• Príhovor deviatakov

     •                                                                                                                                         školský rok 2019/2020

      Milí učitelia!

               Nastal okamih, kedy hodnotíme čas prežitý v tejto škole. Máme veľa spoločných zážitkov, na ktoré budeme spomínať ešte veľa rokov.

               Chceme sa poďakovať celému pedagogickému zboru hlavne za trpezlivosť, ktorú sme často ponapínali a za snahu naučiť nás aj to, čo nám dlho „neliezlo“ do hlavy. Mali ste s nami veľa práce a my sme sa vám to mnohokrát nesnažili uľahčiť. Viac než učenie sme mali radi prestávky. Najmä chlapci sa nevedeli dočkať, kedy sa budú môcť hrať na mobiloch.  😊 S radosťou sme prenášali skrine a knihy do knižnice, upratovali areál školy, len aby sme sa nemuseli učiť. Nemali to s nami ľahké ani pani upratovačky a pán školník, veď koľko sme zničili stoličiek, koľkokrát sme sa neprezuli a nanosili špinu, ktorú museli prácne umývať. Nezabudneme na školské exkurzie, športové súťaže, lyžiarske výcviky a výlety, na ktorých sme stmelili náš kolektív, ale skamarátili sa aj so žiakmi z iných tried. Veľakrát sme si pomáhali či už mimo školy alebo aj pri odpovediach a písomkách. 😊

               Lúčime sa s Vami ako kolektív – či sa poznáme deväť rokov alebo len jeden a spolu chceme vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM!

                                                                                                    Vaša 9.AC

      Tak_isiel_cas.doc

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

     • Koniec školského roka na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.

      Opäť tu máme koniec školského roka a s ním tradične prichádza krátke zhrnutie uplynulých desiatich mesiacov. Asi nemusím zdôrazňovať to, že tento rok bol zvláštny, neobyčajný a netradičný. S mimoriadnou situáciou, ktorá nastala, sme sa museli popasovať my všetci – učitelia, rodičia, ale najmä žiaci. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí zodpovedne pristupovali  k svojim pracovným či školským povinnostiam. Verte mi, že ani pre Vašich učiteľov to nebola jednoduchá situácia. Vďaka ich odhodlanému prístupu k moderným technológiám ste však mohli pokračovať vo vzdelávaní a načerpať tak veľa nových poznatkov a vedomostí.

      Milí žiaci, dnes ste si prebrali vysvedčenie, ktoré je možno trochu iné ako tie predchádzajúce, ale stále je ocenením Vašej práce a Vášho prístupu k plneniu povinností v posledných mesiacoch. Chcem mimoriadne oceniť snahu a pracovitosť našich prváčikov, pre ktorých býva prvý rok v škole veľmi náročný aj v bežných podmienkach.  Zároveň sa s dávkou nostalgie lúčim s našimi deviatakmi,  ktorým v mene všetkých pedagógov prajem veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu na stredných školách.

      Dovoľte mi ešte raz Vám všetkým poďakovať za spoluprácu, pochopenie a Vašu priazeň počas uplynulého neľahkého školského roku 2019/2020.  Prajem Vám naozaj pekné leto plné oddychu a nových zážitkov. Verím, že sa všetci plní síl, v dobrej nálade a najmä v dobrom zdraví stretneme v septembri.

      Stránkové hodiny počas prázdnin budú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. V priebehu prázdnin Vám pošleme mail s informáciami o nástupe do nového školského roka. Tieto informácie budú zverejnené aj na našej webovej stránke.

      Dušan Noga, riaditeľ školy