• Okresné kolo Geografickej olympiády

     • 9.2.2018

      Filip Nagy z 5.ABC triedy sa vo svojej kategórii stal úspešným riešiteľom okresného kola Geografickej olympiády. Gratulujeme! V ďalších kategóriách nás vzorne reprezentovali aj  Steve Hale a Erik Fülöp.    

    • EDUCATE SLOVAKIA
     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Minulý týždeň (5.2. - 9.2.2018) sme sa zapojili do projektu Educate Slovakia, ktorý organizuje študentská organizácia AIESEC. Navštívila nás dvojica vysokoškolských študentov Solomya Spasiuk z Ukrajiny a Abdullah Samin z Turecka, ktorí sa rôznymi aktivitami snažili upevňovať interkultúrne vzťahy. Žiakom 7. až 9. ročníka prezentovali svoje krajiny a ich kultúru, ale chceli sa dozvedieť aj niečo o Slovensku. Napriek počiatočnej ostýchavosti sa žiaci postupne osmelili a pri komunikácii aktívne využívali svoje jazykové znalosti.

      Veľká pochvala patrí žiakom 8.ABC Valeriyi Konevych, Adamovi Chrupkovi a Danielovi Kováčovi, ktorí z vlastnej iniciatívy a dokonca vo svojom voľnom čase pozvali Solomyu na exkurziu po Bratislave. Navštívili Bratislavský hrad, historické centrum, Euroveu, Kuchajdu.

      Týmto projektom sme sa snažili rozvíjať nielen jazykové vedomosti a zručnosti našich detí, ale aj ich postoje a hodnoty.