• Hviezdoslavov Kubín 🧖‍♂️💇‍♂️📚

     • Aj naši žiaci na 1. stupni za zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili medzi sebou najlepší recitátori z 2. A, 2.B a 4. A. Vo výbornej a žičlivej atmosfére predviedli žiaci svoje recitačné umenie. Pochvalu si zaslúžia za vhodný výber textov, ako aj za samotný prednes.

      Umiestnenie:

      2.A -  S. Hušková, L. Hanúsek, J. Jurkovič 

      2.B -  A. Reháček, V.M. Piršel, S. Zimová 

      4.A -  M. Kráľovič, T. Hušek, R. Kolenčík, S. Hrašna

      Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa statočne popasovali s prednesom poézie či prózy. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     •  

       

      Marec už tradične patrí knihám, čítaniu a recitačným súťažiam. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese. Tento rok sme ju presunuli do online priestoru a recitátori sa nám prihovárali z virtuálneho pódia. Účasť však bola mimoriadne bohatá a naši žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, ale aj nadanie či emócie. Patrí im za to naše uznanie a vďaka.

      Kategória 4.-6. ročník (poézia):

      1. S. Kotesová (4.B), D. Huertas (5.A), N. Polcíková (6.A)

      2. L. Grznárová (4.B), A. Kováčiková (5.A), A. Zlejší (5.A)

      3. M. Grajciarová (6.B)

      Kategória 7.-8. ročník (poézia):

      1. S. Kadlečíková (7.AC)

      2.  O. Ružanský (7.AC)

      3.  A. Blahút (7.AC), V. Hulanská (7.AB)

      Kategória 5.-8. ročník (próza)

      1. M. Pelechová (6.B)

      3. T. Hnat (8.ABC)

     • 📜Prezenčné vyučovanie žiakov MŠ a 1. - 4. ročníka ZŠ

     • AKTUALIZOVANÉ 16.03.2021

      Vážení rodičia!

      Od zajtra 17.03.2021 pokračujeme prezenčným vyučovaním. Z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sa do budovy školy bude naďalej vstupovať vchodom cez sklenenú spojovaciu chodbu medzi budovami.

      Na základe doterajších skúseností by som Vám chcel pripomenúť niekoľko dôležitých informácií:

      1. Pre účasť na prezenčnom vzdelávaní je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Vyhlásenie je možné podať elektronicky cez Edupage / Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia /. V rohu v červenom poli cez znamienko +plus vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1. stupeň).  Pod dátumom zvoľte možnosť a) alebo b) a potom vložte – scan, obrázok, fotku – aktuálneho (nie staršieho ako 7 dní) negatívneho testu oboch rodičov (vložiť 2 scany) alebo potvrdenia o výnimke.

      2 Vyhlásenie o bezinfekčnosti máte možnosť odovzdať aj papierovou formou – pri príchode dieťaťa do školy.  Zároveň je potrebné sa preukázať negatívnym testom oboch rodičov (partnerov).

      3. Dieťa s neplatným Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu sa nemôže zúčastniť vyučovania a nebude mu umožnený vstup do budovy.

      4. Platnosť Vašich negatívnych testov je 7 dní. Po skončení ich platnosti je potrebné znovu vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a priložiť platný certifikát o negatívnom teste oboch rodičov.

      5. Dieťa sa v celom areáli školy (aj v triede, aj v ŠKD) pohybuje s prekrytím úst a nosa rúškom alebo respirátorom.

      6. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpili na prezenčné vyučovanie, bude prebiehať zadávaním úloh a komunikáciu s vyučujúcim prostredníctvom Edupage.

      7. Rodič má právo zmeniť rozhodnutie o spôsobe výučby ( prezenčne / dištančne ) svojho dieťaťa,  je však potrebné túto zmenu vopred nahlásiť riaditeľovi školy a triednemu učiteľovi. 

      8. ŠKD bude v prevádzke od 7.00 – 16.30. Zmeny v prihlasovaní alebo odhlasovaní potrebné komunikovať prostredníctvom Edupage s pani Petrou Zemancovou.

      9. Prevádzka MŠ bude od 7.00 - 16.30. Prihlásenie dieťaťa na prezenčné vyučovanie je potrebné riešiť s pani Zuzanou Sádovskou (z.sadovska@skolakalina.sk).

      10.  Prihlásenie na stravovanie je potrebné nahlásiť prostredníctvom Edupage vedúcej ŠJ pani Havránkovej alebo mailom na  j.havrankova@skolakalina.sk.

      11. Napriek všetkým hygienickým opatreniam je potrebné stále rátať aj s možnosťou, že budeme musieť školu opätovne zatvoriť. Takéto rozhodnutie bude vykonané nariadením RUVZ alebo na základe zaradenia Bratislavy v COVID automate.      

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • 📜Dištančné vyučovanie

     • AKTUALIZOVANÉ 09.03.2021

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu meškania prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia pokračujeme v dištančnom vzdelávaní všetkých žiakov ZŠ a MŠ. O ďalšom postupe Vás budem informovať v piatok 12.3.2021.

      Ďakujem za pochopenie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie