www.skolakalina.sk

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Divadelný krúžok
Florbalový krúžok
Futbalový krúžok
Krúžok ľadového hokeja
Krúžok nemeckého jazyka 1. stupeň
Krúžok nemeckého jazyka 2. stupeň
Mladý zdravotník
Počítačový krúžok 1. stupeň
Počítačový krúžok 2. stupeň
Príprava na T9
Tvorítko
Výtvarný krúžok 2. stupeň

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Email školy: skolakalina@skolakalina.sk
Telefón: Sekretariát:
Marta Boudná 02/44 637 274

Zástupca :
Mgr. Renáta Fenclová 0949 187 773
Mgr. Miloš Smoleniak 0911 978 881

Riaditeľ:
Dušan Noga 0903 889 363

Jedáleň:
Jana Havránková 02/44 372 830
IČO: 50409964
DIČ: 2120330410
Adresa školy: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Mapa

Facebook