• Účelové cvičenie 🚒 🧭 🚑

     • Ahojte!

      Máme za sebou prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku. Jeden deň sme venovali hlavne teórii, ktorú doplnili profesionálni záchranári ukážkami prvej pomoci. A keďže teoretické poznatky sa najlepšie overujú v praxi, druhý deň sme sa nabití vedomosťami vybrali do terénu. Zapojili sme telo aj ducha a každá trieda spoločne súťažila v športových a vedomostných aktivitách, v ktorých ste mali možnosť získavať body. Tie sa síce nedajú uplatniť v žiadnom obchodnom reťazci, ale započítavajú sa do našej celoročnej súťaže NAJTRIEDA 2022/23, ktorú týmto považujeme za úspešne odštartovanú. V priloženej tabuľke nájdite dosiahnuté výsledky Vašej triedy. Nezabúdajte, že súťaž sa len rozbieha, ale každý bodík môže mať cenu zlata. 😉 

     • 🌏 Školský výlet 🧐 🌽

     • Vo štvrtok 22.9.2022 absolvovali naši tretiaci školský výlet a strávili zábavné dopoludnie v Kukuričnom bludisku vo Vlčkovciach. Okrem toho, že si potrápili hlavičky pri stanovištiach s rôznymi hádankami, overili si aj svoje orientačné schopnosti. Všetci svoje blúdenie úspešne zvládli. 👍 

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci! 📜

     • Dva mesiace oddychu od školských povinnosti ubehli ako voda a dnes sa opäť stretávame pri príležitosti začiatku nového školského roka. Verím, že ste dobre oddýchnutí a do školy ste prišli s chuťou, novým elánom a dobrou náladou.

      Na dnešný deň sa asi najviac tešili naši najmladší žiaci, ktorí školskú bránu  dnes prekročili po prvý raz.  Milí prváčikovia, srdečne Vás medzi nami vítam. Verím, že do našej školy budete denne chodiť s radosťou. S pomocou Vašej triednej pani učiteľky budete lúskať prvé písmenká zo šlabikáru a nazriete do tajomného sveta čísiel. Veľa zábavy určite zažijete po vyučovaní aj v našom školskom klube či pri krúžkovej činnosti. Všetkým Vám držíme palce, aby Váš prvý rok v škole bol čo najkrajší a najúspešnejší.

      Naopak, pre našich najstarších žiakov je tento školský rok u nás posledný. Milí deviataci, pre Vás nastáva obdobie menších či väčších skúšok a rozhodnutí. Začnite sa už od začiatku pomalými a systematickými krokmi pripravovať na všetko, čo Vás čaká. Zamerajte sa na seba a svoju budúcnosť. Rozhodujte sa uvážene, nechajte si poradiť, neplytvajte svojim potenciálom a rozvíjate svoje nadanie, ktoré má každý z Vás. Okrem Vašich rodičov sú tu aj naši učitelia -  ochotní Vám kedykoľvek pomôcť, poradiť či správne nasmerovať. Prosím Vás, nezabúdajte na to.

      Milí žiaci, škola je v prvom rade vzdelávacou inštitúciou, kde sa stretávate s množstvom informácii zo všetkých oblastí. Je jasné, že každého z Vás zaujíma niečo iné. Je však dôležité byť celkovo vzdelaný a rozhľadený. Snažte sa na sebe pracovať, neuspokojte sa s priemerom. Jediné limity, ktoré máte, sú tie, ktoré si sami vytvoríte. Preto ich postupne posúvajte a prekonávajte. Škola je zároveň ideálnym miestom na rozvíjanie sociálnych vzťahov, na tolerovanie odlišností, trénovanie empatie či učenie sa akceptovať iné názory v kolektíve. Preto Vás všetkých povzbudzujem k tomu, aby ste nebrali školu ako „nutné zlo“, ale ako prípravu na budúcnosť, ktorá Vás čaká a v ktorej sa budete chcieť čo najlepšie presadiť. My všetci sme pripravení Vám v tom pomôcť!

      Milí rodičia, bez Vašej spolupráce by škola nemohla dobre fungovať. Venujte, prosím, Vašim deťom svoj čas, poskytnite im dostatočnú podporu a realistické očakávania. Spolupracujte a komunikujte s našimi učiteľmi a dôverujte im. Tešíme sa na vzájomnú  celoročnú spoluprácu a pomoc.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  od Vás a Vašich schopností závisí, či naša škola bude skutočne modernou a úspešnou vzdelávacou inštitúciou. Preto Vám do ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, tvorivosti a empatie, ale aj zaslúženého celospoločenského uznania a ohodnotenia.

      Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2022/2023.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie