• Stručné informácie o škole

    • Motto školy:  „ŠPORTOM KU VZDELANIU“

     Prostredníctvom športu v duchu fair—play a olympijských ideálov k základom poznania seba a celého sveta.

     V škole sa vyučujú cudzie jazyky od prvého ročníka anglický jazyk alebo nemecký jazyk, od šiesteho ročníka pribudne deťom druhý cudzí jazyk. Škola má v ponuke jazyk anglický, nemecký, ruský, francúzsky ako druhý cudzí jazyk. Skupina v ročníku sa otvorí pri počte desiatich žiakov (záujemcov o jazyk) . 

     V záujmovej činnosti dominuje šport, výpočtová technika a výtvarné spracovanie materiálov. Žiaci majú možnosť   navštevovať krúžky v popoludňajších hodinách.

     V škole pôsobí aj školský klub detí ,v ranných hodinách začína od 6.30 hod do začatia vyučovania, popoludní po skončení povinného učebného programu školy do 17.30 hod. Môžu ho navštevovať žiaci od prvého po piaty ročník.

     Škola sa zúčastňuje niekoľkých dlhodobých projektoch: Naučme deti korčuľovať a plávať, Futbal pre všetkých, Starostlivosť o studničky na Kolibe.

     Na prvom stupni máme svoje vlastné predmety: prírodoveda v pohybe, Slovensko v literatúre a športovú prípravu.

     V minulosti boli prioritou našej školy triedy s vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal. V súčasnosti u nás nemusí mať žiak len cieľ stať sa výkonnostným športovcom, môže sa rozhodnúť pre všeobecnú pohybovú prípravu, kde sa venuje rôznym športom a cvičeniam podporujúcim zdravie.

     V prípade výchovy mladých talentovaných škola spolupracuje s klubmi Novomestský športový klub, ŠK Slovan  Bratislava. Bratislavského futbalového zväzu (BFZ), pričom má škola svoju vlastnú futbalovú prípravku..