• PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 
     • PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

     • „Kým duch v národe, národ žije.“ Tento citát možno nájsť na modranskom súsoší zobrazujúcom významné osobnosti slovenského národného života, v centre ktorých sa vyníma postava najvýznamnejšieho z nich – ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Práve po stopách tohto horúceho kandidáta na titul „Najväčší Slovák“ sme sa vybrali do Modry s našimi ôsmakmi a deviatakmi. Navštívili sme Múzeum Ľudovíta Štúra, miesto jeho nešťastného postrelenia a posledného odpočinku. Žiakov sa snažíme viesť k tomu, aby boli hrdí na osobnosti, ktorých pôsobenie v dejinách Slovenska bolo jedinečné a významne ovplyvnilo aj našu prítomnosť.

     • Deň Zeme 🌎 🌺

     • 26.4.2019

      Dnes sme si v našej škole pripomenuli Deň Zeme. Na skrášlení nášho spoločného prostredia sa aktívne podieľali žiaci 1. a 2. stupňa, a to výsadbou kvetov a úpravou areálu školy. Cieľom tejto akcie je aj to, aby si mladá generácia uvedomovala dôležitosť chrániť a zveľaďovať náš jediný domov vo vesmíre. Ďakujeme.  👍 😉

     • NAJTRIEDA 1819 🐣🐥🎋

     • Milí žiaci, pred nadchádzajúcimi prázdninami nám ešte zostáva vyhodnotiť poslednú aktivitu našej celoročnej súťaže. Vaše triedy už niekoľko dní naznačujú, že medzi nás zavítala jar. Ocenili sme snahu, tvorivosť a šikovnosť, ktoré ste preukázali pri ich výzdobe. V tabuľke nájdete získané body a priebežné poradie celej súťaže NAJTRIEDA 1819, ktoré však stále nie je konečné. Už sa tešíme na zostávajúce aktivity, ktoré máme pre Vás pripravené. 👍
      Zároveň Vám prajeme pokojné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu Vašich rodín. Oddýchnite si, prežite veľa pekných chvíľ a nezabudnite dodržať naše slovenské tradície. 😉😉 

      Viac foto:

     • DEŇ NARCISOV

     • Žiaci a pedagógovia našej školy sa zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV. Pripnutím žltého narcisu vyjadrili podporu ľuďom, ktorí bojujú či bojovali s onkologickým ochorením. Našim dobrovoľníkom sa v chladnom počasí vďaka úsmevu a dobrej nálade podarilo vyzbierať sumu 2455,09 €. Teší nás, že narcis si pripli aj mnohí naši žiaci, ktorých učíme, že konať dobro v prospech ľudí, ktorí to potrebujú, je nesmierne dôležité. Všetkým, ktorí finančne či morálne podporili túto dobročinnú akciu ĎAKUJEME!

     • OK v malom futbale - 2. miesto ⚽️🥇

     • 9.4.2019

      Družstvo našich chlapcov obsadilo v okresnom kole v malom futbale mladších žiakov po dvoch výhrach a jednej prehre konečné 2.miesto. Najlepším strelcom turnaja sa stal Adam Canolli. Reprezentovali nás: Michal Klas, Matúš Nagy, Oliver Dobrovič, Šimon Rúsek, Adam Canolli, Tristan Hnat, Peter Holocsy, Miroslav Marčík, Samuel Dornai a Lukáš Ďurák.  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a do budúcnosti prajeme veľa športových úspechov.👍😊

    • DEŇ NARCISOV - 11.4.2019
     • DEŇ NARCISOV - 11.4.2019

     • NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?

      Tak znie motto tohtoročnej tradičnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV, ktorá sa na Slovensku uskutoční vo štvrtok 11.4.2019. Každý, kto si pripne žltý narcis na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Aj naši žiaci a pedagógovia sa opäť zapoja do tohto projektu ako dobrovoľníci. Deviataci absolvovali stretnutie so zástupkyňou Ligy proti rakovine p. Gabrielou Horváthovou a ich spolupracovníčkami – bývalými onkologickými pacientkami p. Spurnou a p. Keltošovou. Tie sú dôkazom toho, že nielen pozitívne myslenie, ale aj pomoc a spolupatričnosť ľudí je pre nich nesmierne dôležitá.

      Našich dobrovoľníkov môžete stretnúť na týchto stanovištiach:

      BILLA Bajkalská ul. – 8.00 – 11.00

      LIDL Škultétyho ul. – 8.00 – 11.00

      KAUFLAND Trnavská ul. – 8.00 – 14.00

      Všetkým dobrým ľuďom vopred ĎAKUJEME!

     • Materské školy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto počas letných prázdnin

     • Vážení rodičia, prevádzka materskej školy (ďalej len „MŠ“) sa cez letné prázdniny preruší z dôvodu potreby čistenia, dezinfekcie priestorov a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. MŠ nekopíruje letné prázdniny základných škôl.

      V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto máme zriadených trinásť MŠ, a preto počas prerušenia letnej prevádzky niektorej z nich sa deti sústreďujú do inej, ktorá je otvorená (vždy min. jedna). Takýmto spôsobom vychádzame v ústrety rodičom, ktorí potrebujú nevyhnutne umiestniť dieťa do inej MŠ, keďže tá jeho je mimo prevádzky.

      Spôsob, ako zabezpečiť umiestnenie dieťaťa počas zatvorenia MŠ do inej - otvorenej, konzultujte s vašou p. zástupkyňou pre MŠ, alebo učiteľkou Vášho dieťaťa v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko potrebné dokumenty musia byť vyplnené a vyžadované poplatky musia byť uhranené ešte pred začiatkom letných prázdnin.

      Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky vedenie školy oznamuje rodičom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka je zverejnená v priestoroch každej MŠ a na webovej stránke školy www.skolakalina.sk  , https://skolakalina.edupage.org/text11/ a zriaďovateľa: www.banm.sk/informacie/

     • Deň učiteľov v čiernom

     • 28.3.2019

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa aj naša škola zapojila do akcie, ktorú organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov. Tá už dlhodobo poukazuje na zlý a neriešený stav slovenského školstva. K symbolickému protestu sme sa pripojili čiernym oblečením a prerušením vyučovania na jednu minútu.

     • ȎSMACI ČÍTALI ŠKȎLKAROM

     • J. A. Komenský: „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“

      Marec – mesiac kníh sme si pripomenuli aj rovesníckym učením. Žiaci 8.AC Maxim MamonovFilip Šimko prečítali  predškolákom  z  triedy SOVIČIEK rozprávku Calvin nevie lietať. Naši škôlkari so záujmom počúvali  príbeh o škorcovi, ktorý vďaka knihám zachránil svojich kamarátov. Pozornosť detí si overili otázkami, čím u nich rozvíjali počúvanie s porozumením. Je nesmierne dôležité vštepovať lásku ku knihám a čítaniu už v najnižšom veku. 

     • Florbal - okresné kolo 🏆 👈 🙂

     • 22.3.2019 ..... Vo finále okresného kola vo florbale mala zastúpenie aj naša škola. Chlapci z 8.-9. ročníka na turnaji potvrdili svoj talent, šikovnosť, športové kvality, ale aj mentálnu silu. Po neľahkých víťazstvách získali 1. miesto 🥇v okrese a zároveň postúpili do krajského kola! Celému tímu blahoželáme a držíme palce do ďalších bojov. 👍

     • Pytagarov CrossFit 🤸‍♂️🎲🏃‍♂️

     • Triedy prvého stupňa majú za sebou Pytagorov CrossFit. Súťažiaci bojovali naozaj zo všetkých síl a poriadne sa zapotili nielen počas zdolávania prekážkovej dráhy, ale aj pri riešení matematických úloh.😥 Výsledky a priebežné poradie NAJTRIEDA 1819 nájdete v tabuľke. Zároveň pripomíname súťaž o najkrajšiu jarnú a veľkonočnú výzdobu triedy. Jej vyhodnotenie bude 8.4.2019. Nezabúdajte na obmedzenie, že na dvere a steny nič nelepíme. Tešíme sa na Vašu účasť. 😊

     • Pytagarov CrossFit 🤸‍♂️🎲🏃‍♂️

     • Pytagarov CrossFit už majú úspešne za sebou triedy 2. stupňa. Súťaž nebola vôbec jednoduchá. Bolo potrebné zapojiť rýchlosť, vytrvalosť silu, ale aj rozum a logické myslenie. Zúčastnení žiaci bojovali naozaj zo všetkých síl, niektorí až na hranici svojich možností. :- ) To, ako sa ich vynaložené úsilie premietlo do bodov, si môžete pozrieť  v našej tabuľke.

      V piatok 23.3. sa už v rovnakej súťaži tešíme na našich prvostupniarov. A zároveň všetkým pripomíname, že ďalšie body sa budú udeľovať pri hodnotení jarnej a veľkonočnej výzdoby tried.

      Foto:

     • Prednáška 🧯 🏘 🚒

     • Naši druháci a tretiaci dnes medzi sebou privítali hasičov. Tí im objasnili, čo všetko toto náročné povolanie obnáša a kedy je vhodné sa na nich obrátiť. Žiaci si mohli v praxi vyskúšať, ako sa má správne požiadať o pomoc, či ako sa majú zachovať vo výnimočných situáciách. Vďaka tejto návšteve si deti odniesli najmä množstvo cenných rád a tiež spomienkových predmetov. 😊

     • ⚽️ Predkolo McDonald´s Cup 👍

     • 20.3.2019 .... V areáli našej školy sa uskutočnilo úvodné kolo v minifutbale McDonald´s Cup. Naši malí športovci  mali vo svojej skupine jasnú prevahu a jednoznačne postúpili do ďalšieho kola. Držíme palce. 😊

     • Karneval 🤡🎭🤹‍♂️

     • Dňa 6.3.2019 sme sa zúčastnili karnevalu. 🥳 Uvedené podujatie organizovala mestská časť Bratislava - Nové  Mesto v stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Deti prežili krásne poobedie plné tanca a zábavných  súťaží. 👍

     • Hviezdoslavov Kubín 👫 😉

     • Ani v tomto školskom roku sme nemohli vynechať naše tradičné podujatie, súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 1. a 2. stupňa nám predviedli svoje recitátorské schopnosti. Víťazi školského kola – Jakub Križan (3.A), Oliver Ružanský (5.ABC), Martin Rigo (5.ABC) a Kristína Chalupková (8.AC) – nás zastupovali a reprezentovali v okresnom kole. Všetkým zúčastneným nebojácnym recitátorom ďakujeme za účasť a veľkú snahu. 👍

     • THE ONLINES

     • On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline?

      22.2.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku THE ONLINES. Posolstvom hry bolo ukázať našej mládeži, že zmysel života nie je vo virtuálnej realite, ale šťastie nájdeme vo vzťahoch so skutočnými ľuďmi, ktorých máme okolo seba. 

       

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu EDUCATE SLOVAKIA, ktorého cieľom je zlepšenie interkultúrneho porozumenia mládeže. K benefitom projektu zároveň patrí aktívne používanie angličtiny. Navštívili nás dvaja vysokoškolskí študenti – Mustafa zo SýrieAl z Indonézie. Deťom 7. – 9. ročníka pútavou formou prezentovali svoje krajiny (ich prírodu, jedlo, kultúru, zvyky a tradície) a zároveň sa niečo dozvedeli o Slovensku. Žiakom sa hodiny veľmi páčili. Búranie predsudkov už v detstve určite prispeje k tolerancii rozmanitosti v budúcnosti.