• 👫 Exkurzia na Minifarme 🦆🐇🐓🐎

     • Triedy druhého ročníka sa zblízka zoznámili so životom domácich a hospodárskych zvierat. Areálom Minifarmy Lubina ich sprevádzali obetaví ošetrovatelia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé žiacke otázky. Deti sa tak dozvedeli veľa zaujímavých informácií o zvieratkách a zároveň si dosýta užili ich hladkanie a kŕmenie. 😉

     • Školský semafor - oranžová fáza

     • Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID- 19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

      a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

      b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

      c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

      Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.

      Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.

      Vyučovanie v škole sa realizuje kombinovanou formou:

      a) dištančná forma vzdelávania je zabezpečená:

      - v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

      b) prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená:

      - v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

      - ak 100% žiakov v triede má výnimku z karantény,

      - pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a nemajú možnosť sa zapojiť do dištančnej formy vzdelávania - nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb a miera špeciálno-pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      Skolsky_semafor_2021_202.pdf

     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Po letných dňoch plných oddychu sa spolu opäť stretávame na prahu nového školského roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám z pozície riaditeľa školy niekoľkými vetami prihovoril.

      Dnešný deň je pre nás všetkých dôležitý, ale pre niektorých je však aj výnimočný. Ste to vy, naši milí prváčikovia, ktorých srdečne vítam na pôde našej školy. Verím, že do nej budete chodiť s nadšením a radosťou. Okrem veľkej školskej tašky si z nej budete denne odnášať množstvo nových a užitočných informácií z rôznych oblastí. Určite si  nájdete veľa nových kamarátov a zažijete kopu zábavných chvíľ. Som presvedčený, že s písmenkami a číslami sa statočne popasujete a na konci školského roka už budú Vašimi veľkými kamarátmi. Tak ešte raz, vitajte medzi nami!

       Milí deviataci, vy máte, naopak, pred sebou posledný rok strávený v našej škole. Už  čoskoro budete stáť pred prvým dôležitým životným rozhodnutím, ktoré sa bude týkať Vášho ďalšieho smerovania. Pri výbere tej správnej strednej školy sa rozhodujte rozvážne a zodpovedne, s prihliadnutím na Vaše vedomosti, zručnosti či predpoklady. Nechajte si poradiť aj od našich učiteľov, ktorí Vám budú určite aj v tomto smere nápomocní. Budeme Vám všetci držať palce!

      Milí žiaci, minulý školský rok sme si všetci vyskúšali aj to, aké je to učiť sa z domu. Je ťažké predpovedať, čo prinesie tento rok. Viem Vám ale sľúbiť, že sa aktuálnej situácii   prispôsobíme veľmi rýchlo a o vyučovacie hodiny rozhodne neprídete.  Preto vás všetkých povzbudzujem k tomu, využite čas na to určený, na získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Pracujte na sebe, stanovte si objektívne ciele a snažte sa o ich naplnenie. Pristupujte zodpovedne k svojim povinnostiam a neodkladajte ich plnenie na neskôr. Ak budete k štúdiu pristupovať so všetkou vážnosťou, určite budete na konci školského roka spokojní so svojimi výsledkami. Okrem množstva vedomostí škola poskytuje aj možnosť rozvoja sociálnych a komunikačných zručnosti. Spolu s Vašimi učiteľmi sa môžete  podieľať aj na chode a fungovaní školy. Naučte sa byť samostatnejší, tvorivejší a empatickejší. Všímajte si svojich spolužiakov, nebuďte ľahostajní k ich problémom. Podporte dobro medzi nami a pomôžte zastaviť akékoľvek prejavy netolerancie či agresivity. Pomáhajme rásť jednotlivcom, aby sme tak vybudovali silnú, kvalitnú a modernú komunitu – našu školu!

      Milí rodičia, ďakujem Vám za dôveru, ktorú v nás vkladáte pri vzdelávaní Vašich detí.  Verím, že Vy – rodičia – a my – učitelia – máme jeden spoločný cieľ. Chceme, aby z Vašich detí vyrástli vzdelaní a inteligentní mladí ľudia s tými správnymi morálnymi hodnotami a zásadami. Sme tu dennodenne pre Vaše deti - pripravení učiť, vzdelávať, radiť, a pomáhať. Potrebujeme však Vašu dôveru, podporu a najmä pomoc pri kontrole plnenia ich študijných povinností. Som presvedčený, že konštruktívna komunikácia a spolupráca je jedinou cestou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. 

      Milé kolegyne a kolegovia, o Vašich profesijných, odborných a ľudských kvalitách nepochybujem. Opakovane ste ma presvedčili, že sa na Vás môžem spoľahnúť aj v tejto neľahkej dobe. Verím, že tomu nebude inak ani v tomto školskom roku, za čo Vám patrí moja veľká vďaka. Pri Vašej dôležitej práci Vám úprimne a od srdca prajem najmä pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov, trpezlivosti, porozumenia a optimizmu.

      Vážený pedagogický zbor, milí rodičia a žiaci, všetkým Vám prajem úspešný školský rok 2021/2022.  

      Dušan Noga, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie