www.skolakalina.sk

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Dušan Noga Nog riaditeľ
riaditel@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Renáta Fenclová Fen ástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
r.fenclova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Miloš Smoleniak Smo zástupca
Zástupca v triede: 5.ABC
Zástupca v triede: 6.ABC
Zástupca v triede: 7.AB
Zástupca v triede: 7.AC
Zástupca v triede: 8.AB
Zástupca v triede: 8.AC
Zástupca v triede: 9.ABC
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
m.smoleniak@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jana Barboríková Bar Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Krúžok nemeckého jazyka
j.barborikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Branislav Benčič Ben Triedny učiteľ: 7.AB
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 2. stupeň
b.bencic@skolakalina.sk
Foto Mgr. Eva Bukovenová Buk učiteľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok 2. stupeň
e.bukovenova@skolakalina.sk
 
 
Katarína Čajkovská Čaj učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Čechovič Čech Triedny učiteľ: 5.ABC
Vedie krúžok: Príprava na T9
v.cechovic@skolakalina.sk
Foto Mgr. Jana Gondová Gon učiteľka
j.gondova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Helena Grófová Gro učiteľka
h.grofova@skolakalina.sk
 
 
Bc. Martina Hamarová Ham Triedna učiteľka: MŠ sovičky
martina.hamarova1@gmail.com
 
 
Ľubica Homolová Hom Triedna učiteľka: MŠ lienky
 
 
Mgr. Magdaléna Humeníková Hum učiteľka
m.humenikova@skolakalina.sk
 
 
Hana Chrenková Chre učiteľ
 
 
Mgr. Michal Ilčík Ilč Triedny učiteľ: 7.AC
Triedny učiteľ: 7.AB
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Krúžok ľadového hokeja
m.ilcik@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Branislav Kmeť Kme Triedny učiteľ: 4.A
Vedie krúžok: Divadelný krúžok
b.kmet@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Veronika Kvasnová Kva Triedna učiteľka: 6.ABC
v.kvasnova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Marta Marková Mar učiteľka
Zástupca v triede: MŠ 1718
Zástupca v triede: MŠ lienky
Zástupca v triede: MŠ motýliky
Zástupca v triede: MŠ sovičky
Zástupca v triede: MŠ včielky
m.markova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Eva Mokošáková Mok učiteľka
emokosakova@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Pažitná Paž Triedna učiteľka: 8.AB
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 1. stupeň
l.pazitna@skolakalina.sk
 
 
Lenka Perháčová Per Triedna učiteľka: MŠ včielky
perhacova.lenka@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Podstavková Pod Triedny učiteľ: 1.A
 
 
Mgr. Pavol Ramšák Ram učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Rišiaňová Riš Triedna učiteľka: 9.ABC
z.risianova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Mário Rovenský Rov učiteľ
m.rovensky@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Eva Rusnáčiková Rus Triedna učiteľka: 2.A
e.rusnacikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jana Rychtárechová Rych Triedna učiteľka: 3.A
jrychtarechova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Šelcová Šel. učiteľka
nirvanka79@azet.sk
 
 
Janette Švanygová Šva učiteľka
janettesvanygova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Zemániková Zem Triedna učiteľka: 8.AC
j.zemanikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Ján Bician Bic vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
j.bician@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Mária Jurášová Jur vychovávateľka
m.jurasova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jozef Repka Rep vychovávateľ
Triedny učiteľ: 4.B
j.repka@skolakalina.sk
 
 
Petra Zemancová ZP vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorítko
p.zemancova@skolakalina.sk

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.08.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook