• Vážení rodičia, milí žiaci,

     • školský rok sa začína v stredu 2. septembra 2020. V súvislosti s ochorením COVID-19 sú  všetci žiaci povinní priniesť vyhlásenie o svojej zdravotnej anamnéze a zdravotný dotazník. Oba dokumenty musia byť riadne vyplnené a podpísané zákonným zástupcom dieťaťa. Nájdete ich v prílohe tohto oznamu. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, budú k dispozícii aj na vrátnici školy. Prosím Vás o dodržiavanie odstupov a trpezlivosť pri kontrole a preberaní uvedených tlačív. Zároveň je nevyhnutné, aby mal každý žiak pri príchode do školy rúško na tvári a jedno náhradné v taške. Povinnosť nosiť rúško v spoločných priestoroch (chodby, toalety, jedáleň) platí prvé dva týždne pre všetkých žiakov. Žiaci 2. stupňa musia mať rúško aj v triedach počas vyučovacieho procesu.

      Nástup našich nováčikov - prvákov - je 8.30 pri sklenenom prechode medzi budovami. Vo svojich triedach sa zdržia do 9.30. Ostatní žiaci prídu do školy na 9.00. Triedy 2. stupňa budú mať program do 11.00 a triedy 1. stupňa do 12.00. Žiaci budú odovzdávať učebnice z minulého školského roka, preto je nutné ich všetky priniesť – polepené, vygumované. Triedy, ktoré odovzdali učebnice, dostanú nové, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli školské tašky.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je nevyhnutné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Za jeho zapožičanie sa platí záloha v hodnote 5€. Informácie získajú žiaci u triednych učiteľov.

      Školský klub detí pracuje v zmenenom režime od 7.00 do 16.30 (do odvolania).

      Školská jedáleň bude 2.9.2019 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a splniť podmienky, ktoré sú v nej uvedené najneskôr do 28.8. 2020. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adreseadrese j.havrankova@skolakalina.sk .

      Vzhľadom k hygienickým obmedzeniam nebude rodičom umožnený vstup do budovy školy. Aktuálne a podrobnejšie informácie súvisiace s organizáciou vyučovania budeme priebežne zverejňovať prostredníctvom Edupage alebo mailov. S Vašimi otázkami sa obráťte rovnakým spôsobom priamo na svojich triednych učiteľov. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje na Vaše Edupage konto, píšte na m.smoleniak@skolakalina.sk.

      Dušan Noga, riaditeľ školy

      Vyhlasenie___COVID-19.docx      Zdravotny_dotaznik_COVID-19.docx