• OZNAM 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     • Stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin dostanete mail s informáciami o nástupe do nového školského roka, ktoré budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Pri tejto príležitosti Vám zároveň posielam link na 2. číslo školského časopisu KALINA, v ktorom sa okrem iného dozviete veľa informácií o živote našej školy. 

      KALINA 2. č. 2020/2021

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • Milí žiaci a učitelia, vážení rodičia!

     • Opäť nastáva tá chvíľa, keď s  rozdávaním vysvedčení uzatvárame ďalší školský rok. Tak ako ten minulý, aj tento bol  netradičný a neľahký. Počas neho sme sa stretávali nielen v školských laviciach, ale z veľkej časti sme sa vďaka moderným technológiám len počuli v reproduktoroch počítačov či iných mobilných zariadení. V týchto špecifických časoch za Vami stáli Vaši rodičia. Mnohí z nich sa popri práci a povinnostiach museli vrátiť do svojich školských liet a boli Vám nápomocní pri prekonávaní nástrah online vzdelávania. Stáli pri Vás počas hodín a niektorí by Vám najradšej asistovali aj pri odpovediach či písaní testov. 😉 

      Najmä domáce prostredie niektorých z Vás lákalo k zjednodušovaniu si svojich povinností a sťažovalo sústredenie na výklad učiva. V živote však často prichádza k okolnostiam, kedy je potrebné „zaťať zuby“ a robiť aj to, čo sa nám príliš nechce. To je tiež jedna z vecí, ktorú nás táto neľahká doba naučila. Naše uznanie a vďaka patrí všetkým z Vás, ktorí ste celých 10 mesiacov pracovali zodpovedne a poctivo! Každý z Vás sa dnes pri preberaní svojho vysvedčenia musí čestne zamyslieť, či spravil všetko to, čo bolo v jeho silách. Ak máte ešte rezervy, od septembra prichádza nová príležitosť na Vaše zlepšenie.

      Moje veľké poďakovanie patrí všetkým  mojim kolegom a Vašim učiteľom, ktorí Vás trpezlivo sprevádzali vyučovacími hodinami a snažili sa Vám priblížiť nové vedomosti a poznatky. Pre mnohých z nich však bolo najväčšou výzvou konkurovať Vám v súboji generácií na poli sociálnych sietí a virtuálnej reality. Som presvedčený, že väčšina z nich tento zápas zvládla so cťou. 👍

      Špeciálne chcem spomenúť našich prváčikov. Mimoriadne oceňujem Vašu snahu a pracovitosť, keďže prvý rok v škole býva veľmi náročný aj za normálnych okolností. Verím, že všetky písmenká a číslice šťastne pristáli vo Vašich hlavičkách, vystúpili a už nikdy nikam neodletia.  Zároveň sa s dávkou nostalgie lúčim s našimi deviatakmi. V mene všetkých pedagógov Vám  prajem veľa šťastia a úspechov vo Vašom ďalšom štúdiu na stredných školách. Želám Vám, aby každý z Vás našiel tú správnu cestu k splneniu svojich snov. 🤸‍♀️

      Teraz prichádza čas na oddych a relax. Všetkým Vám prajem, aby ste si užili pekné leto plné nových zážitkov. Oddýchnite si, načerpajte energiu,  aby sme sa v septembri opäť stretli v zdraví a plní sily.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • 🤸‍♀️🏃‍♂️ NAJTRIEDA 2020/2021 🥇🥈🥉

     • V minulom týždni sme športovo-projektovým dňom oslávili MDD. Do pripravených aktivít v triedach a na školskom ihrisku sa s nadšením zapojili všetky triedy. Veľmi sa tešíme, že naše motto pre tento deň – SPOLUPRÁCA – bolo úspešne naplnené. Za všetky súťaže a úlohy sme rozdávali body do našej celoročnej súťaže. Bonusové body ste tiež mohli získať pri správnom odhade medailistov na práve skončených MS v hokeji. No keďže puk je vrtkavý, tentokrát ste sa vo Vašich odhadoch triafali vedľa.   Všetky získané body Vašej triedy si môžete pozrieť v našej tabuľke.  🧐

      Spomínané súťaže boli zároveň poslednými v tomto školskom roku, a tak poradie v tabuľke je už konečné. Ďakujeme všetkým žiakom a ich triednym učiteľom za aktívnu účasť v súťaži. Špeciálne blahoželáme najlepším triedam k ich umiestneniu. V posledný školský deň na nich bude čakať sladká odmena. 🎂😉 

     • DEŇ NARCISOV 2021

     • Každoročne sa naša škola aktívne zapájala do zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine.

      Vzhľadom k situácii nie je možné realizovať zbierku tradične - ľudia nenájdu v uliciach našich dobrovoľníkov a pokladničky. Deň narcisov však nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú. Deň narcisov je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektmi pre ľudí s onkologickým ochorením, ale aj na projekty preventívne - pre zdravú populáciu. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá), prípadne finančne podporiť zbierku v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. 

      Veríme, že aj tento ročník Dňa narcisov umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú. Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

      S vďakou a úctou

      tím Ligy proti rakovine

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie