www.skolakalina.sk

Informácie Rozvrh krúžkovej činnosti

Krúžky - informácie

Informácie

Krúžok sa otvára pri minimálnom počte 10 žiakov. Pri krúžku ľadového hokeja je to 20 žiakov.

Pri uplatnení vzdelávacieho poukazu sa za krúžok neplatí. Pri jeho uplatnení na krúžok ľadového hokeja je však potrebný doplatok 7 eur za mesiac. Dôvodom sú vysoké náklady na prenájom ľadovej plochy. Poplatky za krúžok bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu sú:

a) nešportový krúžok 5 eur/ mesiac

b) športový krúžok 7 eur/ mesiac

c) hokejový krúžok 10 eur/ mesiac

Žiak sa prihlasuje na krúžok na obdobie celého školského roku. Počas uvedeného obdobia nie je možné meniť krúžok. Prihlasovanie na krúžky je možné počas celého školského roka.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274
Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881
Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363
Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
Materská škola:
Mgr. Marta Marková 0911 978 876
Školský klub detí (ŠKD):
Petra Zemancová 0948 162 754
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook