• NAJTRIEDA 1819 - Európsky týždeň športu

     • Ďalšie kolo súťaže NAJTRIEDA 1819 sa stretlo s veľkým záujmom. Myšlienku Európskeho týždňa športu - #BeActive tak podporili všetky triedy. Družstvá sa s prekážkovou dráhou popasovali naozaj nebojácne a preukázali, že majú športového ducha. Vďaka vašej vynaloženej snahe rozdiely medzi triedami boli iba minimálne. To, ako toto kolo skončilo, si môžete pozrieť v tabuľkách.

      V našej súťaži plynulo pokračuje ďalej. Vašou ďalšou úlohou bude skrášliť si triedu a navodiť v nej tú pravú jesennú atmosféru. Tešíme sa na všetky originálne dekorácie, ktoré súvisia s prebiehajúcim ročným obdobím. Čas na to máte do piatku 19.10. 2018.

      Pozor!!! Znovu máte možnosť získať 2 bonusové body. Čo musíte urobiť? Odfotiť sa pri vašej obľúbenej činnosti. Potom spoločne vybrať a poslať za triedu dve fotografie na mailovú adresu  m.smoleniak@skolakalina.sk. Téma: Toto nás baví. Termín: 19.10.2018.

      Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť v súťaži!  Viac foto:

       

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      V športovom a rekreačnom areáli Kuchajda sa uskutočnila prvá zo športových súťaží v tomto školskom roku - cezpoľný beh. Naše družstvá si vybojovali vo svojich kategóriách nasledujúce umiestnenia: chlapci 1. miesto ( postup do Krajského kola ) a dievčatá 2. miesto. Individuálne výsledky našich žiakov: 1.miesto Matej Riznič, 4.miesto Martin Mišovič a 5.miesto Adam Chrupka. Individuálne umiestnenia dievčat: 2. miesto Dominika Tranžíková, 6.miesto Aniela Romanová a 7.miesto Chantal Suzanne Hale.  Gratulujeme! .                     

     • Účelové cvičenie

     • Milí žiaci!

      Máme za sebou prvé účelové cvičenie v tomto školskom roku. Niektoré informácie boli pre vás úplne nové, iné ste si len pripomenuli z predchádzajúcich rokov. Svoje nadobudnuté vedomosti ste následne zúročili pri riešení testových úloh. A keďže radi súťažíte, aktívne ste sa zapojili aj do športových aktivít. Za predvedené výkony a snahu si všetci zaslúžite veľkú pochvalu!

      Vaše dosiahnuté výsledky z jednotlivých súťaží sme vyhodnotili. Získali ste tak prvé body do súťaže Najtrieda 2018/19. Najbližšie budete mať možnosť zabodovať počas Európskeho týždňa športu, ktorý bude 23. - 30.9. 2018. Nezabúdajte, že súťaž sa ešte len rozbieha, každý bod je dôležitý a v konečnom poradí môže byť rozhodujúci. :-)  Viac foto:

    • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!
     • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

     • Máme tu opäť september a k nemu už neodmysliteľne patrí začiatok nového školského roka. Verím, že ste si počas prázdnin dobre oddýchli, navštívili zaujímavé miesta a načerpali ste veľa nových síl a pozitívnej energie. Dovoľte mi, aby som sa Vám z pozície riaditeľa školy niekoľkými vetami prihovoril.

      Na začiatok chcem srdečne privítať našich najmladších žiakov, pre ktorých je dnešný deň naozaj výnimočný. Milí prváčikovia, verím, že do našej školy budete denne chodiť s radosťou a nadšením. Som presvedčený, že s  pomocou Vašich pani učiteliek sa bez problémov popasujete s písmenkami či prvými matematickými úlohami. Veľa radosti určite zažijete pri mnohých športových  aktivitách, ktoré na Vás počas roka čakajú a na ktoré sa určite všetci tešíte.

      Nedá mi tiež osobitne nespomenúť aj našich najstarších žiakov. Milí deviataci, tento školský rok bude pre Vás nesmierne dôležitý, keďže budete rozhodovať o svojej budúcnosti. Využite všetok svoj potenciál, ktorý máte, aby ste úspešne zvládli skúšky, ktoré sú pred Vami. Naši učitelia Vám budú počas celej tejto neľahkej cesty oporou a povzbudením.

      Milí žiaci, v škole trávite veľkú časť dňa. Využite tento čas na vlastné vzdelávanie, získavanie nových vedomostí či praktických skúseností. Každý z Vás vyniká v nejakej oblasti, každého baví niečo iné. Ste rôzni a máte aj rozličné limity. Vaším cieľom by malo byť ich posúvanie a postupné prekonávanie. Nikto nie je dokonalý a neomylný – práve preto sú aj na ceruzkách gumy. Nie je hanbou pomýliť sa, urobiť chybu, nevedieť. Hanbou je nepočúvať, ignorovať, nepracovať na sebe. Preto v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zapracujte na sebe tak, aby boli na Vás hrdí Vaši rodičia a učitelia, ale predovšetkým, aby ste boli so sebou spokojní vy sami.

      Milí rodičia, pre Vaše deti chcete získať len to najlepšie vzdelanie. Podporujte, prosím, snahu našich učiteľov na splnenie tejto požiadavky. Vytvorte svojim deťom podnetné domáce prostredie, venujte im svoj čas, majte od nich realistické očakávania. Sme otvorení vzájomnej a konštruktívnej spolupráci a komunikácii s Vami. Naším spoločným cieľom nepochybne je, aby naša škola bola modernou a úspešnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou s dobre fungujúcimi pravidlami a neustále priaznivou atmosferou.

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  vy všetci ste odborníci vo svojich oblastiach. Preto Vám do  ďalšieho školského roku želám hlavne pevné zdravie, veľa  trpezlivosti a empatie pri zvládaní náročných či kritických situácií a mnoho tvorivých nápadov vo Vašej práci.

      Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2018/2019.

      Dušan Noga, riaditeľ školy