• Rozvrh krúžkovej činnosti

    • Rozvrh krúžkovej činnosti 2019/2020

     Pondelok  
     Florbal 1. stupeň 14,00 - 15,30 / Repka
     Krúžok ľadového hokeja 1.stupeň 8,15 - 9,30 / Ilčík
     Príprava na T9 Mat a SJL 7,30 až 8,15 MAT / Čechovič
     Tvorítko 1.stupeň 14.00 – 15.30 / Zemancová
      Krúžok SJL
      14.00 - 15.30 / Rišiaňová
     Utorok  
     Počítačový krúžok 1.stupeň 14,00 až 15,30 / Pažitná
     Počítačový krúžok 2.stupeň 14,00 až 15,30 / Benčič
     Výtvarný krúžok 2. stupeň 14,00 až 15,30 / Bukovenová
        
     Streda  
     Florbal 2.stupeň 14,00 až 15,30 / Ilčík
     Príprava na T9 MAT a SJL 7,30 až 8,15  SJL  / Zemániková
     Joga 1.stupeň - iba platený krúžok 16 € mesačne 14,00 – 15,15 /  externý lektor 
        
     Štvrtok  
     Krúžok nemeckého jazyka 14.00 – 15.30  / Barboríková
     Futbal 1.stupeň 14,00 až 15,30 / Bician