• Podmienky vstupu do budovy školy od 2.11.2020

     • Vážení rodičia!

      Po návrate z jesenných prázdnin ste na základe pokynov Ministerstva školstva opäť povinní vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Pri žiakoch ZŠ sa táto povinnosť týka detí 1. stupňa ZŠ, pretože ostatné ročníky pokračujú v online vyučovaní. Ponúkame Vám možnosť tlačivo vyplniť elektronicky. Urobiť tak môžete po prihlásení do Vášho rodičovského konta v Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Vyhlásenie je tiež možné tak ako doteraz vypísať a vytlačiť doma, príp. ráno priamo na vrátnici školy.

      Rodičia detí MŠ vypíšu čestné prehlásenie ráno pri vstupe dieťaťa do budovy. V nadväznosti na Vyhlášku UVZ zo dňa 30.10.2020 budú riaditeľom školy poverené osoby vyžadovať od samotných rodičov, príp. osôb, ktoré deti do škôlky sprevádzajú, negatívny výsledok testu na COVID 19.

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Prehlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak.pdf

      Vyhlasenie-navstevnik_skoly.pdf

      Od 2.1. 2020 sa vstup do budovy školy riadi vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR

      Usmernenie_MS(1).pdf

      Vyhlaska_UVZ.pdf