 ročníka stali súčasťou interaktívnej hry Kráľovstvo odpadu. Jej cieľom bolo poukázať na množstvo nami vyprodukovaného odpadu, budovať u detí návyky na jeho správnu separáciu a naučiť ich, ako odpad vôbec neprodukovať.👍😉

     • NAJTRIEDA 2018/2019 🥇🥈🥉

     • Blíži sa koniec školského roka  a s ním aj záver našej celoročnej  súťaže NAJTRIEDA 1819. Zakončili sme ju tradičným športovým dopoludním pri príležitosti MDD. Vaše vynaložené úsilie, ako aj všetky góly, body či sekundy sa premietli do výsledného hodnotenia. Nezabudli sme rozdať  ani  bonusové body za správne tipy hokejových medailistov. Po sčítaní všetkých Vašich celoročných výsledkov už máme konečnú podobu tabuľky. Najlepším triedam 1. a 2. stupňa  blahoželáme a všetkým, ktorým sa do súťaží pravidelne, s chuťou  a v duchu fair play zapájali, ďakujeme. 😉👍

     • Ekotopfilm 🌎📽♻️

     • Ani tento rok sme nevynechali s deviatakmi filmový festival Ekotopfilm 2019, ktorý nám pripomenul, aby sme sa správali zodpovednejšie k svojmu životnému prostrediu 👍😏

     • 1.B V GALÉRII BKI

     • Žiaci 1.B navštívili výstavu Rád čítam v galérii BKI v Bratislave. Tu na nich čakala akademická maliarka pani Yvonna Hanáková, ktorá ich oboznámila s výstavou a viedla tvorivé dielne. Deti sa zahrali na ilustrátorov. Každý si z klobúka vytiahol písmeno, ktoré mal nakresliť a doplniť o obrázok, ktorý sa na dané písmeno začína. Keďže naši prváci radi kreslia, aktivita sa im veľmi páčila.

     • MSR vo florbale chlapcov 🏆 

     • Dnešný deň florbalových MSR nám priniesol dramatický a úspešný semifinálový zápas. Gólom v predĺžení naši chalani porazili Liptovský Mikuláš 2:1 a postúpili do finále. V poslednom zápase bol nad naše sily Poprad s ktorým sme prehrali 3:1. Naše družstvo tak obsadilo vynikajúce 2. miesto. 🥈 V individuálnych oceneniach získal Matej Krajči cenu pre najlepšieho brankára turnaja. 🥅 Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 👍 Reprezentovali nás: Antonio Ožvald, Maxim Mamonov, Matej Krajči, Sebastián Rusnák, David Grendel, David Rábek, Shikhabutdin Gadziev, Martin Dubeň, Marek Neumann, Filip Šimko a Dominik Štefek.

     • NAJTRIEDA 1819

     • Ahojte!
      Úlohu vyzdobiť si triedu k prebiehajúcim MS v hokeji  ste zvládli s veľkým elánom a zanietením, tak ako praví športovci. Väčšina z Vás sa popasovala aj s bonusovou úlohou a Vami vytvorené plagáty už zdobia priestory našej školy. V tabuľke nájdete priebežné poradie našej súťaže.

      A keďže chceme, aby súťaž bola čo najviac napínavá, máme pre Vás pripravenú ešte jednu rýchlu bonusovú úlohu. Tipnite si, aké bude medailové poradie na prebiehajúcich MS v ľadovom hokeji. Vaše tipy nahláste do stredy 23.5.2019 do 13.00 hod.. Pozor, tipujete ako trieda, nie ako jednotlivci. Jedna trieda = jeden tip. :-)) Samozrejme, že súťaž vyhodnotíme až po skončení MS. Za každé správne uhádnuté umiestnenie získate jeden bod. Veľa šťastia. :-)

     • Florbal - postup na MSR 🥇🏆

     • Naši ôsmaci a deviataci zaznamenali ďalší vynikajúci úspech. Po heroických výkonoch 💪 vyhrali krajské kolo žiakov vo florbale a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme a budeme im držať palce. 😉

     • MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ ⚽️👯‍♀️

     • Naše dievčatá sa zúčastnili okresného kola v malom futbale. Vo finálovom zápase podľahli ZŠ s MŠ Za Kasárňou 4:7 a obsadili tak 2. miesto. 👍 Všetky naše góly dala Dominika Tranžíková. Reprezentovali nás: Michaela Oráčková, Dominika Tranžíková, Nina Gánóczy, Natália Mikletičová, Kiara Strížová, Viktória Hulanská, Oleksandra Ifailová, Marcela Feketeová, Lara Valovičová a Michaela Grajciarová. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov. 😉

     • "Športuj, Slovensko" 🤸‍♂️🏌️‍♂️⛹️‍♀️

     • 30. apríla 2019 sa v našej škole uskutočnila tlačová konferencia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) k projektu "Športuj, Slovensko". Na akcii sa okrem prezidenta SOŠV pána Antona Siekela a partnerov projektu zúčastnili aj jeho športoví ambasádori – Danka Barteková, Matej Beňuš a Adam Žampa. Pri tejto príležitosti si naši piataci mohli vyskúšať zaujímavé súťažné disciplíny. 😉👍