• Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Školský rok sa začína v pondelok 2. septembra 2019.

      Naši nováčikovia - prváci -  sa stretnú o 9.00 v školskej jedálni. Potom sa presunú do svojich tried, kde sa zdržia do 10.00. Počas celého prvého dňa ich môžu sprevádzať rodičia.

      Ostatní žiaci sa stretávajú o 9.00 vo svojich triedach. Triedy 2. stupňa budú mať program do 11.30 a triedy 1. stupňa do 12.00. Žiaci budú dostávať učebnice, preto je nutné, aby si priniesli školské tašky.

      V súvislosti s elektronickou evidenciou dochádzky je nevyhnutné, aby aj noví žiaci vlastnili elektronický čip. Na jeho zapožičanie je potrebná záloha v hodnote 5€. Informácie získajú u triednych učiteľov.

      ŠKD

      Školský klub detí pracuje v bežnom režime od 6.30 do 17.30.

      Školská jedáleň

      Školská jedáleň bude 2.9.2019 vydávať obedy v čase od 11.00 do 13.00. Pre vydanie obeda je nutné odovzdať vyplnenú prihlášku a splniť podmienky, ktoré sú v nej uvedené najneskôr do 2.9. 2019 do 8.00. V opačnom prípade dieťaťu obed nebude vydaný. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/ 44 37 28 30 alebo na mailovej adrese jana.hav@centrum.sk.

      Prihlaska_na_stravovanie_ZS_s_MS_Kalinciakova_12_Bratislava.docx