• História školy

    • HISTÓRIA ŠKOLY

     Dňa 1.1.1924 sa splnila túžba obyvateľov Tehelného poľa. Bola dokončená a do užívania odovzdaná nová školská budova na Vajnorskej ceste pod názvom 4. štátna ľudová škola. Škola mala slúžit iba dočasne svojmu účelu. No veľkým rastom mesta práve v túto stranu, škola bola čoskoro preplnená a ani po vybudovaní ďalších škôl v okolí nemohla byť zrušená práve pre tento rozmach. V školskom roku 1953/54 bola premenovaná na 24. osemročnú strednú školu.

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1957/58
     Školský rok 1957/58 sa začal 2. septembra 1957 so 14 triedami, v ktorých bolo 605 žiakov.
     Riaditeľ školy: Matej Jurkovič
     Zzástupca riaditeľa: Mária Paulovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1958/59
     V školskom roku 1958/59 k OSŠ na Vajnorskej ceste 12, bola pričlenená Národná škola na Kalinčiakovej 4, s počtom učební 7 a 2 školičky na Budišinskej ulici s počtom učební 3.
     Riaditeľ školy: Matej Jurkovič
     Zástupca riaditeľa: Mária Paulovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1959/60
     Školský rok 1959/60 sa začal dňa 1. septembra 1959 slávnosťou na zimnom štadióne s počtom žiakov 654, ktorí boli zadelení do 19 tried.
     Škola na Kalinčiakovej ulici bola oddelená od našej školy a zriadená bola ako samostatná OSŠ.
     Riaditeľ školy: Matej Jurčovič
     Zástupca riaditeľa: Terézia Šutková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1960/61
     Riaditeľ školy: Matej Jurčovič
     Zástupca riaditeľa: Terézia Šutková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1961/62
     Úradný názov školy je ZDŠ (základná deväťročná škola), Vajnorská 12. Má 7 učební a pridelené školičky na Budišinskej ulici 3 učebne. Vyučuje sa striedavo.
     Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
     Zástupca riaditeľa: Katarína Ševelová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1962/63
     672 žiakov v 20 triedach
     Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
     Zástupca riaditeľa: Katarína Ševeová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1963/64
     651 žiakov v 20 triedach
     Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
     Zástupca riaditeľa: Katarína Ševeová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1964/65
     578 žiakov v 19 triedach
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: František Babušík

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1965/65
     561 žiakov v 19 triedach
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: František Babušík

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1966/67
     787 žiakov v 26 triedach
     Otvorenie novej budovy školy na Kalinčiakovej ul. č. 14 (súčasná budova školy, bez budovy školskej jedálne, družiny a telocvične)
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1967/68
     736 žiakov v 26 triedach
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1968/69
     670 žiakov v 25 triedach
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1969/70
     595 žiakov v 23 triedach
     1. marca 1970 bola odovzdaná do užívania budova školskej jedálne s terajšími priestormi školského klubu, ktoré v tomto roku využívali žiaci zo ZŠ Českej, ktorá bola v rekonštrukcii. Telocvičňa nebola daná do užívania.
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: Vladimír Sekan

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1970/71
     589 žiakov v 25 triedach
     V tomto roku bola otvorená prvá hokejová trieda na škole v šiestom ročníku. Trénerom bol p. Javorka a triedny učiteľ a učiteľ telesnej výchovy p. Boleman (6. C mala 25 žiakov)
     Riaditeľ školy: Jozef Štih
     Zástupca riaditeľa: A. Bránsky, S. Žufovský

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1971/72
     Na škole je 25 tried z toho tri hokejové (6. C, 6. D a 7. C)
     V tomto roku nové rozdelenie obvodov v Bratislave, škola spadá do obvodu Bratislava III.
     Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
     Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, Justína Chmelárová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1972/73
     Na škole je 23 tried z toho tri hokejové (6. C, 7. C, a 8. C)
     Žiak školy Šoška Miroslav z 8. B triedy sa zúčastnil v dňoch 26. 2. až 3. 3. na MS v krasokorčuľovaní. Naši hokejisti skončili na M ČSSR v L. Mikuláši na IV. mieste.
     Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
     Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, Justína Chmelárová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1973/74
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
     Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, od januára 1974 ju mení p. Nina Palečková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1974/75
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1975/76
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1976/77
     Žiaci hokejových tried vybojovali na M ČSSR v Plzni I. miesto a na putovnom Dunajskom pohári skončili na II. mieste.
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1977/78
     Na škole je 20 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Kornélia Páleníková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1978/79
     Na škole je 19 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1979/80
     Na škole je 18 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková
     Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1980/81
     Na škole je 18 tried
     Riaditeľ školy: Anna Bombíková

     Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1981/82
     Na škole je 19 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček
     Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1982/83
     V tomto roku zo ZŠ Česká ul. prešli na ZŠ Kalinčiakova ul. futbalové triedy
     Na škole je 20 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1983/84
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1984/85
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová, Jana Brezovská od 1. 9. 1984

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1985/86
     Na škole je 24 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: p. Magálová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1986/87
     Na škole je 24 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Jana Brezovská od 1. 9. 1986, Marta Krištofovičová od 1. 9. 1986

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1987/88
     Na škole je 24 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Jana Brezovská od 4. 1. 1988 ju mení Marcela Hrdlicková, Marta Krištofovicová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1988/89
     Na škole je 24 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček
     Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková , Marta Krištofovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1989/90
     Na škole je 24 tried
     Riaditeľ školy: František Hornáček

     Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1990/91
     Na škole je 23 tried
     Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
     Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1991/92
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
     Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1992/93
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
     Zástupca riaditeľa: Emília Kulíšková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1993/94
     Na škole je 22 tried
     Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
     Zástupca riaditeľa: Emília Kulíšková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1994/95
     Na škole je 23 tried
     Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
     Zástupca riaditeľa: Mária Weisová

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1995/96
     Na škole je 24 tried
     Od 1. januára škola vystupuje ako samostatný právny subjekt a stala sa tak prvou školou v obvode s právnou subjektivitou.

     Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
     Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1996/97
     Na škole je 25 tried
     Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
     Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1997/98
     Na škole je 35 tried
     Od tohoto školského roku bola k našej škole pričlenená bývalá ZŠ Vihorlatská, ktorú vyňali zo siete škôl a stala sa tak vysunutým pracoviskom našej školy.
     Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
     Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1998/99
     Na škole je 790 žiakov a 34 tried
     Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
     Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 1999/00
     Na škole je 792 žiakov a 34 tried
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2000/01
     Na škole je 761 žiakov a 33 tried
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková, Marta Bohucká

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2001/02
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Ingrid Ligásová, Marta Bohucká

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2002/03
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Ingrid Ligásová, Marta Bohucká

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2003/04
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2004/05
     Riaditeľ školy: Dušan Noga
     Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohuck