www.skolakalina.sk

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Dušan Noga Nog Rozvrh
riaditeľ
riaditel@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Renáta Fenclová Fen Rozvrh
ástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
r.fenclova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Miloš Smoleniak Smo Rozvrh
zástupca
Zástupca v triede: 5.ABC
Zástupca v triede: 6.ABC
Zástupca v triede: 7.AB
Zástupca v triede: 7.AC
Zástupca v triede: 8.AB
Zástupca v triede: 8.AC
Zástupca v triede: 9.AC
Zástupca v triede: 9.B
Vedie krúžok: Krúžok NMŠK
Vedie krúžok: Volejbal Slávia UK
m.smoleniak@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jana Barboríková Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Krúžok nemeckého jazyka
j.barborikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Branislav Benčič Ben Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.AB
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 2. stupeň
b.bencic@skolakalina.sk
Foto Mgr. Eva Bukovenová Buk Rozvrh
učiteľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok 2. stupeň
e.bukovenova@skolakalina.sk
 
 
Katarína Čajkovská Čaj Triedna učiteľka: MŠ sovičky
 
 
Mgr. Vladimír Čechovič Čech Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.ABC
Vedie krúžok: Príprava na T9
v.cechovic@skolakalina.sk
Foto Mgr. Jana Gondová Gon Rozvrh
učiteľka
j.gondova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Helena Grófová Gro Rozvrh
učiteľka
h.grofova@skolakalina.sk
 
 
Bc. Martina Hamarová Ham Triedna učiteľka: MŠ motýliky
martina.hamarova1@gmail.com
 
 
Ľubica Homolová Hom Triedna učiteľka: MŠ lienky
 
 
Bc. Hana Chrenková Chre Triedna učiteľka: MŠ včielky
 
 
Mgr. Michal Ilčík Ilč Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.AC
Triedny učiteľ: 7.AB
Vedie krúžok: Florbalový krúžok 2. stupeň
Vedie krúžok: Krúžok ľadového hokeja 1. stupeň
m.ilcik@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Branislav Kmeť Kme Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.A
b.kmet@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Eva Kováčová Kov2 špeciálna pedagogičky
e.kovacova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Veronika Kvasnová Kva Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.ABC
v.kvasnova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Marta Marková Mar učiteľka
Zástupca v triede: MŠ lienky
Zástupca v triede: MŠ motýliky
Zástupca v triede: MŠ sovičky
Zástupca v triede: MŠ včielky
m.markova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Lenka Pažitná Paž Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.AB
Vedie krúžok: Počítačový krúžok 1. stupeň
l.pazitna@skolakalina.sk
 
 
Lenka Perháčová Per Triedna učiteľka: MŠ sovičky
perhacova.lenka@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Podstavková Pod Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
h.podstavkova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jozef Repka Rep1 Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.B
Vedie krúžok: Florbalový krúžok 1. stupeň
j.repka@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Zuzana Rišiaňová Riš Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.AC
z.risianova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Mário Rovenský Rov Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
m.rovensky@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Eva Rusnáčiková Rus Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Mladý záchranár 1. stupeň
e.rusnacikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jana Rychtárechová Rych Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
jrychtarechova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Šelcová Šel. Triedna učiteľka: MŠ včielky
nirvanka79@azet.sk
 
 
Mgr. Denisa Valovičová Val učiteľka
 
 
Mgr. Jana Zemániková Zem Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.AC
j.zemanikova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Ján Bicián Bic Rozvrh
vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok 1. stupeň
j.bician@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Mária Jurášová Jur Rozvrh
vychovávateľka
m.jurasova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Eva Kováčová Kov1 Rozvrh
vychovávateľka
e.kovacova@skolakalina.sk
 
 
Mgr. Jozef Repka Rep2 vychovávateľ
 
 
Mgr. Vanda Struháriková Str Rozvrh
pomocná učiteľka
v.struharikova@skolakalina.sk
 
 
Petra Zemancová ZP Rozvrh
vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD
Vedie krúžok: Tvorítko 1. stupeň
p.zemancova@skolakalina.sk

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook