• Režim dňa

    • Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch  od 6,30  do 17,00 hod.

      

     Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole: REŽIM DŇA

                    

     Prevádzka v MŠ je denne od 6,30 hod. do 17,00

     6,30  -  otvorenie prevádzky

     do 8,00 schádzanie detí, hry a hrové činnosti,

     8,30 až 9,00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

     od 9,00 : pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí - edukačné aktivity, športové aktivity,  príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry na školskom dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, dopravného ihriska, hry s hračkami, voľné hry)

     11,30 až 12,00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, obed)

     od 12,00: príprava na odpočinok - literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok

     14,30 až 15,00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/

     do 15,00: hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky

     17,00 - ukončenie prevádzky