• NAJTRIEDA 2020/2021 🎄❄️☃️ 

     • Decembrové aktivity našej súťaže NAJTRIEDA nemôžu súvisieť s ničím iným, ako s nadchádzajúcimi sviatkami. Deti na 1. stupni pripravenými pesničkami a básničkami potešili Mikuláša a zároveň za ne získali aj bonusové body do súťaže. Pri skrášľovaní svojich tried vianočnou a zimnou výzdobou opäť preukázali svoju šikovnosť či dobré nápady. Za snahu, tvorivosť a šikovnosť im patrí naša pochvala, ale aj body do tabuľky súťaže NAJTRIEDA.

      Naša súťaž bude pokračovať po zimných prázdninách, ktoré nám začnú už 21.12.2020. 🙃

     • NA VIANOCE OTVÁRAME NAŠE SRDCIA

     • V tento predvianočný čas sme ku sebe milší, a preto sa tretiaci a štvrtáci rozhodli potešiť a obdarovať starkých v domovoch dôchodcov. Zapojili sa do projektov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch. Vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice, kresbičky, anjeli  a drobné darčeky určite urobia radosť deduškom a babičkám. Sú dôkazom toho, že nie sú osamelí a niekto na nich myslí.

     • 🎅 Mikuláš 🎄🎁

     • Pod rúškom tajomstva a s rúškom na ústach k nám dnes zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Absolvovali dlhú cestu len preto, aby potešili našich žiakov na 1. stupni. Deti sa veľmi tešili a návštevu privítali krásnymi pesničkami a básničkami, ktoré si svedomito pripravili. Mikuláš všetkých za ich úsilie a snahu obdaroval sladkými balíčkami.