• Výber do futbalových tried

    • Milý záujemca o futbal,

     chceli by sme ťa upozorniť, že každoročne v mesiaci máj sa môžeš zúčastniť testovania na overenie tvojich predpokladov pre zaradenie do futbalovej triedy našej školy . 

     Ty už máš svoj futbalový vzor, na koho sa chceš podobať. Určite poznáš futbalistov  ako Robo Vittek, Ľubo Dobrotka, Robo Mak. Všetci títo a iní úspešní športovci chodili do našej školy do futbalových tried.

     V škole ťa naučíme všetko to, čo aj na iných školách. Futbalista predsa musí vedieť spočítať, koľko dal gólov, pod akým uhlom musí vystreliť loptu, aby skončila v bráne, mal by ovládať slovenčinu a cudzie jazyky,  aby sa dorozumel s trénerom a spoluhráčmi v cudzine.

     U nás máš navyše možnosť zdokonaľovať  sa vo futbale a v iných športoch. Keď iné deti sedia iba v školských laviciach, my v rámci vyučovania  aj poctivo trénujeme. V ktorej inej škole ti dovolia dávať góly počas vyučovania? Len v našej Kaline.

     Tešíme sa na teba!

     Tvoji učitelia a tréneri

      

     Kontaktné údaje:

     Telefón: 02/44 461 382, 02/4463 7274

      E-mail: skolakalina@skolakalina.sk,

     Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk

     Zástupca riaditeľa: Mgr.Renáta  Fenclová,  0949 187 773 r.fenclova@skolakalina.sk,

     Výchovný poradca: Mgr. Miloš Smoleniak, 0911 978 881 m.smoleniak@skolakalina.sk