• Prehľad rozmiestnenia žiakov podľa SŠ 2012/2013

    •  Základná škola, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava

      

     Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 30.06.2013

     Gymnáziá

       smiley

     Spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Bratislava 3            

      

      

           611004

     Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava                                             

     1

     0

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           611005

     Gymnázium I.Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava                           

     4

     0

           611006

     Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava-Karlova Ves                            

     1

     0

           611007

     Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka                  

     1

     0

           611010

     Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava                             

     1

     0

           611012

     Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava                                  

     1

     0

           611029

     Súkr.šport.gym. Gaudeamus, Dudvážska 6, Bratislava                            

     1

     0

      

     S p o l u   Gymnáziá

     10

     0

      

      

      

      

     Umelecké školy

      cool

     Spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           612001

     Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava                                       

     1

     0

           612601

     Súkr.SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké n.1, Bratislava                           

     1

     0

      

     S p o l u   Umelecké školy

     2

     0

      

      

      

      

     Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

      cheeky

     Spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           615701

     Súkromna SOŠ veterinárna, Bullova 2, Bratislava                               

     1

     1

      

     S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

     1

     1

      

      

      

      

     Ekonomické, obchodné SOŠ

      wink

     Spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Bratislava 3             

      

      

           616004

     Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava                                   

     2

     0

           616501

     SOŠ - hotel.služ. a obch., Na pántoch 9, Bratislava-Rača                      

     2

     0

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           616001

     Súkromná HA HaGMa, Biskupická 21, Bratislava                                  

     1

     0

           616104

     Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava                                    

     1

     1

           616301

     SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava                                    

     1

     0

      

     S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ

     7

     1

      

      

      

      

     Technické, dopravné SOŠ

      yes

     Spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           618302

     Cirk. SOŠe P.G.Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava                            

     5

     0

           618305

     SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava                                   

     2

     0

      

     S p o l u   Technické, dopravné SOŠ

     7

     0

      

      

      

      

     SOŠ ostatné

      blush

     Spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           613005

     SOŠ, Ivanská cesta21, Bratislava                                              

     3

     0

           613008

     Súkromná SOŠ, Exnárova 20, Bratislava                                         

     1

     0

           613028

     Súkr. športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava                           

     7

     0

           613301

     SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                                      

     2

     2

      

     S p o l u   SOŠ ostatné

     13

     2

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     dievč.

     mimo okres

     Bratislava 3            

      

      

           619600

     Mimo Slovenska                                                                 

     1

     0

      

     S p o l u  

     1

     0

      

      

      

      

      

                                  Počet žiakov končiacich ZŠ

     41

     4

      

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/