• !!! Pozor zmena !!! kontaktných telefónnych čísel pre sekretariát a školskú jedáleň. Informácia o kontaktoch

   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom
    so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom
    so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom
    so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Sme škola so školským športovým vzdelávacím programom
    so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.
 • AKTUALIZOVANÉ: dňa  10.09.2021 o 12:20h.

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • Aktualizácia školského semaforu 🔊📜

      26.11.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o dôležitých zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

     • Prekrytie horných dýchacích ciest

      Vážení rodičia, od 25. novembra 2021 vstúpila do platnosti Vyhláška ÚVZ SR č. 262, ktorá opätovne nariaďuje žiakom základných škôl prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby vyučovania, ako aj v čase stráveného v ŠKD. Pre prípad straty alebo znehodnotenia rúška ( respirátora) je potrebné, aby dieťa malo minimálne dve rúška ( respirátory ). Žiadame Vás a Vaše deti o dodržiavanie tohto nariadenia.

     • Aktualizácia školského semaforu

      28.10.2021

      Vážení rodičia, chceme Vás informovať o aktuálnych zmenách v Školskom Covid semafore.

      1. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, ostatní žiaci z triedy takéhoto žiaka môžu naďalej navštevovať školu.

      2. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v MOM, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do 10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje školu a všeobecného lekára pre deti a dorast.

     • Jesenná výzdoba 🍂🍁

      Tešíme sa, že každá jedna trieda našej školy už dýcha tou pravou jesennou atmosférou, ktorú ste v nej vytvorili. A na všetky prírodné symboly jesene dozerajú hallowenske strašidlá a príšerky. 😉 Za vašu snahu a originálne nápady Vám preto pribudli prvé body do našej celoročnej súťaže. Na 1. stupni sme udelili 3 body – 1.B, 2.C, 4.A, 2 body – 1.A, 1.C, 3.B , 1 bod – 2.A, 2.B, 3.A, 4.B. Triedy 2. stupňa získali nasledovné body: 3 body – 5.B, 7.A, 8.AB, 2 body – 5.A, 6.A, 7.B, 8.AC, 1 bod – 9.AB, 9.AC.

     • 👻 Hallowenska zábava v ŠKD 🎃

      Deti v ŠKD stihli pred jesennými prázdninami absolvovať hallowenskú zábavu, na ktorej sa premenili na malé strašidielka a príšerky. Atmosféru umocňovali aj rôzne masky, vyrezávané tekvice vlastnej výroby 👌 , tematické dekorácie či občerstvenie. Nechýbali ani súťaže a diskotéka, ale hlavne dobrá nálada a výborná zábava pre všetkých zúčastnených. Pre veľký úspech sme sa s detmi dohodli, že budúci rok zorganizujeme spoločný halloweensky večer pre deti a rodičov. 😜 Všetkým, ktorí prišli, patrí naše veľké poďakovanie. 👋

     • ✨ Krajský učiteľ mesiaca 👨‍🏫🥇🥈

      Náš pedagóg Mgr. Branislav Benčič získal ocenenie Krajský učiteľ mesiaca september za Bratislavský kraj! V mesiaci október sa umiestnil na 2. mieste. Ceny mu udelil vzdelávací portál Zborovna.sk, ktorý je miestom, kde sa virtuálne stretávajú vyučujúci z celého Slovenska a svojimi príspevkami pomáhajú aj ostatným učiteľom skvalitniť a zatraktívniť ich prácu. Pán učiteľ bol vďaka svojej aktivite uvedeným portálom ocenený už niekoľkokrát, takže nejde o jeho prvé medailové umiestnenia. V mene všetkých pedagógov našej školy mu srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa tvorivých nápadov. 👍

  • Partneri

   • okbratislava.wbl.sk
   • olympic.sk
   • viemcozjem.sk
   • hemisfera.sk
  • Prihlásenie

  • Vyučovanie

   Pondelok 29. 11. 2021
  • ŠKOLSKÝ COVID-19 SEMAFOR

   NAŠA  ŠKOLA JE V ORANŽOVEJ FÁZE

   Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole:

   - minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19.

   - Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.

   - Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.