• Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2011/2012

    •  

      Základná škola, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava                           smiley

      

     Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 01.07.2012

      

     Gymnáziá

     cheeky

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Bratislava 3            

      

      

           611051

     Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava                                      

     1

     0

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           611002

     Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava                                        

     1

     0

           611005

     Gymnázium I.Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava                           

     2

     0

           611007

     Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka                  

     1

     0

           611009

     Spoj.šk.- gymn. J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava                          

     1

     0

           611010

     Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava                              

     1

     0

           611011

     Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, Bratislava                                   

     1

     1

           611012

     Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava                                 

     7

     2

           611014

     Gymnázium F.Garcia Lorcu, Hronská 3, Bratislava                               

     1

     0

           611029

     Súkr.šport.gym. Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava                            

     4

     0

      

     S p o l u   Gymnáziá

     20

     3

      

      

      

      

     Umelecké školy

     angel

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           612003

     Súkr. konzervat. Alkana, Batkova 2, Bratislava                                 

     1

     0

           612601

     Súkr.SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké n.1, Bratislava                           

     1

     0

           612701

     Súkr.str. umel.šk.dizajnu, Ivánska ces. 21, Bratislava                        

     2

     0

           612901

     SUŠ scénického výtvar., Sklenárova 7, Bratislava                              

     1

     1

      

     S p o l u   Umelecké školy

     5

     1

      

      

      

      

     Zdravotnícke školy

     smiley

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           671514

     Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov                              

     1

     1

      

     S p o l u   Zdravotnícke školy

     1

     1

      

      

      

      

     Ekonomické, obchodné SOŠ

     cool

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Bratislava 3             

      

      

           616004

     Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava                                   

     1

     0

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           616003

     Súkr. hotel. akad. GASMO, Gogolova 18, Bratislava                             

     1

     0

           616103

     Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava                                       

     1

     0

           616104

     Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava                                    

     1

     1

           616301

     SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava                                   

     1

     0

           616401

     SOŠ obch a sl.S.Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava                           

     1

     0

      

     S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ

     6

     1

      

      

      

      

     Pedagogické školy

     wink

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           617201

     Pedagog.a sociál.akadémia, Bullova  2, Bratislava                             

     1

     1

           617202

     Súkr. pedag.a sociál.akad, Ružová dol. 29, Bratislava                         

     1

     1

      

     S p o l u   Pedagogické školy

     2

     2

      

      

      

      

     Technické, dopravné SOŠ

     smiley

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           618305

     SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava                                   

     4

     0

           618402

     SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava                                        

     1

     0

      

     S p o l u   Technické, dopravné SOŠ

     5

     0

      

      

      

      

     SOŠ ostatné

     cheeky

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Bratislava 3            

      

      

           613003

     SOŠ, Račianska 105, Bratislava                                                 

     3

     3

           613021

     SOŠ, Hlinická 1, Bratislava                                                   

     1

     0

           613023

     SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava                                                 

     2

     1

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           613005

     SOŠ, Ivanská cesta21, Bratislava                                              

     2

     0

           613018

     Spoj. škola- SOŠ, SNP 30, Ivánka p.Dunaj                                      

     1

     0

           613022

     SOŠ, Farského 9, Bratislava                                                    

     1

     0

           613028

     Súkr. športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava                           

     2

     0

           613301

     SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                                      

     2

     2

           614101

     SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava-Ružinov                    

     2

     1

           623016

     Súkromná SOŠ, Brezová 2, Piešťany                                             

     1

     0

      

     S p o l u   SOŠ ostatné

     17

     7

      

      

      

      

      

      

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           619600

     Mimo Slovenska                                                                

     1

     0

      

     S p o l u  

     1

     0

      

      

      

      

      

                                 Počet žiakov končiacich ZŠ

     57

     15

     Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.