• Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci 

      vzhľadom k epidemiologickej situácii v tomto školskom roku nie je možné osobne odovzdať každému žiakovi polročný výpis známok. Na základe usmernenia MŠVV SR k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok naša škola pristúpila k elektronickému zaslaniu uvedených výpisov prostredníctvom rodičovského konta Edupage. Rodičovi príde správa, kliknutím na ňu systém zobrazí informáciu o Výpise známok.  Rodič si výpis stiahne a jeho prijatie podpíše, podobne ako to funguje pri podpisovaní známok. Žiaci si cez žiacke konto môžu výpis stiahnuť tiež, nemôžu ho však podpísať 

      Informáciu o prípadnom udelení výchovného opatrenia ( pochvaly / pokarhania ) nájdete taktiež v Edupage v predmete Správanie. Po otvorení poznámky z rodičovského konta dôjde automaticky k jeho podpísaniu rodičom.  

      Prosím všetkých rodičov o podpísanie výpisu a prípadného výchovného opatrenia horeuvedeným spôsobom. V prípade chybných osobných údajov na výpise  (nesprávne rodné číslo, meno, priezvisko ) informujte, prosím, triedneho učiteľa. 

      Dušan Noga, riaditeľ školy 

     • Rekonštrukčné práce

     • 🔨🧱 Rekonštrukčné práce na škole spojené s výmenou rozvodov kúrenia začali 25.01.2021. Držíme si palce, aby išlo všetko podľa harmonogramu. 

     • Oznam 📜

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa nateraz budú vzdelávať dištančne do 15.1.2021. Podľa vyjadrenia MŠVV SR budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.  Viac informácií

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre.  Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúre

      O prípadných zmenách a ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie