• 🎄 ⛄ 🎁

     • Prajeme Vám krásne Vianoce. Nech vo Vašich rodinách prevláda láska, pokoj, pohoda, šťastné úsmevy a splnené želania. Do nového roku 2022 Vám želáme veľa pevného zdravia, spokojnosti a úsmevu na tvári.

     • Mikuláš 🎅 🎄

     • Naši prvostupniari privítali medzi sebou vzácnu návštevu. Dlhú cestu za nimi meral samotný Mikuláš aj so svojím sprievodom. Deti sa vzácnej návšteve mimoriadne potešili, tie najodvážnejšie mu aj zarecitovali či zaspievali. A keďže u nás v škole máme len šikovných a poslušných žiakov, Mikuláš každú triedu obdaroval sladkou odmenou.🎁

     • 📜 Online vyučovanie 😷📳💻

     • Vážení rodičia, tak ako sme Vás informovali, od 6.12.2021 v súlade s Vyhláškou 276 RÚVZ Bratislava, prechádzajú žiaci 2. stupňa na online vyučovanie. To bude prebiehať prostredníctvom MS Teams podľa platného rozvrhu, pričom hodiny budú mať trvanie 35 minút. V prípade chýbajúcich prihlasovacích údajov alebo problémov s pripojením, kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa.

      Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Vnútorného poriadku školy.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf

     • 🎄 Vianočná pošta 📧 🎁

     • Aj 2.C trieda sa zapojila do predvianočného obdarovania iných. Krabičky naplnené láskou potešia starkých v Modre a v Bernolákove. Pozdravy z projektu Vianočná pošta poputujú k seniorom do Tvrdošína. Všetci veríme, že vlastnoručne vytvorené pohľadnice a pripravené darčeky vyčaria svojim adresátom úsmev na tvári.

     • VIANOČNÉ PROJEKTY

     • Už päť rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov, ktorí posielajú pozdravy neznámym starkým. Pohľadnica a drobný darček je pre nich ozajstný dar – symbol toho, že na nich niekto myslí. Žiaci 4.A5.B potešili seniorov v Dome pokojnej staroby Gbely a v zariadení sociálnych služieb Sv. Marta v Jacovciach.

      Žiaci 5.B sa zapojili aj do projektu Koľko lásky. Pre starkých pripravili mikulášske balíčky a pohľadnice.

      Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do týchto zmysluplných projektov a  počas najkrajších sviatkov v roku urobiť radosť tým, ktorí si to zaslúžia.