• Aktualizácia školského semaforu 🔊📜

     • 26.11.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o dôležitých zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú  výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      2. Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      4. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov bola zrušená.

      5. Rodič povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola.

      V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou Vás žiadame o pravidelné používanie domácich Ag samotestov. O ich použití nás informujte prostredníctvom Edupage (Žiadosti/ Vyhlásenia). Zároveň pripomínam tým rodičom, ktorí požiadali školu o Ag samotesty, možnosť vyzdvihnutia ďalšej časti samotestov, ak si ešte neprevzali všetky testy z celkového počtu 25 kusov.

      Ak aj v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu dieťa prejavuje príznaky respiračného ochorenia, neposielajte ho na vyučovanie.

      Aktualizovaný školský semafor nájdete v prílohe. 

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Skolsky_semafor_26_11_2021.pdf

     • Prekrytie horných dýchacích ciest

     • Vážení rodičia, od 25. novembra 2021 vstúpila do platnosti Vyhláška ÚVZ SR č. 262, ktorá opätovne nariaďuje žiakom základných škôl prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby vyučovania, ako aj v čase stráveného v ŠKD. Pre prípad straty alebo znehodnotenia rúška ( respirátora) je potrebné, aby dieťa malo minimálne dve rúška ( respirátory ). Žiadame Vás a Vaše deti o dodržiavanie tohto nariadenia.

      Zároveň pripomínam tým rodičom, ktorí požiadali školu o Ag samotesty, možnosť vyzdvihnúť ďalšiu časť samotestov z celkového počtu 25 kusov. Po dohode s triednym učiteľom môžu byť testy vydané aj samotnému dieťaťu. Ak ste už odovzdali Protokol o prevzatí Ag samotestov, zostávajúce testy Vám budú vydané už bez neho. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Aktualizácia školského semaforu

     • 28.10.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o aktuálnych zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, ostatní žiaci z triedy takéhoto žiaka môžu naďalej navštevovať školu.

      2. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v MOM, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje školu a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa karanténa ukončuje.

      4. V prípade, že je trieda v karanténe a žiakom je poskytnuté dištančné vzdelávanie, nepovažuje sa prerušenie prezenčnej formy vzdelávania za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Dištančné vzdelávanie je forma organizácie výchovy a vzdelávania.

      V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou Vás žiadame o pravidelné používanie domácich Ag samotestov. O ich použití nás informujte prostredníctvom Edupage (Žiadosti/ Vyhlásenia). Ak aj v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu žiak prejavuje príznaky respiračného ochorenia, neposielajte ho na vyučovanie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Skolsky_semafor__28_10.2021.pdf

       

     • Jesenná výzdoba 🍂🍁

     • Tešíme sa, že každá jedna trieda našej školy už dýcha tou pravou jesennou atmosférou, ktorú ste v nej vytvorili. A na všetky prírodné symboly jesene dozerajú hallowenske strašidlá a príšerky. 😉 Za vašu snahu a originálne nápady Vám preto pribudli prvé body do našej celoročnej súťaže. Na 1. stupni sme udelili 3 body – 1.B, 2.C, 4.A, 2 body – 1.A, 1.C, 3.B , 1 bod – 2.A, 2.B, 3.A, 4.B.  Triedy 2. stupňa získali nasledovné body: 3 body – 5.B, 7.A, 8.AB, 2 body – 5.A, 6.A, 7.B, 8.AC, 1 bod – 9.AB, 9.AC. 

      Nezabudnite, že do konca novembra sa ešte môžete zapojiť do bonusovej súťaže – brigády v areáli školy. 🧹💪

      Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v súťaži. 

     • 👻 Hallowenska zábava v ŠKD 🎃

     • Deti v ŠKD stihli pred jesennými prázdninami absolvovať hallowenskú zábavu, na ktorej sa premenili na malé strašidielka a príšerky. Atmosféru umocňovali aj rôzne masky, vyrezávané tekvice vlastnej výroby 👌 , tematické dekorácie či občerstvenie. Nechýbali ani súťaže a diskotéka, ale hlavne dobrá nálada a výborná zábava pre všetkých zúčastnených. Pre veľký úspech sme sa s detmi dohodli, že budúci rok zorganizujeme spoločný halloweensky večer pre deti a rodičov. 😜 Všetkým, ktorí prišli, patrí naše veľké poďakovanie.  👋

     • ✨ Krajský učiteľ mesiaca 👨‍🏫🥇🥈

     • Náš pedagóg Mgr. Branislav Benčič získal ocenenie Krajský učiteľ mesiaca september za Bratislavský kraj! V mesiaci október sa umiestnil na 2. mieste. Ceny mu udelil vzdelávací portál Zborovna.sk, ktorý je miestom, kde sa virtuálne stretávajú vyučujúci z celého Slovenska a svojimi príspevkami pomáhajú aj ostatným učiteľom skvalitniť a zatraktívniť ich prácu. Pán učiteľ bol vďaka svojej aktivite uvedeným portálom ocenený už niekoľkokrát, takže nejde o jeho prvé medailové umiestnenia. V mene všetkých pedagógov našej školy mu srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa tvorivých nápadov. 👍

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie