www.skolakalina.sk

Aktuality Ako a kam na strednú školu Dôležité termíny Dni otvorených dverí Harmonogram prijímacieho pokračovania Školský psychológ Zoznam gymnázií Zoznam stredných škôl Zoznam osemročných gymnázií Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012 Štatistika umiestnenia 2011/2012 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013 Štatistika umiestnenia 2012/2013 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2013/2014 Štatistika umiestnenia 2013/2014 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2014/2015 Štatistika umiestnenia 2014/2015 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2015/2016 Štatistika umiestnenia 2015/2016 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2016/2017 Štatistika umiestnenia 2016/2017 Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2017/2018 Štatistika umiestnenia 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Zoznam osemročných gymnázií

 

 

ZOZNAM gymnázií s 8-ročnou dĺžkou štúdia v školskom roku 2010-2011
v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave
         
         
      Stav k 22.februáru 2010
         
         
Zriaďovateľ P.č. Škola  
Názov Adresa triedy
Krajský 1. Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava 1
školský úrad 2. Gymnázium Metodova 2, Bratislava 1
v Bratislave 3. Gymnázium J. Hronca Novohradská 3, Bratislava 1
  4. Gymnázium Ul. L. Sáru 1, Bratislava 1
Bratislavský 1. Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava 1
samosprávny 2. Gymnázium Hubeného 23, Bratislava 1
kraj 3. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 1
  4. Gymnázium J. Papánka Vazovova 6, Bratislava 1
  5. Športové gymnázium Ostredková 10, Bratislava 1
  6. Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava 1
  7. Gymnázium 1. mája 8, MALACKY 1
  8. Gymnázium  K. Štúra Nám. Slobody 5, MODRA 1
  9. Gymnázium Senecká 2, PEZINOK 1
  10. Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69, SENEC 1
  11. Škola pre nadané deti a gymnázium Teplická 7, Bratislava 1
MČ Bratislava 1. Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava 1
Karlova Ves        
cirkevní 1. Gymnázium Matky Alexie Jesenského 1, Bratislava 1
zriaďovatelia 2. Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 1, Bratislava 1
  3. Gymnázium školských bratov Čachtická 1, Bratislava 1
  4. Gymnázium sv. Vincenta do Paul Bachova 2, Bratislava 1
  5. Evanjelické lýceum Vranovská 2, Bratislava 1
súkromní 1. 1. súkromné gymnázium Bajkalská 1, Bratislava 1
zriaďovatelia 2. Súkromné gymnázium Žitavská 1, Bratislava 1
  3. Súkromné gymnázium Česká 10, Bratislava 1
  4. Súkromné  osemročné gymnázium Kremeľská 2, Bratislava 1
    Forel International High School    
  5. Súkromné gymnázium MERCURY Zadunajská cesta 27, Bratislava 1
         
         
         
         
         
Spracovala: Mgr. Kollárová, KŠÚ    

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook