• 🎃 Jesenná výzdoba 🍁NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️🏃‍♂️

     • Veľmi sa tešíme, že ste sa zapojili do prvej tohtoročnej výzdoby svojich tried.  Hýria pestrými farbami, zdobia ich symboly jesene a ich súčasťou sa stali aj milé hallowenske strašidlá. V našej aktuálnej tabuľke nájdete priebežné poradie súťaže NAJTRIEDA 2021. 

      Mrzí nás, že druhostuniarske triedy ostali nateraz bez žiakov. Pevne veríme, že čoskoro sa vrátime z online prostredia späť do reality. Nepriaznivá situácia nás však nezastaví a my budeme v našej súťaži ďalej pokračovať. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie aktivity, ktoré pre Vás pripravujeme a onedlho Vás o nich budeme informovať.

     • Oznam k online vzdelávaniu

     • Vážení rodičia, milí žiaci,vzhľadom k nariadeniam MŠVV SR od pondelka 26.10.2020 žiaci 2. stupňa prechádzajú na online vyučovanie. Vyučovanie sa neprerušuje, len mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Rozvrh hodín ostáva v platnosti, vrátane nultých hodín.  Žiaci sa na hodiny pripájajú cez svoje hodiny v programe Edupage. Krátky návod nájdete v linku návod „ Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?".

      Po kliknutí na ponuku „ Pripojiť „ systém vyzve žiaka, aby zadal prihlasovacie údaje do programu MS Teams. Tento krok je potrebné vykonať iba pri prvom prihlásení. Po zadaní prihlasovacích údajov sa žiak pripojí na svoju hodinu. Podmienkou je prístup na internet a stiahnutá aplikácie MS Teams do mobilného zariadenia alebo PC. Druhou možnosťou je prihlásenie prostredníctvom webovej lokality v PC. Žiaci, ktorí nemajú alebo im nefungujú prihlasovacie údaje do MS Teams, musia kontaktovať svojho triedneho učiteľa.

      Vyučovanie bude hodnotené známkami, v kompetencii každého učiteľa je ústne skúšanie či skúšanie formou zadávania úloh, testov, projektov. Po skončení dištančného vzdelávania a návrate do školy pristúpime k ďalšiemu overovaniu vedomostí, resp. kontrole zadaných úloh. Začiatok vyučovacích hodín kopíruje naše školské zvonenie. Prosím všetkých žiakov, aby boli dochviľní a na hodiny sa pripájali včas. Očakávam zodpovedný prístup k plneniu povinností.

      Účasť žiakov na online hodinách je povinná a bude sa evidovať prostredníctvom programu Edupage. V prípade neprítomnosti na vyučovacej hodine ( choroba, lekárske vyšetrenie, .... ) je povinnosťou rodiča, prostredníctvom Edupage, informovať vopred vyučujúceho a triedneho učiteľa. Prosím, buďte v kontakte s Vašimi triednymi učiteľmi, aby sme prípadné nedostatky a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, vedeli riešiť čím skôr. V prípade otázok alebo problémov s pripojením na online vyučovanie, kontaktujte svojich triednych učiteľov.

      Keďže online vyučovanie považujeme za náročnejšie z hľadiska koncentrácie a udržania pozornosti, každá vyučovacia hodina bude skrátená na 35 minút. Následne sa tak predĺžia prestávky medzi jednotlivými hodinami, ktoré tak dajú žiakom možnosť dlhšieho oddychu.

      Vopred Vám ďakujem za pochopenie a prajem Vám všetkým pevné zdravie.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      V tomto duchu sa niesli predchádzajúce dni v našej škole. Zapojili sme sa do projektu EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Na hodinách anglického jazyka deti pri jazykových kvízoch a videosekvenciách získali nielen vedomosti o jazykoch Európy, ale rozvíjali aj svoje zručnosti pri tvorbe projektov. Uvedomili si, že učenie sa cudzích jazykov nám umožní vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     • 🏃‍♂️ ETŠ - NAJTRIEDA 2021🤸‍♀️

     • Ahojte, športovci!
      Máme za sebou prvú športovú aktivitu, ktorá je súčasťou našej celoročnej súťaže. Hoci nám neprialo počasie, napokon sa do súťaženia zapojili všetky triedy 1. aj 2. stupňa. Ďakujeme všetkým za veľké nasadenie a chválime Vás za predvedené úsilie i výkony. To, ako ste si počínali, sa dozviete v priloženej tabuľke. 👍

      🎃 A keďže jeseň sa nám už ukazuje vo svojej plnej kráse,  ďalšou úlohou bude výzdoba Vašej triedy. Tešíme sa na Vaše jesenné, príp. halooweenske výtvory, ktorými sa naša škola zaplní. Upozorňujeme Vás však, aby ste dekorácie nelepili na steny a dvere! Samozrejme, že za Vašu snahu Vám pribudnú ďalšie body do tabuľky NAJTRIEDA. Termín ukončenia tohto kola súťaže a následné hodnotenie tried sa uskutoční v pondelok 26.10.2020.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
    • Sekretariát: Marta Boudná 0904 59 33 57 Zástupca : Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773 Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881 Riaditeľ: Dušan Noga 0903 889 363 Jedáleň: Jana Havránková 0904 67 68 95 Materská škola: Zuzana Sadovská 0911 978 876 Školský klub detí (ŠKD): Petra Zemancová 0948 162 754
    • Kalinčiakova 12 83104 Bratislava Slovakia
    • 50409964
    • 2120330410
   • Prihlásenie