• ⛄ Šťastné a veselé 🎄🎁

     • Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme strávili už v príjemnej predvianočnej atmosfére. Druhostupniari ho zakončili spoločným korčuľovaním, ktoré si všetci perfektne užívali.

      Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske a šťastí prežite ich spoločne.Všetkým prajeme krásne, pokojné a radostné Vianoce. V novom roku nech sú všetky Vaše dni naplnené láskou, nádejou a smiechom. 😊

     • 🎁Čas vianočný👼

     • S blížiacimi vianočnými sviatkami sa každá trieda snažila navodiť sviatočnú atmosféru vlastnou výzdobou. Okrem toho, že ste si spríjemnili prostredie, ste sa touto aktivitou zapojili do našej celoročnej súťaže. Hodnotenie bolo naozaj ťažké a jeho výsledok nájdete v tabuľke. Všetkým vám želáme šťastné a veselé sviatky, veľa zdaru, odhodlania a odvahy do ďalších súťaží, ktoré nás čakajú v novom roku.✊

     • Educate Slovakia 👩‍🎓👨‍🎓😉

     • Naši siedmaci a ôsmaci zapojili do projektu Educate Slovakia. Zavítali medzi nás študenti, ktorých korene siahajú do Španielska a Jemenu. Žiakom prezentovali jazyk, kultúru, zvyky a  tradície týchto krajín. V duchu motta tohtoročného školského projektu Každý iný, všetci rovní sa deti utvrdili v tom, že rozmanitosť nás nemá rozdeľovať, ale spájať.

     • 🎄 Vianočné akcie na prvom stupni 🤸‍♂️

     • Adventný čas je čarovné obdobie, v ktorom sa všetci tešíme a zároveň pripravujeme na Vianoce. Aj deti na 1. stupni ho strávili aktívne a mali ho vyplnený rôznymi aktivitami. Vianočne a zimne si vyzdobili svoje triedy, aby v nich následne nacvičovali rôzne básničky, pesničky, scénky či tanečné vystúpenia. Tie nebojácne prezentovali na Vianočnej besiedke pred svojimi rodinnými príslušníkmi. Deti nezaháľali ani v ŠKD. Vytvorili si cesto, z ktorého vykrajovali, piekli a zdobili rôzne figúrky. Celou školou sa niesla príjemná vôňa chutných medovníkov. Výborná predvianočná nálada sa preniesla aj na zimný štadión, kde sa konalo tradičné vianočné korčuľovanie. Veríme, že deti si všetky tieto akcie naplno užili a sviatočnú atmosféru prenesú aj do svojich domovov.

     • 📧 Víanočná pošta 🎄📫

     • Žiaci 3.A, 3.C a 6.B sa aj tento rok zapojili do projektu Pohodovo, aby mohli ručne písanými pohľadnicami potešiť seniorov v zariadeniach Gabriela, n. o. v Haniske, Senior Care Galenia, n.o. v Galante a zariadení pre seniorov SED Kšinná.
      3.C a 6.B pripravili aj krabičky plné lásky pre seniorov v Bratislavskom kraji. Veríme, že darčeky a pozdravy starkých potešia a vyčaria im úsmev na tvári.

     • 👨‍🎓 Projektový deň 📜🤸‍♂️

     • Každý iný, všetci rovní – tak znelo motto nášho tohtoročného školského projektu. Zapojili sa doň všetky triedy 2. stupňa. Výsledkom ich usilovnej práce boli mnohé originálne a tvorivé prezentácie, v ktorých žiaci predviedli svoje výtvarné, herecké, básnické či rečnícke umenie.

      Hlavným zámerom celej akcie bolo to, aby si žiaci v dnešnej pohnutej dobe uvedomili nevyhnutnosť podpory a akceptácie rôznorodosti. Je dôležité viesť  žiakov k tolerancii a empatii voči všetkým ľuďom v našej spoločnosti. 

      Táto vydarená projektová aktivita  bola zároveň ďalšou možnosťou zabodovať v celoročnej súťaži Najtrieda 2022/2023. Získané body a priebežné poradie tried nájdete v tabuľke. 

      Najbližšie nás čaká hodnotenie výzdoby tried a vianočné korčuľovanie. Už teraz sa tešíme, a veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte. 

     • 🌍Geografická olympiáda 🧭

     • Dňa 23.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Do súťaže sa zapojili žiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka. Žiaci vypĺňali online test, v ktorom mali riešiť rôzne geografické úlohy. Na prvom mieste v kategórii G (5 ročník) sa umiestnila Ella Bartáková z 5.A, na druhom mieste Filip Žilinský z 5.B a na treťom mieste Patrik Piliar z 5.B. V kategórii E( 8.ročník) sa na prvom mieste umiestnil Oliver Bulík z 8.A a na druhom mieste Dominik Bottán z 8.A. Úspešným riešiteľom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole.✊

     • Úspešne v 📚,🎨 a 🎥 súťaži

     • Odkiaľ som? Spoznajme sa navzájom – je názov celoslovenskej literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej súťaže zameranej na históriu komunít a multikultúrneho prostredia. Organizuje ju občianske združenie EDUSOC. Do súťaže sa zapojili aj naši druhostupniari. Odborná porota ocenila ich spracovanie daných tém a ich mená figurujú medzi víťaznými prácami.

      Vo výtvarnej súťaži z takmer 2500 prihlásených prác získali 2. miesto: Jerguš Cenký (8.A), Alona Myrhorodska, Maksym Kalynych (8.B), Viktória Hulanská, Jieyu Zhang (9.AB) a Nikola Myhovych (6.B).

      Do literárnej časti prispelo takmer 400 detí a nás veľmi teší, Michaela Grajciarová a Cherryl -Uju Chinwuba (8.B) boli ocenené 2. miestom.

      Niektorí žiaci si cenu boli prevziať aj osobne na slávnostnom odovzdávaní v Pálffyho paláci. Všetkým našim žiakom k ich úspechu srdečne blahoželáme! Veríme, že aj takouto formou vedieme mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti.

     • 🎅 Mikulášska nádielka 🤸‍♂️

     • Dnes sa v našej škole neučilo a neskúšalo. Dôvodom bol príchod Mikuláša, ktorý spolu so svojimi pomocníkmi prišiel navštíviť naše deti. Tie sa vzácnej návštevy nevedeli dočkať. Vyzdobili si svoje triedy a pripravili si básničky či pesničky. Mikuláš mal pre všetkých pripravenú sladkú odmenu za to, že celý rok pekne poslúchali a vzorne si plnili školské povinnosti. Pri odchode deťom prisľúbil, že o rok ich príde navštíviť opäť. 😉

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie