• Noví, mladí, perspektívni ??? 👨‍🏫 😉

     • Počas včerajšieho Dňa učiteľov si žiaci 8.ročníka vyskúšali, aké je to stáť na druhej strane "barikády". Pred zvedavými pohľadmi žiakov na 1.stupni sa z nich na jednu vyučovaciu hodinu stali učitelia. Tejto úlohy sa zhostili veľmi zodpovedne. Pre našich prvostupniarov si pripravili rôzne aktivity a hry na zopakovanie učiva a overenie vedomostí zo slovenčiny, angličtiny a matematiky. Odvážlivcom z 8.ročníka patrí obrovské poďakovanie za dôslednú prípravu a mladším žiakom za aktívnu spoluprácu. Pevne veríme, že im táto pozitívna skúsenosť v budúcnosti pomôže pri voľbe tohto náročného, ale krásneho povolania.

     • Úspešné olympijské nádeje 😉 🔬 🥈

     • Monika Pelechová, žiačka 8.B, dosiahla v okresnom kole biologickej olympiády vynikajúci úspech. V konkurencii svojich rovesníkov preukázala nadobudnuté vedomosti a ich praktické použitie a obsadila výborné 2. miesto. Na jej úspechu má podiel aj pani učiteľka Mgr. Eva Bukovenová, ktorá ju, a aj ostatných žiakov, na súťaž pripravovala.  Monike k dosiahnutému umiestneniu srdečne blahoželáme!

     • Deň mladých športovcov 🤸‍♂️🏆

     • K mnohým podujatiam organizácie Špeciálne olympiády Slovensko patrí Deň mladých športovcov. Deti vo veku od 2 do 12 rokov s aj bez intelektuálneho znevýhodnenia si športový deň opäť naplno užili v Športovej hale Elán. Čakali na nich rôzne zábavné disciplíny a športové výzvy. Všetko sa nieslo v medzinárodnom duchu. Do podujatia sa zapojila aj naša škola a deti z Kalinčiakovej a športovci Špeciálnych olympiád Slovensko tvorili super tím.

     • 🎭 Slovenský jazyk trochu inak 😉

     • Na hodine slovenského jazyka a literatúry sa žiaci 5.B venovali príprave vlastnej divadelnej scénky na tému Krása nevídaná. Žiaci si sami vytvorili kostýmy a kulisy. Zahrali sa na divadelných hercov, pričom si skúsili prácu s hlasom, intonáciou, tempom reči a samozrejme, aj samotnou gestikuláciou či mimikou. Ostatní žiaci si vyskúšali rolu poroty. Ich úlohou bolo pozorne sledovať dianie na javisku a objektívne zhodnotiť výkon hercov. Aj prostredníctvom takýchto hodín rozvíjame u žiakov kreativitu, vzájomnú komunikáciu, medziľudské vzťahy a záujem o slovenský jazyk.

     • Rýchlo a .... zábavne 😉 🏃‍♂️

     • Žiaci 1. stupňa sa taktiež dočkali vytúženej športovej aktivity. Svoju rýchlosť, obratnosť a presnú ruku preukázali pri zdolávaní prekážkovej dráhy. Za ich snahu a úsilie im pribudli body do celoročnej súťaže Najtrieda 2022/2023. Nezabudnite, že najbližšie na všetky triedy čaká hodnotenie jarnej výzdoby. Veríme, že sa do nej všetci zapoja s rovnakou chuťou a nadšením.

     • Chvíľka poézie a prózy na 1. stupni 📚 😉

     • Dňa 14.2.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Aj tento ročník sa tešil veľkému záujmu a o umiestnenie zabojovalo 17 žiakov. Stupne víťazov obsadili títo žiaci:

      1. miesto: Jakub Jurkovič (4.A)

      2. miesto: Sofia Hrušková (4.A) a Darius Bartoš (3.A)

      3. miesto: Sofia Zimová (4.B) a Alex Bednarčík (3.A)

      Gratulujeme! Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a Jakubovi držíme palce v okresnom kole..

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie